Cách để Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7

tải về bản pdf

tải về bản pdf

Bạn đang xem: Cách để Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7

windows 7 cho phép bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho hầu hết giao diện của nó. quá trình này là khá đơn giản và sẽ hoàn thiện nhất nếu bạn dùng windows 7 ultimate hoặc enterprise. nếu đang sử dụng windows 7 starter, basic hoặc home, bạn có thể cài đặt gói ngôn ngữ giao diện (language interface packs), gói này sẽ giúp chuyển đổi các thành phần được sử dụng nhiều nhất sang ngôn ngữ bạn đã chọn. bạn cũng có thể
chỉnh sửa ngôn ngữ nhập cho bàn phím để dễ dàng gõ bằng các ngôn ngữ khác.

ngôn ngữ hiển thị (ultimate và enterprise)

 1. 1

  mở control panel. nếu đang dùng windows 7 ultimate hoặc enterprise, bạn có thể cài đặt gói ngôn ngữ để chuyển đổi hầu hết giao diện của windows. gói ngôn ngữ chỉ dùng cho ultimate và enterprise. Đối với starter, basic, hoặc home, bạn có thể cài đặt gói ngôn ngữ giao diện (lips). gói này sẽ giúp chuyển ngữ cho một số phần của giao diện và yêu cầu máy tính đã cài đặt ngôn ngữ cơ sở. xem chi tiết tại phần tiếp theo.[1]

  • bạn có thể mở control panel từ trình đơn start.
 2. 2

  nhấp vào trình đơn “view by” (xem theo) và chọn “large icons” (biểu tượng lớn) hoặc “small icons” (biểu tượng nhỏ). thao tác này sẽ cho phép game thủ nhanh chóng truy cập vào bất kỳ tùy chọn nào của control panel.

 3. 3

  chọn windows update (cập nhật windows). bạn có thể dùng công cụ windows update để tải về bất kỳ gói ngôn ngữ nào có sẵn.

 4. 4

  kích chuột vào cấu kết “# optional update are available” (cập nhật tùy chọn có sẵn). nếu không có liên kết, hãy nhấp vào “check for updates” (kiểm tra bản cập nhật).

 5. 5

  kích chọn hộp ngôn ngữ mà
  người chơi muốn tải xuống.
  sau khi chọn ngôn ngữ, nhấn chuột vào nút ok.

 6. 6

  nhấp chuột vào nút .install updates (cài đặt cập nhật). bạn có thể nhận được thông báo tiếp tục từ tác dụng bảo mật uac, và có thể được yêu cầu nhập mật khẩu quản trị viên.

  • quá trình tải gói ngôn ngữ có thể mất vài phút.
 7. 7

  Xem thêm: Máy tính bị chậm – Nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả, đơn giản – Thegioididong.com

  quay trở lại control panel và chọn “region and language” (khu vực và ngôn ngữ). chọn thẻ keyboards and language (bàn phím và ngôn ngữ).

 8. 8

  chọn ngôn ngữ mà bạn vừa cài đặt từ trình đơn thả xuống “choose a display language” (chọn ngôn ngữ hiển thị). tất cả ngôn ngữ bạn đã cài đặt sẽ được liệt kê ở đây.[2]

 9. 9

  kích chuột vào nút .apply (Áp dụng) và sau kích tiếp vào nút log off now (Đăng xuất bây giờ) để đăng xuất. thay đổi của bạn sẽ được áp dụng khi bạn đăng nhập lại vào windows.

 10. 10

  nếu ngôn ngữ không hiển thị trong một số chương trình, bạn cần thay đổi ngôn ngữ hệ thống. một số chương trình có thể không hiển thị ngôn ngữ mới của bạn cho đến khi bạn thay đổi cài đặt ngôn ngữ hệ thống để khớp với vùng đó.

  • mở control panel và chọn “region and language”.
  • nhấp chuột vào thẻ administrative (quản trị) và kích tiếp vào nút change system locale (thay đổi ngôn ngữ hệ thống).
  • chọn ngôn ngữ bạn vừa cài đặt và nhấp vào ok. hệ thống sẽ hiển thị thông báo khởi động lại máy tính.[3]

ngôn ngữ hiển thị (cho mọi phiên bản)

 1. 1

  tìm hiểu điểm khác biệt giữa gói ngôn ngữ và gói giao diện ngôn ngữ (lips). gói ngôn ngữ truyền thống giúp chuyển dịch phần lớn các thành phần trong giao diện ui và chỉ dành cho người dùng ultimate và enterprise (xem phần ở trên). Đối với các phiên bản khác, thì sẽ dùng gói giao diện ngôn ngữ lips. Đây là gói nhỏ hơn giúp chuyển dịch các phần được được sử dụng nhiều nhất của giao diện. gói ngôn ngữ lips
  yêu cầu máy tính phải có cài đặt ngôn ngữ nền vì không phải tất cả các phần của giao diện đều có thể được chuyển đổi ngôn ngữ.[4]

 2. 2

  truy cập trang web để tải lip. bạn có thể duyệt qua tất cả gói lip hiện có tại đây.

 3. 3

  kiểm tra yêu cầu. cột thứ ba của bảng sẽ cho bạn biết ngôn ngữ nền mà lip yêu cầu, cũng như phiên bản của windows mà lip có thể hoạt động.

  • nếu lip yêu cầu phiên bản ultimate hoặc enterprise, bạn sẽ cần phải cập nhật bản sao của window để
   chỉnh sửa ngôn ngữ.
 4. 4

  kích vào cấu kết “get it now” (tải xuống ngay). thao tác này sẽ mở trang web cho ngôn ngữ mà bạn đã chọn. trang này sẽ được hiển thị bằng chính ngôn ngữ đó.

 5. 5

  nhấn vào nút “download” (tải xuống). thao tác này sẽ mở ra cửa sổ mới hiển thị các tệp ngôn ngữ.

 6. 6

  chọn tệp thích hợp cho máy tính của
  người chơi.
  sẽ có tệp 32-bit hoặc 64-bit để game thủ lựa chọn.
  người chơi có thể tìm phiên bản windows của
  người chơi bằng cách mở trình đơn start, kích chuột phải vào “computer”, và chọn “properties” (thuộc tính). tìm mục “system type” (loại hệ thống).

 7. 7

  kích vào hộp chọn tệp và nhấp vào nút “tải xuống”. tập tin lip sẽ được tải xuống thư mục downloads của game thủ.

 8. 8

  nhấp đúp vào tệp đã tải xuống. thao tác này sẽ mở trình cài đặt ngôn ngữ bằng ngôn ngữ mới được chọn một cách tự động. nhấn nút next để bắt đầu cài đặt.

  • bạn sẽ được yêu cầu đọc và chấp nhận điều khoản của microsoft trước khi ngôn ngữ được cài đặt.
 9. 9

  xem lại tệp readme. tệp readme cho ngôn ngữ bạn chọn sẽ được hiển thị trước khi được cài đặt. thông thường, bạn không cần phải xem lại tệp này, nhưng nó có thể chứa thông tin về các vấn đề thông thường hoặc vấn đề về sự tương thích.

 10. 10

  Xem thêm: Mobile Hotspot – Phát Wifi từ Laptop dễ dàng trên Windows 10

  Đợi cài đặt ngôn ngữ. quá trình này có thể mất vài phút.

 11. 11

  chọn và áp dụng ngôn ngữ mới. sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy danh sách tất cả ngôn ngữ đã cài đặt của mình. chọn ngôn ngữ mới cài đặt và nhấn vào nút change display language (thay đổi ngôn ngữ hiển thị).

  • nếu bạn muốn thay đổi màn hình chào, cũng như bất kỳ tài khoản hệ thống nào, hãy kích vào hộp chọn bên dưới danh sách ngôn ngữ.
 12. 12

  Đăng xuất để hoàn tất quá trình thay đổi ngôn ngữ. bạn sẽ được nhắc đăng xuất để ngôn ngữ mới của bạn được áp dụng. khi bạn đăng nhập lại, windows sẽ sử dụng ngôn ngữ mới. những phần mà không được chuyển dịch qua ngôn ngữ mới sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ nền.

 13. 13

  cài đặt ngôn ngữ hệ thống mới nếu một số chương trình không nhận ra ngôn ngữ mới. một số chương trình được thiết kế cho một số ngôn ngữ nhất định và sẽ chỉ hiển thị ngôn ngữ nếu hệ thống được đặt ở khu vực đó.

  • kích chuột vào trình đơn start và mở control panel.
  • mở tùy chọn “region and language”.
  • nhấp vào thẻ administrative và nhấp vào nút chang system locale (thay đổi hệ thống ngôn ngữ).
  • chọn ngôn ngữ bạn vừa mới cài đặt, và khởi động lại máy tính của bạn khi được nhắc.

ngôn ngữ đầu vào

 1. 1

  khởi động control panel. game thủ có thể thêm các bố cục bàn phím bổ sung vào cài đặt windows để có thể nhập các ngôn ngữ khác nhau.

 2. 2

  nhấp vào trình đơn thả xuống “view by” và chọn “large icons” hoặc “small icons”. thao tác này sẽ giúp tìm đúng tùy chọn
  đơn giản hơn.

 3. 3

  chọn “region and language” và sau đó kích vào thẻ .keyboards and languages (bàn phím và ngôn ngữ). kích chuột vào nút change keyboards… (thay đổi bàn phím) .

 4. 4

  nhấp chuột vào nút .add (thêm) để cài đặt một ngôn ngữ khác. sau đó danh sách các ngôn ngữ có sẵn sẽ được hiển thị.

 5. 5

  chọn ngôn ngữ bàn phím
  người chơi muốn cài đặt.
  kích mở rộng phần ngôn ngữ, sau đó mở rộng tùy chọn “keyboard”. chọn hình thái cụ thể của ngôn ngữ mà bạn muốn bằng cách kích vào hộp chọn. nhấp vào ok để thêm ngôn ngữ.

  • một số ngôn ngữ sẽ có nhiều tuỳ chọn do mỗi vùng khác nhau sẽ nói tiếng địa phương khác nhau.
 6. 6

  chuyển đổi giữa các ngôn ngữ bằng thanh ngôn ngữ (language bar). phần này nằm ở bên trái của system tray (khay hệ thống) và giờ (clock) trong thanh tác vụ. chữ viết tắt cho ngôn ngữ đang hoạt động sẽ được hiển thị. nhấn vào chữ viết tắt để chuyển đổi giữa các phương thức nhập khác nhau.

  • bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím win+space chuyển đổi xoay vòng qua các ngôn ngữ đã cài đặt.
  • nếu bạn không thể tìm thấy thanh ngôn ngữ, hãy kích chuột phải vào thanh tác vụ, chọn “toolbars” (thanh khí cụ), sau đó nhấp vào “language bar”

về bài wikihow này

trang này đã được đọc 111.459 lần.

bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Công nghệ

Viết một bình luận