ÁO KHOÁC – Translation in English

VI

“áo khoác” in English

[external_link_head]

áo khoác {noun}

EN

 • coat
 • jacket
 • overcoat

áo khoác ngoài {noun}

EN

 • overcoat
 • mantle

áo khoác thể thao {noun}

EN

 • sports coat

áo khoác có mũ trùm đầu {noun}

EN

 • anorak

mũ gắn liền với áo khoác {noun}

EN

 • hood

More information

 • Translations
 • Similar translations

Translations

VI

áo khoác {noun}

áo khoác (also: áo bành tô, áo choàng)

volume_up

coat {noun}

áo khoác (also: áo vét tông, áo, áo bành tô)

volume_up

jacket {noun}

áo khoác (also: áo măng tô, áp ba đờ suy, áo bành tô, áo choàng, bành tô, ba đờ xuy, báo bành tô, áo khoác ngoài)

[external_link offset=1]

volume_up

overcoat {noun}

VI

áo khoác ngoài {noun}

 1. general
 2. “thường của phụ nữ”

1. general

áo khoác ngoài (also: áo măng tô, áp ba đờ suy, áo bành tô, áo choàng, áo khoác, bành tô, ba đờ xuy, báo bành tô)

volume_up

overcoat {noun}

2. “thường của phụ nữ”

áo khoác ngoài

volume_up

mantle {noun}

VI

áo khoác thể thao {noun}

áo khoác thể thao

volume_up

sports coat {noun}

VI

áo khoác có mũ trùm đầu {noun}

áo khoác có mũ trùm đầu (also: áo gió)

volume_up

anorak {noun}

Similar translations

Similar translations for “áo khoác” in English

áo noun

English

 • shirt
 • jacket
 • gown
 • garment worn on upper body

áo khoác ngoài noun

English

 • overcoat

áo cộc tay noun

English

 • blouse
 • shirt

áo cộc noun

English

 • blouse
 • shirt
 • shirt

áo choàng noun

English

 • overcoat
 • coat

áo quần noun

English

[external_link offset=2]

 • garment

áo choàng tốt nghiệp noun

English

 • cap and gown

mũ gắn liền với áo khoác noun

English

 • hood

áo dấu noun

English

 • uniform

nói khoác verb

English

 • boast

áo bành tô noun

English

 • overcoat
 • jacket

áo len noun

English

 • sweater

More

Other dictionary words

Vietnamese

 • áo của bộ quân phục
 • áo dài
 • áo dạ lễ
 • áo dấu
 • áo gi lê
 • áo giáp
 • áo gió
 • áo gấm
 • áo gối
 • áo hiệp khách
 • áo khoác
 • áo khoác có mũ trùm đầu
 • áo khoác ngoài
 • áo khoác thể thao
 • áo khách
 • áo kimono
 • áo kiểu
 • áo kép
 • áo len
 • áo len chui đầu
 • áo len có nón


Have a look at the Turkish-English dictionary by bab.la.

Living abroad Tips and Hacks for Living Abroad Everything you need to know about life in a foreign country. Read more

Phrases Speak like a native Useful phrases translated from English into 28 languages. See phrases

Hangman Hangman Fancy a game? Or learning new words is more your thing? Why not have a go at them together! Play now

READ  Nipon HCM – Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy điện tim 12 kênh ECG-2350 -Nihon Kohden

[external_footer]

Viết một bình luận