bệnh thủy đậu in English – Vietnamese-English Dictionary

nhưng việc chấm dứt bệnh thủy đậu vô cũng khó khăn rất, rất khó khăn

But smallpox eradication was hard; it was very, very hard.

[external_link_head]

ted2019

Bệnh thủy đậu hiện đã có thể phòng tránh được nhờ vào vắc xin ngừa thủy đậu . .

Chickenpox is now preventable through the varicella vaccine .

EVBNews

Em gái đã lây bệnh thủy đậu cho cô ấy.

Her sister gave her the chickenpox.

OpenSubtitles2018.v3

Bệnh thủy đậu có thể gây biến chứng nguy hiểm ở trẻ sơ sinh , người lớn và phụ nữ có thai .

Chickenpox can cause dangerous complications in newborns , adults , and pregnant women .

EVBNews

Trẻ dưới 13 tuổi chưa bị bệnh thủy đậu cũng có thể tiêm loại vắc-xin này với 2 liều riêng biệt cách nhau ít nhất là 3 tháng .

Older kids under the age of 13 years who have not had chickenpox may also receive the vaccine , with the two doses given at least 3 months apart .

EVBNews

[external_link offset=1]

Trẻ từ 13 tuổi trở lên chưa bị bệnh thủy đậu hoặc chưa tiêm ngừa vắc-xin thì cũng cần phải tiêm 2 liều vắc-xin cách nhau ít nhất là 1 tháng .

Kids 13 years or older who have not had either chickenpox or the vaccine need two vaccine doses at least 1 month apart .

EVBNews

thách thức thứ 3 có lẽ là thách thức lớn hơn, lớn nhất đó là, khác với bệnh thủy đậu, bạn thường thấy kẻ thù của mình hầu như những người bị nhiễm bệnh thủy đậu đều có triệu chứng phát ban

But the third challenge we have — and probably even bigger one, the biggest challenge — is that, in contrast to smallpox where you could always see your enemy — every single person almost who was infected with smallpox had this telltale rash.

READ  Thì Tương Lai Gần trong tiếng Anh | VOCA.VN

ted2019

một nghị sĩ Mỹ cho rằng tổng số tiền đầu tư mà nước Mỹ chi cho việc xóa bỏ bệnh thủy đậu đã trả lại cứ mỗi 26 ngày cho số tiền chữa trị và tiền vắc xin được dự tính tước

One congressman here in the United States thinks that the entire investment that the U.S. put into smallpox eradication pays itself off every 26 days — in foregone treatment costs and vaccination costs.

ted2019

lí do thứ nhất là khi chúng ta bắt đầu xóa bỏ bệnh bại liệt khoảng 20 năm trước đấy số nước nhiễm phải căn bệnh này gấp đôi so với khi chúng ta bắt đầu với căn bệnh thủy đậu

The first is that, when we started trying to eradicate polio about 20 years ago, more than twice as many countries were infected than had been when we started off with smallpox.

ted2019

thách thức thứ hai mà chúng ta phải đối mặt khác với vắc xin phòng bệnh thủy đậu mà khá bền vững, chỉ một liều thuốc cũng có thể bảo vệ mạng sống của bạn thì vắc xin bại liệt lại rất mong manh

The second challenge we had was — in contrast to the smallpox vaccine, which was very stable, and a single dose protected you for life — the polio vaccine is incredibly fragile.

ted2019

Thậm chí ngày nay, holy men, phụ nữ mang thai, người có bệnh phong/thủy đậu, người bị rắn cắn, người tự tử, người nghèo và trẻ em dưới 5 tuổi không được hỏa táng tại các bậc đá nhưng được thả trôi để phân hủy trong nước.

READ  CÔNG VIỆC – Translation in English

Even today, holy men, pregnant women, people with leprosy/chicken pox, people who have been bitten by snakes, people who have committed suicide, the poor, and children under 5 are not cremated at the ghats but are left to float free, in order to decompose in the waters.

WikiMatrix

Vắc-xin thủy đậu có tác dụng ngừa thủy đậu – một chứng bệnh do vi-rút thường thấy và rất hay lây lan của trẻ em .

The varicella vaccine protects against chickenpox , a common and very contagious childhood viral illness .

EVBNews

Vắc-xin thủy đậu có tác dụng ngừa thủy đậu – một chứng bệnh do vi-rút thường thấy và rất hay lây lan của trẻ em .

The varicella vaccine protects against chickenpox ( varicella ) , a common and very contagious childhood viral illness .

EVBNews

[external_link offset=2]

Vắc-xin thủy đậu ngăn ngừa được bệnh nặng ở hầu hết trẻ em có tiêm chủng .

The varicella vaccine prevents severe illness in almost all children who are immunized .

EVBNews

Chúng tôi hỏi, phần trăm của trẻ em một tuổi trên thế giới đã được tiêm chủng cơ bản phòng chống thủy đậu và các bệnh khác mà chúng ta đã làm trong rất nhiều năm qua là 20, 50 hay 80 phần trăm?

We asked, what is the percentage of the world’s one-year-old children who have got those basic vaccines against measles and other things that we have had for many years: 20, 50 or 80 percent?

ted2019

Vắc-xin thủy đậu có tác dụng ngăn ngừa được trường hợp bệnh nặng ở hầu hết trẻ em có tiêm chủng .

READ  Cách dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

The varicella vaccine prevents severe illness in almost all children who are immunized .

EVBNews

Nếu được tiêm cho những người không được miễn dịch trong vòng năm ngày tiếp xúc với thủy đậu năm ngày tiếp xúc với thủy đậu, vắc xin ngăn ngừa hầu hết các trường hợp bệnh.

If given to those who are not immune within five days of exposure to chickenpox it prevents most cases of disease.

WikiMatrix

Đây gọi là trạng thái tiềm ẩn (latency) và là một đặc tính của các virus herpes, bao gồm virus Epstein-Barr, gây ra bệnh sốt tuyến, và virus varicella zoster, loại gây ra thủy đậu và zona.

This is called latency and is a characteristic of the herpes viruses, including Epstein–Barr virus, which causes glandular fever, and varicella zoster virus, which causes chickenpox and shingles.

WikiMatrix

John Adams tuyên bố rằng Washington mất răng vì ông dùng nó để cắn hạt Brasil nhưng các sử gia hiện đại cho rằng chính điôxít thủy ngân mà ông uống để trị bệnh như đậu mùa và sốt rét có lẽ đã góp phần vào việc làm rụng răng của ông.

John Adams says he lost them because he used them to crack Brazil nuts but modern historians suggest the mercury oxide, which he was given to treat illnesses such as smallpox and malaria, probably contributed to the loss.

WikiMatrix

[external_footer]

Viết một bình luận