ÁO KHOÁC – Translation in English

vi

“áo khoác” in english

Bạn đang xem: ÁO KHOÁC – Translation in English

áo khoác noun

en

 • coat
 • jacket
 • overcoat

áo khoác ngoài noun

en

 • overcoat
 • mantle

áo khoác thể thao noun

en

 • sports coat

áo khoác có mũ trùm đầu noun

en

 • anorak

mũ gắn liền với áo khoác noun

en

 • hood

more information

 • translations
 • similar translations

translations

vi

áo khoác noun

áo khoác (also: áo bành tô, áo choàng)

volume_up

coat noun

áo khoác (also: áo vét tông, áo, áo bành tô)

volume_up

jacket noun

áo khoác (also: áo măng tô, áp ba đờ suy, áo bành tô, áo choàng, bành tô, ba đờ xuy, báo bành tô, áo khoác ngoài)

Xem thêm: Nhà quản lý là gì? Cách để biến bạn thành một nhà quản lý?

volume_up

overcoat noun

vi

áo khoác ngoài noun

 1. general
 2. “thường của thiếu nữ”

1. general

áo khoác ngoài (also: áo măng tô, áp ba đờ suy, áo bành tô, áo choàng, áo khoác, bành tô, ba đờ xuy, báo bành tô)

volume_up

overcoat noun

2. “thường của thiếu nữ”

áo khoác ngoài

volume_up

mantle noun

vi

áo khoác thể thao noun

áo khoác thể thao

volume_up

sports coat noun

vi

áo khoác có mũ trùm đầu noun

áo khoác có mũ trùm đầu (also: áo gió)

volume_up

anorak noun

vi

mũ gắn liền với áo khoác noun

mũ gắn liền với áo khoác (also: mũ trùm đầu, cái mũ áo, mui xe)

volume_up

hood noun

similar translations

similar translations for “áo khoác” in english

áo noun

english

 • shirt
 • jacket
 • gown
 • garment worn on upper body

áo khoác ngoài noun

english

 • overcoat

áo cộc tay noun

english

 • blouse
 • shirt

áo cộc noun

english

 • blouse
 • shirt
 • shirt

áo choàng noun

english

 • overcoat
 • coat

áo quần noun

áo choàng tốt nghiệp noun

english

 • cap and gown

mũ gắn liền với áo khoác noun

english

 • hood

áo dấu noun

english

 • uniform

nói khoác verb

english

 • boast

áo bành tô noun

english

 • overcoat
 • jacket

áo len noun

english

 • sweater

more

other dictionary words

vietnamese

 • áo của bộ quân phục
 • áo dài
 • áo dạ lễ
 • áo dấu
 • áo gi lê
 • áo giáp
 • áo gió
 • áo gấm
 • áo gối
 • áo hiệp khách
 • áo khoác
 • áo khoác có mũ trùm đầu
 • áo khoác ngoài
 • áo khoác thể thao
 • áo khách
 • áo kimono
 • áo kiểu
 • áo kép
 • áo len
 • áo len chui đầu
 • áo len có nón


have a look at the turkish-english dictionary by bab.la.

living abroad tips and hacks for living abroad everything you need to know about life in a foreign country. read more

phrases speak like a native useful phrases translated from english into 28 languages. see phrases

hangman hangman fancy a game? or learning new words is more your thing? why not have a go at them together! play now

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận