Các cụm tiếng Anh từ liên quan đến hợp đồng

Hợp đồng là chủ đề rất hay gặp trong TOEIC. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến chủ đề này.

Các cụm tiếng Anh từ liên quan đến hợp đồng
 

Contract:

[external_link_head]

Sign a contract: Ký hợp đồng.

Cancel a contract: Hủy hợp đồng.

Renew a contract: Gia hạn hợp đồng.

Terminate a contract: Chấm dứt hợp đồng.

[external_link offset=1]

Draft a contract: Soạn thảo hợp đồng.

Deadline:

Meet the deadline: Làm đúng hạn cuối = make the deadline.

Miss the deadline: Lỡ hạn cuối.

Extend the deadline: Kéo dài hạn cuối.

Push back the deadline: Đẩy lùi hạn cuối.

Take:

Take effect: Có hiệu lực.

[external_link offset=2]

Take steps: Có động thái.

Take actions: Có động thái.

Take advantage of: Tận dụng.

Take safety measures/ precautions: Có biện pháp an toàn.

Theo mshoatoeic.com

[external_footer]

READ  Top 7 Vòi Hoa Sen tốt nhất hiện nay (Tư vấn mua 2021)

Viết một bình luận