Cách dùng Include – Include thường đi với những giới từ nào?

Include (v) có nghĩa là: bao gồm, gồm có

I. Cách dùng Include

[external_link_head]

– Trong câu, Include thường dùng để liệt kê (bao gồm những thứ gì).

Ex: – My computer includes documents, songs and images.

(Chiếc máy tính của tôi gồm có những tài liệu, những bài hát và nhiều hình ảnh).

– His room includes cabinet, table and other furniture.

(Phòng của anh ấy gồm có chiếc tủ, chiếc bàn và đồ đạc khác).

-Trong câu, Include dùng để nói bao hàm một phần của toàn bộ hoặc thiết lập về cái gì đó.

Ex: Her conclusion includes all their ideas.

(Kết luận của cô ấy bao gồm tất cả những ý tưởng của họ).

II. Một số cấu trúc của Include.

-Include kết với động từ có “ing”:

S + Include + Ving…

[external_link offset=1]

Ex: Their activities include playing basketball and singing.

(Những hoạt động của họ bao gồm bóng rổ và hát).

-Include kết hợp với động từ nguyên thể có “to”:

S + Include + to Vinf…

Ex: Our activities include to cook and to sing in the room.

(Những hoạt động của chúng tôi bao gồm nấu ăn và hát ở trong phòng).

III. Các giới từ theo sau Include.

– Include đi cùng với giới từ “in”:

S + Include + somebody + in + something

➔ Cấu trúc Include kết hợp với giới từ “in” có nghĩa là mời ai đó tham gia vào một cái gì.

Ex: I am glad she included me in this event.

(Tôi rất vui vì cô ấy đã mời tôi tham gia sự kiện này).

READ  Thơ buồn ngắn 2 câu, thơ 2 câu tâm trạng buồn hay nhất

-Include đi cùng với giới từ “among”:

S + Include + someone something among something

➔ Cấu trúc Include kết hợp với giới từ “among” có nghĩa là xem người nào/ vật nào là một phần của một nhóm cụ thể.

Ex: My parents include her among my family.

(Bố mẹ của tôi xem cô ấy như một phần của gia đình tôi).

-Include kết hợp với giới từ “out of”:

S + Include + someone out of something

➔ Include kết hợp với giới từ “out of” có nghĩa là loại trừ một người ra khỏi tập thể.

Ex: Jim tries to include himself out of the team.

[external_link offset=2]

(Jim cố gắng tự giải thoát bản thân ra khỏi nhóm).

Tóm lại, Include thường theo sau các giới từ in, among và out of.

IV. Phân biệt giữa Include, Compose (Consist of) và Contain.

*Giống nhau:

Compose = Consist of , Include, Contain đều mang nghĩa là bao gồm.

*Khác nhau:

– Include là bao gồm A, B, C (dạng liệt kê).

Ex: This bag includes notebooks, pens and hat.

(Chiếc túi kia bao gồm những quyển vở, những cái bút và chiếc mũ).

-Compose = Consist of bao gồm cái riêng trong một cái chung.

Ex: The committee consists of five members.

(Ủy ban bao gồm 5 thành viên).

-Contain là chứa đựng tất cả trong một cái gì đó bên trong.

Ex: Please contain your anger.

(Làm ơn hãy nén cơn giận của bạn).

Qua hướng dẫn trên chắc hẳn bạn đã nắm rõ cách dùng include động từ thường gặp trong nhiều dạng bài tập cũng như một vài những giới từ hay đi kèm với include. Hi vọng kiến thức trên hữu ích với bạn. Ngữ Pháp –

  • Cách dùng Seem, sau Seem dùng gì?

  • Cách dùng Due to trong Tiếng Anh

  • Cách dùng Must và Mustn’t đơn giản trong Tiếng Anh

  • On time và in time: phân biệt, cách dùng đúng nhất

  • Cấu trúc Remember – Cách dùng Remember cần nhớ

  • Cách dùng Help động từ quan trọng trong Tiếng Anh

  • Remind là gì? Cách dùng Remind cực chuẩn

[external_footer]

READ  Cẩm nang hướng dẫn cách sử dụng các máy tập Gym cho nữ toàn tập

Viết một bình luận