Bài 4: Mặt Cắt A-A Là Gì – Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt

I – Khái niệm hình cắt và mặt cắt

1. Cách xây dựng

Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể ra làm hai phần. Chiếu vuông góc phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt đó.

[external_link_head]

Bạn đang xem: Mặt cắt a-a là gì

Bài 4: Mặt Cắt A-A Là Gì - Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt

Hình 1.Xây dựng hình cắt và mặt cắt

2. Các khái niệm

Hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt

Bài 4: Mặt Cắt A-A Là Gì - Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt

Hình 1.1. Mặt cắt

Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

[external_link offset=1]

Bài 4: Mặt Cắt A-A Là Gì - Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt

Hình 1.2. Hình cắt

Lưu ý: Mặt cắt được thể hiện bằng đường kẻ gạch gạch.

Xem thêm: Serial.Begin(9600) Là Gì – Tá»± HọC Arduino Trong 15 Ngã Y

II – Mặt cắt

Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều phần lỗ, rãnh.

1. Mặt cắt chập

Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnhMặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản

Bài 4: Mặt Cắt A-A Là Gì - Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt

Hình 2.1.Hình biểu diễn mặt cắt chập của vật thể

2. Mặt cắt rờiMặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền đậmMặt cắt được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh

READ  A couple of là gì và cách dùng: hiểu để dùng đúng, dùng chuẩn

Bài 4: Mặt Cắt A-A Là Gì - Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt

Hình 2.2.Hình biểu diễn mặt cắt rời của vật thể

III – Hình cắt

Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau.

1. Hình cắt toàn bộ

Bài 4: Mặt Cắt A-A Là Gì - Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt

[external_link offset=2]

Hình 3.1. Hình cắt toàn bộ

Sử dụng một mặt phẳng cắt để chia vật thể thành hai phầnDùng biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể

2. Hình cắt một nửa: (bán phần)

Bài 4: Mặt Cắt A-A Là Gì - Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt

Hình 3.2. Hình cắt một nửa

Hình cắt một nửa là hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu và được ngăn cách nhau bằng nét gạch chấm mảnhBiểu diễn những vật thể có tính chất đối xứngChú ý: Các nét đứt ở nửa hình chiếu đã được thể hiện trên nửa hình cắt nên ta không cần vẽ3. Hình cắt cục bộ: (riêng phần)Là hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắtĐược ngăn cách với phần còn lại của vật thể bằng nét gạch chấm mảnh

Chú ý: Đường giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng

Bài 4: Mặt Cắt A-A Là Gì - Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt

Hình 3.3. Hình cắt cục bộ

Câu 1

So sánh mặt cắt rời và mặt cắt chập qua 3 đặc điểm (vị trí vẽ, nét vẽ của đường bao và ứng dụng)?

[external_footer]

Viết một bình luận