Bộ Công an (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Việt Nam

[external_link_head]

Bài này nằm trong loạt bài về:

Chính trị và chính phủ

Việt Nam

Học thuyết

 • Tư tưởng
  • Tập thể lãnh đạo
  • Chủ nghĩa Marx-Lenin
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tổ chức
  • Ban Tuyên giáo Trung ương
   Trưởng ban: Nguyễn Trọng Nghĩa
  • Hội đồng Lý luận Trung ương
   Chủ tịch: Nguyễn Xuân Thắng

Hiến pháp · Luật · Bộ luật

 • Hiến pháp
  • Ủy ban Thường vụ Quốc hội
   Uỷ ban Pháp luật
 • Bộ Luật
  • Luật Dân sự
  • Luật Hình sự
 • Luật
  • Luật Biển
  • Luật Cán bộ Công chức
  • Luật Doanh nghiệp
  • Luật Thi đua, Khen thưởng
  • Luật Cư trú

Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Điều lệ
 • Đại hội Đại biểu toàn quốc

 • Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)
  • Tổng Bí thư: Nguyễn Phú Trọng
  • Bộ Chính trị: 18 ủy viên
  • Ban Bí thư
   Thường trực: Võ Văn Thưởng
  • Ủy ban Kiểm tra Trung ương
   Chủ nhiệm: Trần Cẩm Tú
  • Đảng bộ trực thuộc
   • Quân ủy Trung ương
   • Đảng ủy Công an Trung ương
   • Đảng bộ khối các cơ quan TW
   • Đảng bộ khối doanh nghiệp TW
  • Cơ quan tham mưu & đơn vị trực thuộc
   • Văn phòng Trung ương Đảng
    Chánh Văn phòng: Lê Minh Hưng
   • Ban Tổ chức Trung ương
    Trưởng ban: Trương Thị Mai
   • Ban Tuyên giáo Trung ương
   • Ban Dân vận Trung ương
   • Ban Đối ngoại Trung ương
   • Ban Nội chính Trung ương
   • Ban Kinh tế Trung ương
   • Hội đồng Lý luận Trung ương
   • Ban Cán sự Đảng Ngoài nước
   • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
   • Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật
   • Báo Nhân dân
   • Tạp chí Cộng sản

 • Đảng bộ cấp tỉnh
  • Tỉnh ủy – Bí thư Tỉnh ủy
  • Thành ủy – Bí thư Thành ủy
 • Đảng bộ cấp huyện
  • Thành ủy-Bí thư Thành ủy
  • Thị ủy – Bí thư Thị ủy
  • Quận ủy – Bí thư Quận ủy
  • Huyện ủy – Bí thư Huyện ủy
 • Đảng bộ cấp xã
  • Đảng ủy xã, phường, thị trấn – Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn

Quốc hội

 • Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
 • Luật tổ chức Quốc hội

 • Quốc hội (khóa XV)
  • Ủy ban Thường vụ
   • Chủ tịch Quốc hội: Vương Đình Huệ
   • Phó Chủ tịch thường trực: Trần Thanh Mẫn
   • Tổng thư ký: Bùi Văn Cường
   • Ban Công tác đại biểu
   • Ban Dân nguyện
   • Viện Nghiên cứu lập pháp
   • Ủy viên: 13 ủy viên
  • Hội đồng Dân tộc
  • Ủy ban Pháp luật
  • Ủy ban Tư pháp
  • Ủy ban Kinh tế
  • Ủy ban Tài chính – Ngân sách
  • Ủy ban Quốc phòng và An ninh
  • Ủy ban Văn hóa – Giáo dục
  • Ủy ban Xã hội
  • Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
  • Ủy ban Đối ngoại
  • Văn phòng Quốc hội

 • Hội đồng nhân dân

Nhà nước – Chính phủ

 • Nhà nước
  • Chủ tịch nước: Nguyễn Xuân Phúc
  • Phó Chủ tịch nước: Võ Thị Ánh Xuân

 • Chính phủ
  • Thủ tướng: Phạm Minh Chính
  • Phó Thủ tướng:
   Phạm Bình Minh (Thường trực)
   Vũ Đức Đam
   Lê Minh Khái
   Lê Văn Thành
  • Các Bộ và cơ quan ngang Bộ
   • Bộ trưởng, Thứ trưởng
   • Cơ cấu, tổ chức của Bộ

 • Ủy ban nhân dân

Tòa án – Viện kiểm sát

 • Tòa án nhân dân tối cao
  • Chánh án: Nguyễn Hòa Bình
  • Hội đồng Thẩm phán
  • Tòa án nhân dân cấp cao
   • Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
   • Tòa Hình sự
   • Tòa Dân sự
   • Tòa Hành chính
   • Tòa Kinh tế
   • Tòa Lao động
   • Tòa Gia đình và người chưa thành niên
   • Tòa Chuyên trách
 • Tòa án nhân dân
 • Hệ thống tòa án

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Viện trưởng: Lê Minh Trí
 • Viện kiểm sát nhân dân

Mặt trận Tổ quốc

 • Đại hội Đại biểu Toàn quốc

 • Ủy ban Trung ương
  • Chủ tịch: Trần Thanh Mẫn
  • Tổng Thư ký: Hầu A Lềnh
  • Phó Chủ tịch: Hầu A Lềnh (Thường trực)
  • Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương
  • Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương
 • Thành viên độc lập
  • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
   • Ban Chấp hành Trung ương
    Bí thư thứ nhất: Nguyễn Anh Tuấn
  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
   • Ban Chấp hành Trung ương
  • Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  • Hội Nông dân Việt Nam

Kinh tế

 • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Ban Kinh tế Trung ương

 • Quốc hội
  • Ủy ban Kinh tế
  • Ủy ban Tài chính-Ngân sách

 • Kiểm toán Nhà nước
  Tổng Kiểm toán: Trần Sỹ Thanh

 • Chính phủ
  • Bộ Tài chính
  • Bộ Công Thương
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Ngân hàng Nhà nước

 • Tòa án
  • Tòa Kinh tế
  • Tòa Lao động

 • Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
 • Ban Chỉ đạo điều hành giá

 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
 • Việt Nam đồng
 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Kinh tế hỗn hợp
 • Kế hoạch 5 năm
 • Cổ phần hóa
 • Vùng kinh tế phát triển
 • Văn hóa
 • Xã hội
 • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Ban Dân vận Trung ương

 • Quốc hội
  • Hội đồng Dân tộc
  • Ủy ban Về các vấn đề xã hội
  • Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

 • Chính phủ
  • Ủy ban Dân tộc
  • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
  • Bộ Y tế
  • Bộ Xây dựng
  • Bộ Giao thông Vận tải
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch
  • Bộ Lao động Thương binh Xã hội
  • Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

 • Tòa án
  • Tòa Hình sự
  • Tòa Dân sự

Ngoại giao

 • Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ
 • Đối tác chiến lược, đối tác toàn diện
 • Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
 • Chủ động, tích cực hội nhập Quốc tế
 • Xây dựng lòng tin chiến lược

 • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Ban Đối ngoại Trung ương
  • Ban Cán sự Đảng Ngoài nước

 • Quốc hội
  • Ủy ban Đối ngoại

 • Chính phủ
  • Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
  • Bộ Ngoại giao
  • Bộ Công Thương

Tư pháp

 • Tòa án nhân dân tối cao

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
  • Ủy ban Kiểm tra Trung ương
   Chủ nhiệm: Trần Cẩm Tú
  • Ban Nội chính Trung ương

 • Quốc hội
  • Ủy ban Tư pháp

 • Chủ tịch nước
  • Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương
 • Chính phủ
  • Bộ Tư pháp

Bầu cử

 • Hội đồng bầu cử Quốc gia

 • Đơn vị bầu cử
 • Ủy ban bầu cử
 • Ban bầu cử
 • Tổ bầu cử

 • Tổng tuyển cử: 1946, 1976
 • Quốc hội: 1960, 1964, 1971, 1975, 1981, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2011, 2016

 • Bầu cử Hội đồng Nhân dân

Khoa học – Công nghệ

 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Quốc hội
  • Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

 • Chính phủ
  • Đài Tiếng nói Việt Nam
  • Đài Truyền hình Việt Nam
  • Thông tấn xã Việt Nam
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
  • Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

Quốc phòng – An ninh

 • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Quân ủy Trung ương
   Bí thư: Nguyễn Phú Trọng
   Phó Bí thư: Phan Văn Giang
  • Đảng ủy Công an Trung ương
   Bí thư: Tô Lâm
   Phó Bí thư: Lê Quý Vương

 • Chủ tịch nước
  • Hội đồng quốc phòng và an ninh
   Chủ tịch: Nguyễn Phú Trọng
   Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Phúc

 • Quốc hội
  • Ủy ban Quốc phòng và An ninh

 • Chính phủ
  • Bộ Quốc phòng
   • Bộ Tổng Tham mưu
   • Tổng cục Chính trị
   • Tổng cục Kỹ thuật
   • Tổng Cục Tình báo
   • Tổng cục Hậu cần
   • Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
  • Bộ Công An

 • Tòa án
  • Tòa án Quân sự Trung ương
 • Viện Kiểm sát
  • Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương

 • Xây dựng nền Quốc phòng
 • Xây dựng Tiềm lực Quốc phòng
 • Xây dựng Lực lượng Quốc phòng
 • Xây dựng Thế trận Quốc phòng
 • Cơ chế Lãnh đạo Quản lý Quốc phòng

Đơn vị hành chính

 • Cấp Tỉnh
  • Thành phố trực thuộc Trung ương
  • Tỉnh
 • Cấp Huyện
  • Thành phố thuộc TPTTTW
  • Thành phố thuộc tỉnh
  • Thị xã
  • Quận
  • Huyện
 • Cấp Xã
  • Thị trấn
  • Phường
 • Cấp Thôn (tự quản)
  • Thôn (hay làng, ấp)
   • Xóm
  • Bản (hay mường, buôn, sóc)
  • Tổ dân phố – Khu tập thể (theo hộ khẩu)

Xem thêm

 • Tranh chấp chủ quyền Biển Đông
 • Ngoại giao Việt Nam
  • Đại sứ quán Việt Nam
   • Tổng lãnh sự quán Việt Nam
 • Nhân quyền tại Việt Nam
 • Dân chủ tại Việt Nam
 • Tham nhũng tại Việt Nam
 • Quốc gia khác
 • Bản đồ
 • x
 • t
 • s

Bộ Công an (tiền thân là Bộ Nội vụ) là cơ quan công quyền trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; phản gián; điều tra phòng chống tội phạm; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ; thi hành án hình sự, thi hành án không phải phạt tù, tạm giữ, tạm giam; bảo vệ, hỗ trợ tư pháp; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ Công an là cơ quan quản lý Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Bộ Công an nhận được nhiều danh hiệu như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân[3] 13 lần, Huân chương Sao vàng và 88 Huân chương Hồ Chí Minh. Năm 2019, Bộ Công an có 199 tướng lĩnh.[2]

Quá trình phát triển[sửa | sửa mã nguồn]

Từ tháng 8 năm 1945, lực lượng Công an đã được thành lập chưa có tên gọi chung: ở Bắc Bộ có tên là Sở Liêm phóng, ở Trung Bộ là Sở Trinh sát và ở Nam Bộ là Quốc gia tự vệ cuộc. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 được coi là ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.[4] Ngày updating, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng toàn quốc thành một cơ quan đặt tên là Việt Nam Công an vụ, đặt dưới quyền quản lý của Bộ Nội vụ. Giám đốc đầu tiên của Việt Nam Công an vụ là Nguyễn Dương (từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 7 tháng 6 năm 1946).[5] Sau đó Phó Giám đốc Việt Nam Công an vụ Lê Giản lên thay.[6]

Ngày 18 tháng 4 năm 1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 121-NV/NĐ về tổ chức Việt Nam Công an vụ có 3 cấp:[6]

 • Cấp trung ương gọi là Nha Công an Trung ương[6]
 • Cấp kỳ có tên gọi là Sở Công an kỳ[6]
 • Cấp tỉnh có tên gọi là Ty Công an tỉnh, thành phố[6]

Thực hiện Sắc lệnh số 23/SL, ở Bắc Bộ, Sở Liêm phóng đổi thành Sở Công an Bắc Bộ; ở Trung Bộ, Sở Trinh sát đổi thành Sở Công an Trung Bộ; Quốc gia Tự vệ Cuộc Nam Bộ đổi thành Sở Công an Nam Bộ. Ở các tỉnh và thành phố đều đổi thành Ty Công an. Từ sau khi có Sắc lệnh 23-SL đến ngày Toàn quốc Kháng chiến, Nha Công an Việt Nam có ba bộ phận chủ yếu (Văn phòng, Ty tập trung tài liệu, Ty thanh tra).

Trong kháng chiến chống Pháp, Nha Công an Trung ương đóng tại thung lũng Lũng Cò, thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây có các cơ quan trực thuộc như Ty tình báo, Ty trật tự tư pháp, Ty chính trị. Giám đốc Nha Công an đầu tiên là Lê Giản. Đến tháng 8 năm 1952, Trần Quốc Hoàn thay Lê Giản làm Giám đốc Nha Công an.

Ngày 16 tháng 2 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141-SL đổi Nha công an Trung ương thành Thứ Bộ Công an trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Trần Quốc Hoàn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử giữ chức Thứ trưởng Thứ Bộ Công an. Thứ Bộ Công an có nhiệm vụ chống gián điệp, phản động ở trong nước để bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ quân đội nhân dân, bảo vệ kinh tế quốc dân; bảo vệ biên giới, chống đặc vụ và gián điệp quốc tế; Bài trừ lưu manh trộm cướp, bài trừ các tệ nạn xã hội và giữ trật tự an ninh trong nhân dân; Quản trị các trại giam, giáo dục cải tạo phạm nhân. Thứ Bộ Công an gồm có: Văn phòng Thứ Bộ, Vụ Chấp pháp, Phòng Nhân sự, Cục cảnh vệ, Vụ Bảo vệ chính trị, Trường Công an, Vụ trị an hành chính.[7]

Cuộc họp Hội đồng Chính phủ từ ngày 27-29 tháng 8 năm 1953, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã quyết định đổi tên Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an. Trần Quốc Hoàn được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Năm 1959, các lực lượng biên phòng đổi thành lực lượng Công an nhân dân (CAND) vũ trang (nay là lực lượng Biên phòng) trực thuộc quyền quản lý của Bộ Công an.

Ngày 28 tháng 7 năm 1956, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 982/TTg về việc thành lập Cục Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an để thống nhất việc xây dựng, quản lý, huấn luyện, giáo dục các loại cảnh sát nhân dân trong toàn quốc về nghiệp vụ, chính trị, quân sự, văn hoá. Cục trưởng đầu tiên là Thượng tá Lê Hữu Qua[8]

Ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh 34-LCT công bố pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn và pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Để tăng cường kiện toàn bộ máy lực lượng Công an, đồng thời để đáp ứng tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.[9]

Ngày 1 tháng 8 năm 1975, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa X đã quyết định hợp nhất Bộ Công an và Bộ Nội vụ thành một bộ mới lấy tên là Bộ Nội vụ.

Cuối năm 1979, lực lượng CAND vũ trang đổi tên là Bộ đội Biên phòng và được chuyển về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đến năm 1988, Bộ đội Biên phòng lại chuyển sang trực thuộc Bộ Nội vụ, đến cuối năm 1995 thì lại chuyển về Bộ Quốc phòng.

Ngày 7 tháng 5 năm 1998, Quốc hội ra Nghị quyết số 13/1998/NQ-QH10, theo đó Bộ Nội vụ đổi lại tên thành Bộ Công an.[10]

Ngày 9 tháng 6 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 37/1998/NĐ-CP, Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.[11]

Ngày 5 tháng 8 năm 2002, Quốc hội ra Nghị quyết số 02/2002/QH11 về việc quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ. Theo đó, Bộ Nội vụ mới được thành lập trên cơ sở đổi tên từ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và tồn tại song song với Bộ Công an.[12]

Ngày 14 tháng 11 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 136/2003/NĐ-CP, Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an[13]

Ngày 15 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 77/2009/NĐ-CP, Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo đó, 6 Tổng cục hiện tại của Bộ Công an (An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Xây dựng Lực lượng, Hậu cần, Tình báo, Kỹ thuật) được tách, sáp nhập và đổi tên thành 8 Tổng cục đó là (An ninh 1, An ninh 2, Xây dựng Lực lượng, Hậu cần – Kỹ thuật, Tình báo, Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp).

Ngày 9 tháng 12 năm 2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Quy định số 216-QĐ/TW về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an[14]

Ngày 17 tháng 11 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 106/2014/NĐ-CP, Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và có hiệu lực từ 01/01/2015. Theo đó, 8 Tổng cục (An ninh 1, An ninh 2, Xây dựng Lực lượng, Hậu cần Kỹ thuật, Tình báo, Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp) được sáp nhập lại thành 6 Tổng cục (An ninh, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật, Tình báo, Cảnh sát và Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp). Cũng theo đó, Tổng cục Xây dựng Lực lượng được đổi tên thành Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.[15][16][17][18][19]

Trước ngày 6 tháng 8 năm 2018, Bộ Công an gồm có 6 Tổng cục là Tổng cục An ninh (Tổng cục I), Tổng cục Cảnh sát (Tổng cục II), Tổng cục Chính trị (Tổng cục III), Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Tổng cục IV), Tổng cục Tình báo (Tổng cục V), Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII). Các Tổng cục VI (Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm) và Tổng cục VII (Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội) đã sáp nhập vào Tổng cục II (Tổng cục Cảnh sát).

Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 01 có hiệu lực cùng ngày quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, theo đó Bộ Công an không còn cấp Tổng cục.[20] Bộ máy Bộ Công an giảm 6 tổng cục và gần 60 đơn vị cấp Cục, 300 đơn vị cấp Phòng.[21] Bộ máy công an địa phương giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và 1000 đơn vị cấp Đội.[22] Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy của 20 tỉnh thành gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu được sáp nhập vào Công an tỉnh, thành phố tương ứng.[23] Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, tham nhũng sáp nhập với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm buôn lậu thành Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Cục An ninh mạng trực thuộc Bộ Công an và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Tổng cục cảnh sát sáp nhập thành Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.[24][25] Cục An ninh Thông tin truyền thông sáp nhập vào Cục An ninh chính trị nội bộ.[26]

READ  Máy nước nóng trực tiếp là gì? Công dụng chúng ra sao?

Lãnh đạo hiện nay[sửa | sửa mã nguồn]

Lãnh đạo Bộ Công an hiện nay
Chức vụ Họ, tên Cấp bậc Năm sinh Quê quán Chức vụ trong Đảng Nhiệm vụ
Bộ trưởng Tô Lâm Đại tướng 1957 Hưng Yên – Ủy viên Bộ Chính trị

– Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

– Phụ trách chung toàn Bộ.

– Phó ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ.

– Phó ban chỉ đạo An toàn, an ninh mạng Quốc gia.

– Phó ban chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Quốc gia.

– Phó ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

– Phó bancChỉ đạo 896.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ Trung tướng 1962 Ninh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng

– Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

– Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

– Phụ trách:

+ công tác tham mưu; pháp chế

[external_link offset=1]

+ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

+ công tác thanh tra, kiểm tra, văn phòng BCA;

+ công tác truyền thông CAND,

+ CTĐ-CTCT, đào tạo, tổ chức cán bộ.

– Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú trong lực lượng Công an nhân dân

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn Thượng tướng 1961 Đà Nẵng Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương – Phụ trách:

+ công tác y tế, kế hoạch, tài chính, hậu cần – kỹ thuật; trang bị và kho vận, Quản lý xây dựng và doanh trại,

+ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,

+ công tác hiến máu tình nguyện của lực lượng Công an nhân dân,

+ công tác công nghiệp an ninh.

– Trưởng ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự Bộ Công an.

– Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong Công an nhân dân.

Thứ trưởng Lương Tam Quang Trung tướng 1965 Hưng Yên – Ủy viên Trung ương Đảng

– Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

– Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

– Phụ trách

+ công tác an ninh chính trị nội bộ;

+ công tác quản lý xuất nhập cảnh, an ninh nội địa, an ninh điều tra.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc Trung tướng 1964 Hưng Yên – Ủy viên Trung ương Đảng

– Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

– Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

– Phụ trách

+ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

+ công tác điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; cảnh sát giao thông, phòng, chống tội phạm về môi trường, Khoa học hình sự

+ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

+ công tác Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng Thiếu tướng 1966 Thừa Thiên Huế – Ủy viên Trung ương Đảng

– Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

– Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự kiêm Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam.

– Phụ trách

+ Công tác nghiên cứu khoa học chiến lược, Lịch sử, Khoa học và công nghệ Công an

+ Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động, huấn luyện; công tác diễn tập các phương án phòng, chống khủng bố, giải thoát con tin

+ Công tác thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam; công tác trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

+ Công tác Hồ sơ nghiệp vụ

Chức danh tư pháp hiện nay[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an[sửa | sửa mã nguồn]

 • Thủ trưởng: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964, Thứ trưởng Bộ Công an
 • Phó Thủ trưởng Thường trực: Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, sinh năm 1963, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
 • Các Phó Thủ trưởng:
  1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, sinh năm 1966, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy[27]
  2. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, sinh năm 1968, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự.[28][29]
  3. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, (1974), Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an[sửa | sửa mã nguồn]

 • Thủ trưởng: Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an
 • Phó Thủ trưởng Thường trực: Trung tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.[28]

Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an[sửa | sửa mã nguồn]

 • Thủ trưởng: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an
 • Phó Thủ trưởng Thường trực: Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng[30]

Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Bộ Công an[sửa | sửa mã nguồn]

 • Thủ trưởng: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an
 • Phó Thủ trưởng Thường trực: Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an.[23]

Tổ chức bộ máy hiện nay (từ 01/8/2018)[sửa | sửa mã nguồn]

TT Tổ chức Thành lập Lãnh đạo Cấp bậc Trụ sở
Khối Cơ quan trực thuộc
1 Văn phòng Bộ Công an (V01) 18/4/1946

(75 năm, 169 ngày)

Tô Ân Xô Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
2 Thanh tra Bộ Công an (X05) 28/5/1967

(54 năm, 129 ngày)

Trần Đức Tuấn Thiếu tướng Số 3 phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Đống Đa, TP Hà Nội
3 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương Trần Quốc Tỏ Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
4 Cục Đối ngoại (V02) 17/9/2014

(7 năm, 17 ngày)

Nguyễn Thanh Sơn Trung tướng 60, Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
5 Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (V03) 25/3/2014

(7 năm, 193 ngày)

Phạm Công Nguyên Thiếu tướng 44 Yết Kiêu – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
6 Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an 6/8/2018

(3 năm, 59 ngày)

Đỗ Lê Chi Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
7 Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05) 16/6/1967

(54 năm, 110 ngày)

Nguyễn Thanh Trang Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
8 Cục Tổ chức Cán bộ (X01) 23/10/1957

(63 năm, 346 ngày)

Hoàng Đức Lừng Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
9 Cục Đào tạo (X02) 6/1/1974

(47 năm, 271 ngày)

Đỗ Anh Tuấn Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
10 Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03) 6/8/2018

(3 năm, 59 ngày)

Nguyễn Ngọc Toàn Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
11 Cục Truyền thông Công an nhân dân 6/8/2018

(3 năm, 59 ngày)

Mai Văn Hà Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Cơ sở 2: 2A Đinh Lễ,Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
12 Cục Kế hoạch và Tài chính 6/8/2018

(3 năm, 59 ngày)

Trịnh Ngọc Bảo Duy Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
13 Cục An ninh điều tra (A09) 31/12/1951

(69 năm, 277 ngày)

Lý Anh Dũng Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
14 Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) 6/8/2018

(3 năm, 59 ngày)

Nguyễn Minh Chính Trung tướng Địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, TP – Hà Nội

Địa chỉ: Số 258 Nguyễn Trãi, Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh

15 Cục An ninh nội địa (A02) 21/1/1977

(44 năm, 256 ngày)

Phạm Ngọc Việt Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
16 Cục An ninh đối ngoại (A01) 21/1/1977

(44 năm, 256 ngày)

Dương Hà Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
17 Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) 10/5/1958

(63 năm, 147 ngày)

Đặng Ngọc Tuyến Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
18 Cục An ninh kinh tế (A04) 13/5/1953

(68 năm, 144 ngày)

Nguyễn Đình Thuận Trung tướng 40 Hàng Bài, P. Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
19 Cục Tình báo kinh tế, khoa học, kỹ thuật[31] 21/2/1946

(75 năm, 225 ngày)

Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
20 Cục Xử lý tin và hỗ trợ tình báo[31] 21/2/1946

(75 năm, 225 ngày)

Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
21 Cục Tình báo Châu Á[31] 21/2/1946

(75 năm, 225 ngày)

Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
22 Cục Tình báo Mỹ Âu Phi[31] 21/2/1946

(75 năm, 225 ngày)

Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
23 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) 31/12/1951

(69 năm, 277 ngày)

Đỗ Văn Hoành Thiếu tướng 499 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
24 Cục Cảnh sát hình sự (C02) 18/4/1946

(75 năm, 169 ngày)

Trần Ngọc Hà Thiếu tướng 497 Nguyễn Trãi, Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
25 Cục Cảnh sát giao thông (C08) 21/2/1946

(75 năm, 225 ngày)

Nguyễn Văn Trung Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
26 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) 24/4/2015

(6 năm, 163 ngày)

Nguyễn Văn Long Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
27 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) 12/3/1997

(24 năm, 206 ngày)

Nguyễn Văn Viện Thiếu tướng Số 499 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
28 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05) 29/11/2006

(14 năm, 309 ngày)

Trần Minh Lệ Thiếu tướng Số 499 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
29 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) 19/8/1945

(76 năm, 46 ngày)

Tô Văn Huệ Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
30 Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07) 04/10/1961

(60 năm, 0 ngày)

Nguyễn Tuấn Anh Thiếu tướng Số 1 Vũ Hữu,P.Trung Văn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
31 Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) 20/7/1962

(59 năm, 76 ngày)

Lê Minh Hùng Trung tướng số 17, ngõ 175, Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
32 Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) 10/6/2015

(6 năm, 116 ngày)

Nguyễn Văn Phục Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
33 Cục Công nghệ thông tin 18/4/1946

(75 năm, 169 ngày)

Dương Văn Tính Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
34 Cục Y tế 21/1/1977

(44 năm, 256 ngày)

Phạm Thị Lan Anh Đại tá Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
35 Cục Hậu cần (H10) 21/1/1977

(44 năm, 256 ngày)

Lê Văn Hải[32] Thiếu tướng Số 80 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
36 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) 1/7/1954

(67 năm, 95 ngày)

Nguyễn Mạnh Trung Trung tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
37 Cục Ngoại tuyến (A07) 8/1/2009

(12 năm, 269 ngày)

Đoàn Hùng Sơn Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
38 Cục Hồ sơ nghiệp vụ (V06) 27/3/1957

(64 năm, 191 ngày)

Ngô Thị Hoàng Yến Thiếu tướng 54 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
39 Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) 13/5/1953

(68 năm, 144 ngày)

Quách Huy Hoàng[33] Thiếu tướng 44 – 46 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội
40 Cục Quản lý xây dựng và doanh trại 21/1/1977

(44 năm, 256 ngày)

Lê Văn Long Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
41 Cục Trang bị và kho vận 13/5/1953

(68 năm, 144 ngày)

Bùi Thiện Dũng Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
42 Cục Viễn thông và cơ yếu 24/9/1945

(76 năm, 10 ngày)

Phạm Đăng Khoa Đại tá Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
43 Cục Công nghiệp an ninh 10/4/2015

(6 năm, 177 ngày)

Nguyễn Khắc Cường Thiếu tướng Số 47 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Khối Bộ Tư lệnh
44 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) 16/2/1953

(68 năm, 230 ngày)

Trần Hải Quân Thiếu tướng 16 phố Trấn Vũ, Hà Nội
45 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) 15/4/1945

(76 năm, 172 ngày)

Phạm Quốc Cương Trung tướng 23 Nguyễn Khang, Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội,
Khối Học viện Nhà trường
46 Học viện An ninh nhân dân 25/6/1946

(75 năm, 101 ngày)

Lê Văn Thắng Trung tướng 125 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
47 Học viện Cảnh sát nhân dân 11/5/1968

(53 năm, 146 ngày)

Trần Minh Hưởng Thiếu tướng Phường Cổ Nhuế 2

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

48 Học viện Chính trị Công an nhân dân 29/10/1971

(49 năm)

Trần Vi Dân Trung tướng tt. Sóc Sơn, Hà Nội
49 Học viện Quốc tế
50 Trường Đại học An ninh nhân dân 9/10/1963

(57 năm, 360 ngày)

Phan Xuân Tuy Thiếu tướng Km 18 Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
51 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 24/4/1976

(45 năm, 163 ngày)

[external_link offset=2]

Trần Thành Hưng[34][35] Thiếu tướng Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
52 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 2/9/1963

(58 năm, 32 ngày)

Lê Quang Bốn Thiếu tướng Lương Sơn,Hoà Bình
53

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

21/10/2010

(10 năm, 348 ngày)

Nguyễn Đăng Tiến Thiếu tướng Đường QL 17, Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
54 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I 15/05/1968

(53 năm, 142 ngày)

Trần Văn Tuấn Thượng tá Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
55 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I 20/2/1989

(32 năm, 226 ngày)

Lê Hoài Nam Đại tá xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội.
56 Trường Văn Hóa I 30/7/1976

(45 năm, 66 ngày)

Dương Xuân Đức Đại tá QL3, Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
57 Trường Văn Hóa II 20/8/1974

(47 năm, 45 ngày)

55 Ấp Bắc, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
58 Trường Văn Hóa III 30/8/2001

(20 năm, 35 ngày)

KM6 QL26, P. Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Khối Viện, Bệnh viện
59 Viện Khoa học và công nghệ 6/8/2018

(3 năm, 59 ngày)

Lê Minh Quý Thiếu tướng
60 Viện Khoa học Hình sự (C09) 23/8/1957

(64 năm, 42 ngày)

Trần Việt Kiều Thiếu tướng Số 99 Nguyễn Tuân – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
61 Bệnh viện 19-8 23/8/1957

(64 năm, 42 ngày)

Trần Minh Đạo Thiếu tướng Số 9 Trần Bình – Mai Dịch – Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
62 Bệnh viện 199 11/6/1999

(22 năm, 115 ngày)

Quách Hữu Trung Đại tá 216 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
63 Bệnh viện 30-4 06/8/1962

(59 năm, 59 ngày)

Vũ Hải Nam [36] Đại tá 9 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
64 Bệnh viện Y học cổ truyền 24/12/1996

(24 năm, 284 ngày)

Phạm Bá Tuyến Thiếu tướng số 278 – Đường Lương Thế Vinh – Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Các mục in đậm là Công an Thành phố trực thuộc Trung ương

STT Công an tỉnh, thành phố Họ, tên Giám đốc Cấp bậc – Quân hàm Năm sinh Quê quán Thời gian đảm nhiệm
01 An Giang Đinh Văn Nơi Đại tá 1976 Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ 27/06/2020
02 Bà Rịa – Vũng Tàu Bùi Văn Thảo Đại tá 1963 Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình 31/5/2018
03 Bạc Liêu Lê Việt Thắng[37] Đại tá 1972 14/11/2019
04 Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản Đại tá 1978 huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng 02/10/2019
05 Bắc Kạn Hà Văn Tuyên Đại tá 1969 Trùng Khánh, Cao Bằng 28/6/2020
06 Bắc Ninh Bùi Duy Hưng Đại tá 1978 huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng 20/4/2021
07 Bến Tre Võ Hùng Minh Đại tá 1966 Thị xã Bến Cát, Bình Dương 07/10/2019
08 Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên Đại tá 1969 Ninh Giang, Hải Dương 13/5/2019
09 Bình Định Võ Đức Nguyện Đại tá 1966 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 29/5/2020
10 Bình Phước Bùi Xuân Thắng Đại tá 1965 Nghệ An 28/5/2019
11 Bình Thuận Trần Văn Toản Đại tá 1967 Thái Bình 17/9/2018
12 Cà Mau Phạm Thành Sỹ Đại tá 1964 Quách Phẩm, Đầm Dơi, Cà Mau 09/11/2015
13 Cao Bằng Vũ Hồng Quang Đại tá 1968 Trực Ninh, Nam Định 30/06/2020
14 Cần Thơ Nguyễn Văn Thuận Thiếu tướng 1965 Phụng Hiệp, Hậu Giang 26/10/2018
15 Đà Nẵng Vũ Xuân Viên Thiếu tướng 1964 Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 31/8/2018
16 Đắk Lắk Lê Vinh Quy Thiếu tướng 1967 Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam 01/03/2021
17 Đắk Nông Bùi Quang Thanh Đại tá 1977 Bố Trạch, Quảng Bình 14/07/2021
18 Điện Biên Tráng A Tủa Đại tá 1966 Tỏa Tình, Tuần Giáo, Điện Biên 26/6/2020
19 Đồng Nai Vũ Hồng Văn Thiếu tướng 1976 Hưng Yên[38] 27/11/2019
20 Đồng Tháp Nguyễn Văn Hiểu Đại tá 1964 Tích Thiện, Trà Ôn, Vĩnh Long 17/7/2019
21 Gia Lai Rah Lan Lâm Thiếu tướng 1966 Chư Pưh, Gia Lai 29/6/2020
22 Hà Giang Phan Huy Ngọc Đại tá 1972 Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 17/4/2020
23 Hà Nam Nguyễn Quốc Hùng Đại tá 1969 huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng 26/6/2020
24 Hà Nội Nguyễn Hải Trung Trung tướng 1968 Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 01/8/2020
25 Hà Tĩnh Lê Khắc Thuyết Đại tá 1967 Yên Thành, Nghệ An 26/6/2020
26 Hải Dương Lê Ngọc Châu Đại tá 1972 Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 03/10/2019
27 Hải Phòng Vũ Thanh Chương Thiếu tướng 1968 Thái Thụy, Thái Bình 01/10/2019
28 Hậu Giang Huỳnh Việt Hòa Đại tá 1976 Giồng Riềng, Kiên Giang 01/5/2020
29 Hòa Bình Lê Xuân Minh Đại tá 1976 Thành phố Hà Nội 26/5/2020
30 Hưng Yên Phạm Văn Đôn (PGĐ Phụ trách) Đại tá 1966 Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình 28/4/2020
31 Khánh Hòa Đào Xuân Lân Đại tá 1969 Thị trấn Đức Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh 01/4/2020
32 Kiên Giang Đỗ Triệu Phong Đại tá 1967 Triệu Phong, Quảng Trị 26/6/2020
33 Kon Tum Nguyễn Hồng Nhật Đại tá 1968 31/01/2020
34 Lai Châu Nguyễn Viết Giang Đại tá 1964 Hà Giang 28/6/2020
35 Lạng Sơn Thái Hồng Công Đại tá 1966 Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh 30/6/2020
36 Lào Cai Lưu Hồng Quảng Đại tá 1968 Quảng Xương, Thanh Hóa 02/3/2020
37 Lâm Đồng Trần Minh Tiến Đại tá 1967 Hà Nam 25/02/2021
38 Long An Lâm Minh Hồng Đại tá 1969 Đồng Tháp 26/6/2020
39 Nam Định Phạm Văn Long Đại tá 1966 Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 27/3/2019
40 Nghệ An Phạm Thế Tùng Thiếu tướng 1972 Tiên Lữ, Hưng Yên 22/4/2021
41 Ninh Bình Phạm Văn Sơn Đại tá 1967 Vĩnh Phúc 11/5/2019
42 Ninh Thuận Nguyễn Thế Hùng Đại tá 1969 Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị. 04/5/2020
43 Phú Thọ Phạm Trường Giang Đại tá 1968 Thanh Hà, Hải Dương 22/10/2018
44 Phú Yên Phan Thanh Tám Đại tá 1967 Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam 29/6/2020
45 Quảng Bình Nguyễn Tiến Nam Đại tá 1967 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 26/6/2020
46 Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng[39] Thiếu tướng 1967 Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi 11/11/2019
47 Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Lâm Đại tá 1973 Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An 01/6/2020
48 Quảng Ngãi Phan Công Bình Đại tá 1966 Tây Sơn, Bình Định 04/5/2020
49 Quảng Trị Nguyễn Văn Thanh Đại tá 1967 Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế 26/6/2020
50 Sóc Trăng Nguyễn Minh Ngọc Đại tá 1965 Thành phố Vinh, Nghệ An 01/02/2020
51 Sơn La Nguyễn Ngọc Vân Thiếu tướng 13/11/2019
52 Tây Ninh Nguyễn Văn Trãi Đại tá 1967 Bến Tre 28/3/2019
53 Thái Bình Nguyễn Thanh Trường[40][41] Đại tá 1974 Hải Dương 13/11/2019
54 Thái Nguyên Bùi Đức Hải Đại tá 1968 Thái Bình 29/6/2020
55 Thanh Hóa Trần Phú Hà Thiếu tướng 1967 Vụ Bản, Nam Định 08/6/2020
56 Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam Thiếu tướng 1966 Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 26/6/2020
57 Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Tuấn Đại tá 1976 Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 31/7/2020
58 Tiền Giang Nguyễn Văn Nhựt Đại tá 1965 An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre 17/7/2019
59 Trà Vinh Vũ Hoài Bắc Đại tá 1970 Thị xã Duy Tiên, Hà Nam 28/02/2020
60 Tuyên Quang Phạm Kim Đĩnh Đại tá 1975 01/02/2020
61 Vĩnh Long Nguyễn Trọng Dũng Đại tá 1965 huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 12/5/2021
62 Vĩnh Phúc Đinh Ngọc Khoa Đại tá 1967 27/3/2019
63 Yên Bái Đặng Hồng Đức Đại tá 1977 Nam Trực, Nam Định 01/6/2020

Công an Thành phố trực thuộc Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Đảng ủy Công an Trung ương Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công an nhân dân Việt Nam và là cơ quan nghiên cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường lối, chính sách, Bảo vệ An ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo mọi mặt công tác trong công an.[6]

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Công an nhân dân và một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Công an nhân dân, một số đồng chí công tác thuộc Đảng bộ Công an Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.[6]

Chỉ huy lãnh đạo qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam
 • Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam

Các tướng lĩnh tiêu biểu[sửa | sửa mã nguồn]

 • Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, tướng Công an nhân dân Việt Nam đầu tiên, Phó Thủ tướng Chính phủ
 • Đại tướng Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đại tướng đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam
 • Đại tướng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước
 • Đại tướng Lê Hồng Anh , Thường trực Ban bí thư
 • Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, nữ tướng đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam
 • Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, nữ Trung tướng đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam
 • Trung tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ

Nhận định đánh giá[sửa | sửa mã nguồn]

Quan điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Phát biểu tại Hội nghị Công An Toàn quốc lần thứ 72, lãnh đạo Đảng Cộng sản, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 26/12/2016 chỉ đạo công an phải “là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa…Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết ‘còn Đảng, còn mình’.” [42]

Tranh luận về con số tướng lĩnh[sửa | sửa mã nguồn]

Tính tới giữa năm 2018 bộ Công an có 205 tướng lĩnh. Trong khi đó, trước năm 1975, không có một sĩ quan cảnh sát và an ninh nào được phong tướng. Thời kỳ đó chỉ có công an vũ trang có một số người được phong tướng.

Tại Quốc hội trong phiên thảo luận về dự án Luật công an nhân dân sửa đổi sáng 14-6, có tranh luận về con số tướng lãnh ngành Công an.

Đại biểu Nguyễn Tạo đại diện Lâm Đồng cho biết thời gian qua người dân có nhiều băn khoăn về cả thời gian lên tướng và số lượng cấp tướng: “Hiện nay việc phong hàm lên nhanh, chất lượng tướng lĩnh cũng gây tranh cãi, thậm chí có tướng lĩnh vi phạm pháp luật như đã xảy ra ở một vài vụ việc gần đây”.

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hoà) nói rằng tình hình an ninh trật tự thời bình không quá phức tạp, trong khi kinh tế đất nước đang khó khăn mà “tướng lĩnh hơi bị nhiều”.

Vấn đề Công an xã[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chiều updating cho biết Công an xã đang được duy trì thì từ trước đến nay về bản chất không phải là công an, họ là lực lượng không chính quy. Lực lượng này không có quân hàm, không phải là sĩ quan, có trang phục riêng để phân biệt công an xã với công an chính quy do Bộ Công an quản lý. Đang có dự đưa công an huyện từ 3-5 người về xã hoạt động. Số công an xã mà hiện không thể vào được chính quy sẽ được tổ chức lại như hình thức của lực lượng bảo vệ dân phố. Thực tế cho thấy, việc lực lượng công an xã không được đào tạo chính quy về chuyên môn, nghiệp vụ đã gặp không ít khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh cơ sở. Trong khi đó, việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn hiện nay chủ yếu do công an xã đảm nhiệm nhưng lực lượng này còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Công an xã là lực lượng bán chuyên trách nên chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ.[43][44]

Cải cách tinh gọn bộ máy công an[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 2018, Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Bộ Công an tiến hành, triển khai đề án 106 sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo phương châm Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Việc tinh gọn bộ máy trong lực lượng Công an là chủ trương đúng đắn, phù hợp thực tế khách quan, hợp lòng dân.[43] Bộ không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng các cục trực thuộc Bộ và sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế và sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an tỉnh thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.[45]

Việc đổi mới bộ máy phù hợp với các chủ trương, nghị quyết về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành nên không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của công an nhân dân. Việc sắp xếp bộ máy cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và bố trí công an xã chính quy. Với cách tổ chức mới, lực lượng công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh trật tự, khắc phục được chồng chéo, chia cắt, đồng thời tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu.[45]

— Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an

Các Tổ chức Quốc tế tham gia[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol (tiếng Anh: International Criminal Police Organization)
 • Hiệp hội Cảnh sát các Quốc gia Đông Nam Á (Aseanapol)
 • Hiệp hội Học viện cảnh sát quốc tế (INTERPA)
 • Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC)
 • Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa các nước ASEAN (MACOH)
 • Hội nghị Phòng chống ma túy Quốc tế (tiếng Anh: “International Drug Enforcement Conference” hay “IDEC”)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Việt Nam
 • Chính phủ Việt Nam
 • Công an nhân dân Việt Nam
 • Hệ thống cấp bậc Công an nhân dân Việt Nam
 • Chức vụ Công an nhân dân Việt Nam
 • Luật Công an nhân dân Việt Nam
 • Luật hình sự Việt Nam
 • Kênh truyền hình Công an nhân dân ANTV

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021”. Thư viện pháp luật.
 2. ^ a b Hoàng Thùy. “Bộ Công an có tối đa 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng”. VnExpress. updating. Truy cập ngày 4 tháng 8 năm 2019.
 3. ^ “Quá trình phát triển Bộ Công An”. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2014.
 4. ^ “Quá trình trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam qua những dấu mốc lịch sử”. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2014.
 5. ^ “SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 30 NV NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1946”. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2020.
 6. ^ a b c d e f g “Nghị định 121-NV/NĐ 18/4/1946”.
 7. ^ “Sắc lệnh 141/SL ngày 16/2/1953”.
 8. ^ “Thành lập Cục Cảnh sát nhân dân”.
 9. ^ “Pháp lệnh 34/LCT ngày 16/7/1962”.
 10. ^ “Nghị quyết đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công an”.
 11. ^ “QĐ ban hành quy chế dân chủ”.
 12. ^ “NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nội vụ”.
 13. ^ “THÔNG TƯ”.
 14. ^ “Thực hiện chế độ chính ủy tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động 3/2014”.
 15. ^ “Bộ Công an sẽ chỉ còn 6 Tổng cục”.
 16. ^ “Thủ tướng điều động 3 trung tướng Tổng cục trưởng của Bộ Công an”.
 17. ^ “Thủ tướng điều động một số cán bộ lãnh đạo”.
 18. ^ “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều động một số cán bộ lãnh đạo Công an”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2015.
 19. ^ Quyết định số 86/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an Nguyễn Tấn Dũng 19/01/2015
 20. ^ Thái Sơn (7 tháng 8 năm 2018). “Bộ Công an giảm 6 tổng cục và 60 đơn vị cấp cục”. Báo Thanh niên. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2018.
 21. ^ “Bộ Công an triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018”. ngày 7 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2019.
 22. ^ “Chi tiết về nội dung Bộ Công an tinh gọn bộ máy hoạt động”.
 23. ^ a b Bá Đô (12 tháng 8 năm 2018). “Hàng loạt tướng công an được bổ nhiệm làm phó thủ trưởng cơ quan điều tra”. VnExpress. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2018.
 24. ^ Thái Sơn, Báo Thanh niên (14 tháng 8 năm 2018). “Bổ nhiệm Cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng CNC”. VOV. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2018.
 25. ^ Bộ trưởng Công an bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra
 26. ^ “Sáp nhập nhiều cục nghiệp vụ của Bộ Công an”.
 27. ^ Hoàng Bảo (ngày 1 tháng 6 năm 2020). “Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có tân Cục trưởng”. Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2020.
 28. ^ a b “Bổ nhiệm các chức danh tư pháp Bộ Công an”. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2018.
 29. ^ “Cục Cảnh sát Hình sự phá nhiều vụ án xâm hại trẻ em và buôn bán người”. Công an nhân dân. updating. Truy cập ngày 4 tháng 8 năm 2019.
 30. ^ “Bổ nhiệm 9 Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự”. VietNamNet. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2019.
 31. ^ a b c d “Trao cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc”.
 32. ^ “Cục Hậu cần bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi”. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2019.
 33. ^ “Đẩy nhanh các đề án ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý xuất, nhập cảnh”. Công an nhân dân. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2020.
 34. ^ “Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trao bằng cho 9 tân tiến sĩ”. Công an. updating. Truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2019.
 35. ^ “Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới”. báo Chính phủ. updating. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2020.
 36. ^ “Lãnh đạo bệnh viện 30-4”. Truy cập ngày 4 tháng 11 năm 2019.
 37. ^ “Đại tá Lê Việt Thắng làm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu”. báo Thanh niên. updating. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 38. ^ “Đại tá Phạm Minh Thắng phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk”. VietNamNet. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2019.
 39. ^ “Đại tá Nguyễn Đức Dũng làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam”. báo Tuổi trẻ. updating. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2019.
 40. ^ nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
 41. ^ Lê Tân. “Phó cục trưởng Cục quản lý trại giam làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình”. báo Thanh niên. updating. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 42. ^ TBT Nguyễn Phú Trọng: ‘Công an phải bảo vệ Đảng’, BBC, updating
 43. ^ a b “Niềm tin lớn khi lực lượng được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hướng về cơ sở”.
 44. ^ Bộ trưởng Tô Lâm: ‘Không thể có hai nhóm công an’, tuoitre.vn, updating
 45. ^ a b “Bộ trưởng Tô Lâm nói về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an”.
 46. ^ “Tô Lâm trải lòng về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy công an”.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trang chủ Bộ Công an
 • Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm[liên kết hỏng ], Cảnh sát Việt Nam.
 • x
 • t
 • s

Bộ Công an (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt Công an nhân dân Việt Nam – Bộ Công an Việt Nam

Tổng quan

Lịch sử

Công an  • Bộ Công an

Vũ khí

Súng ngắn  • Súng trường  • Súng tiểu liên  • Súng bắn tỉa  • Súng phóng lựu  • Súng máy

Trang bị

Đạn  • Bom  • Mìn  • Xe tăng  • Máy bay  • Vệ tinh  • Radar

Cấp bậc

Quân hàm

Đại tướng  • Thượng tướng  • Trung tướng  • Thiếu tướng

Đại tá  •
Thượng tá  • Trung tá  • Thiếu tá

Đại úy  •
Thượng úy  • Trung úy  • Thiếu úy

Thượng sĩ  •
Trung sĩ  • Hạ sĩ  • Binh nhất  • Binh nhì

Khác

Quân kỳ  • Quân hiệu  • Quân phục  • Năm lời thề danh dự  • Tổ chức  • Chức vụ  • Tướng lĩnh  • Tiền lương

Ngân sách Công an  •
Sách trắng công an

Tổ chức Công an nhân dân Việt Nam

Đảng

Đảng ủy Công an Trung ương

Nhà nước

Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chính phủ

Bộ Công an

Khối cơ quan

Cục–Vụ–Sở-Phòng–Ban  • Học viện–Nhà trường  • Viện Nghiên cứu  • Trung tâm  • Doanh nghiệp

Khối cơ sở

Bộ Tư lệnh  • Trung đoàn  • Tiểu đoàn  • Đại đội  • Trung đội  • Tiểu đội  • Công an tỉnh, thành phố  • Công an huyện, quận  • Công an xã, phường

Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an Việt Nam

Lãnh đạo (2)

Bộ trưởng  • Thứ trưởng

Khối Nghiệp vụ

Văn phòng Bộ  • Thanh tra Bộ  • Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương  • Cục Đối ngoại  • Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp  • Cục Kế hoạch và tài chính

Khối Chính trị

Cục Tổ chức Cán bộ  • Cục Đào tạo  • Cục Công tác Đảng và công tác chính trị  • Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an  • Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc  • Cục Truyền thông Công an nhân dân

Khối An ninh

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an  • Cục An ninh điều tra  • Cục An ninh nội địa  • Cục An ninh đối ngoại  • Cục An ninh kinh tế  • Cục An ninh chính trị nội bộ  • Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Khối Cảnh sát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an  • Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra  • Cục Cảnh sát hình sự  • Cục Cảnh sát giao thông  • Cục Cảnh sát truy nã tội phạm  • Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường  • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  • Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  • Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng  • Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng  • Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội  • Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu  • Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Khối Tình báo

Cục Tình báo kinh tế, khoa học, kỹ thuật  • Cục Xử lý tin và hỗ trợ tình báo  • Cục Tình báo Châu Á  • Cục Tình báo Mỹ Âu Phi

Khối Hậu cần

Kỹ thuật

Cục Hậu cần  • Cục Y tế  • Cục Công nghệ thông tin  • Cục Ngoại tuyến  • Cục Kỹ thuật nghiệp vụ  • Cục Hồ sơ nghiệp vụ  • Cục Viễn thông và cơ yếu  • Cục Trang bị và kho vận  • Cục Công nghiệp an ninh  • Cục Quản lý xuất nhập cảnh  • Cục Quản lý xây dựng và doanh trại

Bộ Tư lệnh

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ  • Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Nhà trường

Học viện An ninh nhân dân  • Học viện Cảnh sát nhân dân  • Học viện Chính trị Công an nhân dân

Trường Đại học An ninh nhân dân  •
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân  • Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy  • Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I  •
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II  • Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I  • Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III  •
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI  • Trường Trung cấp Cảnh sát Giao thông  • Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ Trang

Trường Văn Hóa I  •
Trường Văn Hóa II  • Trường Văn Hóa III

Bệnh viện

Bệnh viện 19-8  • Bệnh viện 199  • Bệnh viện 30-4  • Bệnh viện Y học cổ truyền

Viện nghiên cứu

Viện Khoa học hình sự  • Viện Khoa học và công nghệ

Công an Tỉnh

Công an thành phố Hà Nội  • Công an Thành phố Hồ Chí Minh  • Công an thành phố Hải Phòng  • Công an thành phố Đà Nẵng  • Công an thành phố Cần Thơ

Công an các tỉnh, thành phố (58 tỉnh)

Khối Tổng cục (6) (cũ)

Tổng cục An ninh  • Tổng cục Cảnh sát  • Tổng cục Chính trị  • Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật  • Tổng cục Tình báo  • Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp

 • x
 • t
 • s

Bộ Công an (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng quan

Lịch sử
 • Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Nhà nước Việt Nam
 • Chính phủ Việt Nam
 • Quốc hội Việt Nam
 • Tòa án nhân dân Việt Nam
 • Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tư tưởng
 • Chủ nghĩa Mác-Lênin
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tổ chức
 • Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Nhà nước Việt Nam
 • Chính phủ Việt Nam
 • Quốc hội Việt Nam
Luật, Bộ luật
 • Luật Tổ chức Quốc hội
 • Luật Tổ chức Chính phủ
 • Luật Mặt trận Tổ quốc
 • Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
 • Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
 • Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
 • Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
 • Luật Cán bộ công chức
 • Luật Công an nhân dân
 • Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân
 • Luật Công đoàn
 • Luật Cơ yếu
 • Luật Dân quân Tự vệ
 • Luật Doanh nghiệp Nhà nước
 • Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội
Khác
 • Chức vụ
 • Tiền lương
 • Bầu cử tại Việt Nam
 • Nhà nước Việt Nam
 • Chính trị Việt Nam
 • Ngoại giao Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng quan
 • Lịch sử
 • Tổ chức
 • Điều lệ Đảng
 • Cương lĩnh chính trị
 • Đại hội Đại biểu Toàn quốc
 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 • Bộ Chính trị
 • Ban Bí thư
 • Đảng bộ
 • Đảng ủy
 • Chi bộ
 • Chi ủy
 • Đảng viên
Lãnh đạo
 • Tổng Bí thư
 • Thường trực Ban Bí thư
 • Ủy viên Bộ Chính trị
 • Bí thư Trung ương Đảng
 • Trưởng ban Ban của Đảng
 • Phó Trưởng ban Ban của Đảng
 • Bí thư Đảng ủy
 • Phó Bí thư Đảng ủy
 • Bí thư Chi bộ
 • Phó Bí thư Chi bộ
Cơ quan

giúp việc
 • Văn phòng Trung ương Đảng
 • Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
 • Ban Tổ chức Trung ương
 • Ban Tuyên giáo Trung ương
 • Ban Nội chính Trung ương
 • Ban Kinh tế Trung ương
 • Ban Đối ngoại Trung ương
 • Ban Dân vận Trung ương
 • Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Hội đồng Lý luận Trung ương
 • Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật
 • Báo Nhân dân
 • Tạp chí Cộng sản
Ban chỉ đạo

Trung ương
Còn hoạt động
 • Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng
 • Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp
 • Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đã dừng hoạt động
 • Ban Chỉ đạo Tây Bắc
 • Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
 • Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (từ tháng 10/2017)
Đảng ủy

cơ quan
 • Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương
 • Đảng ủy khối các doanh nghiệp Trung ương
 • Quân ủy Trung ương
 • Đảng ủy Công an Trung ương
 • Đảng ủy Ngoài nước
Đảng ủy

địa phương
 • Thành ủy
 • Tỉnh ủy
 • Huyện ủy
 • Xã ủy
 • Bí thư Thành ủy
 • Bí thư Tỉnh ủy
 • Bí thư Huyện ủy
 • Bí thư Xã ủy

Nhà nước và Chính phủ Việt Nam

Tổng quan
 • Lịch sử
 • Tổ chức
 • Bộ
 • Tổng cục
 • Cục
 • Vụ
 • Ủy ban nhân dân
 • Luật Tổ chức Chính phủ
 • Luật Cán bộ công chức
 • Luật Công an nhân dân
 • Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân
 • Luật Dân quân Tự vệ
 • Luật Doanh nghiệp Nhà nước
 • Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Lãnh đạo
 • Chủ tịch nước
 • Phó Chủ tịch nước
 • Văn phòng Chủ tịch nước
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Phó Thủ tướng Chính phủ
 • Bộ trưởng
 • Thứ trưởng
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Tổng cục trưởng
 • Cục trưởng
Các Bộ

trực thuộc

và cơ quan

ngang Bộ
 • Bộ Công an
 • Bộ Công Thương
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ Giao thông Vận tải
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Bộ Ngoại giao
 • Bộ Nội vụ
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Bộ Quốc phòng
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Tư pháp
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Bộ Xây dựng
 • Bộ Y tế
 • Ngân hàng Nhà nước
 • Thanh tra Chính phủ
 • Ủy ban Dân tộc
 • Văn phòng Chính phủ
Cơ quan thuộc

Chính phủ
 • Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
 • Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Đài Tiếng nói Việt Nam
 • Đài Truyền hình Việt Nam
 • Thông tấn xã Việt Nam
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
UBND

địa phương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Chủ tịch UBND Huyện
 • Chủ tịch UBND Xã

  UBND Thành phố
 • UBND Tỉnh
 • UBND Huyện
 • UBND Xã
Ban Chỉ đạo

Trung ương
 • Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm
 • Ban Chỉ đạo 33
 • Ban Chỉ đạo 504
 • Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
 • Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở bất động sản
 • Ban Chỉ đạo cải cách công vụ công chức
 • Ban Chỉ đạo giảm nghèo
 • Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp
 • Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão

Quốc hội Việt Nam

Tổng quan
 • Lịch sử
 • Tổ chức
 • Luật Tổ chức Quốc hội
 • Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
 • Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
 • Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội
 • Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Đại hội Đại biểu Toàn quốc
 • Hội đồng nhân dân
Lãnh đạo
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Phó Chủ tịch Quốc hội
 • Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội
 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội
 • Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
 • Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Cơ quan

giúp việc
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Hội đồng Dân tộc
 • Ủy ban Pháp luật
 • Ủy ban Tư pháp
 • Ủy ban Kinh tế
 • Ủy ban Tài chính – Ngân sách
 • Ủy ban Quốc phòng và An ninh
 • Ủy ban Xã hội
 • Ủy ban Đối ngoại
 • Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
 • Ủy ban Văn hóa – Giáo dục
 • Văn phòng Quốc hội
 • Ban Công tác Đại biểu
 • Ban Dân nguyện
 • Kiểm toán Nhà nước
 • Viện Nghiên cứu lập pháp
HĐND

địa phương
 • HĐND Thành phố
 • HĐND Tỉnh
 • HĐND Huyện
 • HĐND Xã
 • Chủ tịch HĐND Thành phố
 • Chủ tịch HĐND Tỉnh
 • Chủ tịch HĐND Huyện
 • Chủ tịch HĐND Xã

Tòa án nhân dân Việt Nam

Tổng quan
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Lịch sử
 • Tổ chức
 • Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
 • Hội đồng Thẩm phán
Lãnh đạo

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

 • Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
 • Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
 • Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
Cơ quan

giúp việc
 • Văn phòng
 • Ban Thanh tra
 • Ban Thư ký
 • Vụ Tổ chức Cán bộ
 • Vụ Kế hoạch Tài chính
 • Vụ Thống kê Tổng hợp
 • Vụ Hợp tác quốc tế
 • Báo Công Lý
 • Viện Khoa học xét xử
 • Trường Bồi dưỡng cán bộ tòa án
 • Tạp chí Tòa án nhân dân
 • Cơ quan thường trực phía Nam
 • Tòa án thuộc

  Trung ương
  • Tòa án nhân dân tối cao
  • Tòa án Quân sự Trung ương
  • Tòa Dân sự
  • Tòa Hình sự
  • Tòa Kinh tế
  • Tòa Lao động
  • Tòa Hành chính
  Tòa án địa phương
  • Tòa án nhân dân cấp cao
  • Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

  Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam

  Tổng quan
  • Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Lịch sử
  • Tổ chức
  • Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
  Lãnh đạo
  • Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
  • Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
  Cơ quan

  giúp việc
  • Văn phòng
  • Thanh tra
  • Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin
  • Cục Điều tra
  • Vụ Kinh tế chức vụ
  • Vụ Hình sự trật tự xã hội
  • Vụ Tham nhũng
  • Vụ Ma túy
  • Vụ An ninh
  • Vụ Hình sự
  • Vụ Dân sự
  • Vụ Tạm giữ tạm giam
  • Vụ Khiếu tố
  • Vụ Tổ chức cán bộ
  • Vụ Thi hành án dân sự
  • Vụ Kế hoạch tài chính
  • Vụ Hành chính kinh tế lao động
  • Vụ Hợp tác quốc tế
  • Viện Khoa học kiểm sát
  • Tạp chí Kiểm sát
  • Báo Bảo vệ pháp luật
  • Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
  Các Viện kiểm sát
  • Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Viện kiểm sát Quân sự Trung ương
  • Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
  • Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Tổng quan
  • Lịch sử
  • Tổ chức
  • Luật MTTQVN
  • Luật Công đoàn
  • Điều lệ MTTQVN
  • Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQVN
  • Ủy ban Trung ương MTTQVN
  Lãnh đạo
  • Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
  • Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
  • Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các cấp
  • Chủ tịch Hội các cấp
  Cơ quan

  giúp việc
  • Ban Thường trực
  • Văn phòng
  • Ban Dân tộc
  • Ban Tuyên giáo
  • Ban Đối ngoại
  • Ban Tôn giáo
  • Ban Tổ chức cán bộ
  • Ban Phong trào
  • Ban Dân chủ
  • Ban Pháp luật
  • Tạp chí Mặt trận
  Hội đồng tư vấn
  • Văn hoá Xã hội
  • Đối ngoại và Kiều bào
  • Khoa học Giáo dục
  • Dân chủ Pháp luật
  • Kinh tế
  • Dân tộc
  • Tôn giáo
  UB MTTQ Việt Nam

  ở địa phương
  • UBMTTQVN cấp Thành phố
  • UBMTTQVN cấp Tỉnh
  • UBMTTQVN cấp Huyện
  • UBMTTQVN cấp Xã
  • Ban Công tác Mặt trận cấp Thôn

   Chủ tịch UBMTTQVN cấp Thành phố
  • Chủ tịch UBMTTQVN cấp Tỉnh
  • Chủ tịch UBMTTQVN cấp Huyện
  • Chủ tịch UBMTTQVN cấp Xã
  Tổ chức

  thành viên
  • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • TLĐ Lao động
  • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Giáo hội Phật giáo
  • UB Đoàn kết Công giáo
  • Hội Nông dân
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ
  • Hội Cựu chiến binh
  • Quân đội nhân dân
  • Liên hiệp các Hội KH&KT
  • Liên hiệp các Hội VHNT
  • Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị
  • Hội Liên hiệp Thanh niên
  • Liên minh Hợp tác xã
  • P. Thương mại-Công nghiệp
  • Hội Chữ thập đỏ
  • Hội Luật gia
  • Hội Nhà báo
  • Hội Làm vườn
  • Hội Người mù
  • Hội Sinh vật cảnh
  • Hội Đông Y
  • Tổng hội Y học
  • Hội Người cao tuổi
  • Hội Kế hoạch hoá gia đình
  • Hội Khuyến học
  • Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật
  • Hội Châm cứu
  • Tổng hội thánh tin lành Việt Nam
  • Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
  • Hội Khoa học Lịch sử
  • Hội nạn nhân chất độc da cam đioxin
  • Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý
  • Hội cựu Giáo chức
  • Hội xuất bản in phát hành sách
  • Hội nghề cá
  • Hiệp hội SXKD của người tàn tật
  • Hội y tế cộng đồng
  • Hội cựu Thanh niên xung phong
  • HH các trường Đại học Cao đẳng ngoài công lập
  • Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức
  • Hiệp hội Làng nghề

  [external_footer]

  Viết một bình luận