BỘ MÁY NHÀ NƯỚC – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh

VI

Nghĩa của “bộ máy nhà nước” trong tiếng Anh

[external_link_head]

bộ máy nhà nước {danh}

EN

 • government apparatus

Chi tiết

[external_link offset=1]

 • Bản dịch

Bản dịch

VI

bộ máy nhà nước {danh từ}

bộ máy nhà nước

volume_up

government apparatus {danh}

Hơn

Những từ khác

Vietnamese

 • bộ luật
 • bộ lá
 • bộ lòng
 • bộ lông mao
 • bộ lạc
 • bộ lạc nguyên thủy
 • bộ lọc
 • bộ lọc khí
 • bộ máy
 • bộ máy hành chính
 • bộ máy nhà nước
 • bộ máy tuần hoàn
 • bộ mã
 • bộ mã mở rộng
 • bộ môn
 • bộ môn khiêu vũ
 • bộ môn múa
 • bộ mặt
 • bộ ngoại giao
 • bộ ngắt mạch
 • bộ nhớ


Sống ở nước ngoài Sống ở nước ngoài Everything you need to know about life in a foreign country. Đọc thêm

Cụm từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu Những câu nói thông dụng trong tiếng Việt dịch sang 28 ngôn ngữ khác. Cụm từ & Mẫu câu

[external_link offset=2]

Treo Cổ Treo Cổ Bạn muốn nghỉ giải lao bằng một trò chơi? Hay bạn muốn học thêm từ mới? Sao không gộp chung cả hai nhỉ! Chơi

[external_footer]

Viết một bình luận