220v là điện áp gì 380v là điện áp gì

Đề bài

Có hai tải ba pha : Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là p = 100 w, u = 220 V) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 n, u = 380 V). Các tải trên đươc nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.

[external_link_head]

a) Giải thích 220 V là điện áp gì ? 380 . là đièn áp gì ?

b) Xác định cách nối dây của mỗi tải thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao phải nối như vậy ?

c) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

d) Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải.

Lời giải chi tiết

[external_link offset=1]

a)

Điện áp U=220V gọi là điện áp pha U=380 V gọi là điện áp dây

b) Tải thứ nhất nối hình sao có dây trung tính

Tải thứ hai nối hình sao có dây trung tính hoặc nối hình tam giác.Đảm bảo cho điện áp mỗi pha của tải đúng trị số định mức.

c) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

220v là điện áp gì 380v là điện áp gì

220v là điện áp gì 380v là điện áp gì

d)

Tải số 1:

Do nối hình sao nên: ({I_d} = {I_p} = {P over U} = {{100} over {220}} = 0,45A)

[external_link offset=2]

Tải số 2

Do nối tam giác nên: Ip = Ud = 380V

Dòng điện pha của tải:

Ip = Up / R = 380/30=12,67A

Dòng điện dây:

Id = √3. Ip = √3.12,67 = 21,9A

Loigiaihay.com

[external_footer]

READ  Thuoc uong trang da sau 7 ngay | Chảy.vn

Viết một bình luận