Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Đấu Trường Chân Lý Mùa 5.5: Ánh Bình Minh chính thức ra mắt cộng đồng với những tộc hệ, trang bị mới cùng một vài chỉnh sửa cân bằng, cách ghép đồ DTCL 5.5, ghép đồ TFT Mobile. Cùng tìm hiểu chi tiết về các trang bị và cách ghép đồ DTCL Mùa 5 này nhé!

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Trang bị DTCL 5.5

[external_link_head]

Trang Bị Ánh Sáng DTCL 5.5

Ngoài Tộc hệ DTCL 5.5 mới, Ánh Bình Minh còn ra mắt Trang Bị Ánh Sáng DTCL 5.5 là cơ chế hoàn toàn mới được cập nhật trong giai đoạn giữa mùa giải mang đến nhiều lối chơi mới và vô cùng đa dạng. Tuy nhiên, những trang bị này không có công thức ghép và bạn sẽ nhận được chúng thông qua kho trang bị của DTCL 5.5.

Xem danh sách Trang Bị Ánh Sáng DTCL 5.5 Full HD tại đây.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Danh sách trang bị Ánh Sáng DTCL 5.5

Trang bị Hắc Ám DTCL Mùa 5

Các bạn có thể tham khảo Trang bị Hắc Ám DTCL Mùa 5 để tìm hiểu chi tiết hơn về cơ chế mới của DTCL: Ngày Phán Quyết. Các trang bị Hắc Ám rất có lợi cho tướng sở hữu khi tăng gấp nhiều lần hiệu ứng trang bị đó. Tuy nhiên, bạn cũng nên ghi nhớ công thức ghép trang bị Hắc Ám cũng như với trang bị thường.

Tuy nhiên hiệu ứng mạnh mẽ nhưng các tướng sở hữu phải trả giá bằng máu hoặc các tướng xung quanh phải gánh chịu hiệu ứng bất lợi. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến thế trận. Sau đây là thông tin về trang bị Hắc Ám DTCL Mùa 5.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Cách ghép trang bị Hắc Ám DTCL Mùa 5

Xẻng Vàng DTCL Mùa 5.5

Xẻng Vàng thường

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Cách ghép Xẻng Vàng

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Chiến Binh

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Chiến Binh (Skirmisher).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Thiết Giáp

 • Chỉ Số: +20 Giáp
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thiết Giáp (Ironclad).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Thần Sứ

 • Chỉ Số: +150 Máu
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thần Sứ (Dawnbringer).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Ma Pháp Sư

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Ma Pháp Sư (Spellweaver).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Thiên Thần

 • Chỉ Số: +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thiên Thần (Redeemed).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Quân Đoàn

 • Chỉ Số: +10% Tốc Độ Đánh
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Quân Đoàn (Legionaire).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Sát Thủ

 • Chỉ Số: +10% Tỉ lệ Chí mạng, +10% Tỉ lệ Né
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Sát Thủ (Assassin).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Thiên Nhiên

 • Công Dụng: Đội của chủ sở hữu có thêm 1 giới hạn thành viên tối đa.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Tái Tạo

 • Chỉ Số: +15 Năng lượng
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Tái Tạo (Renewer).

Xẻng Vàng Hắc Ám

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Cách ghép Xẻng Vàng Hắc Ám

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Hắc Ám + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm Hắc Ám = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Suy Vong

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Suy Vong (Forgotten).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Hắc Ám + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới Hắc Ám = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Kỵ Sĩ

 • Chỉ Số: +20 Giáp
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Kỵ Sĩ (Cavalier).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Hắc Ám + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Hắc Ám = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Ma Sứ

 • Chỉ Số: +150 Máu
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Ma Sứ (Nightbringer).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Hắc Ám + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Hắc Ám = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Đồ Long

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Đồ Long (Dragonslayer).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Hắc Ám + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Hắc Ám = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Tà Thần

 • Chỉ Số: +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Tà Thần (Revenant).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Hắc Ám + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ Hắc Ám  = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Ác Quỷ

 • Chỉ Số: +10% Tốc Độ Đánh
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Ác Quỷ (Hellion).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Hắc Ám + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Hắc Ám = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Thây Ma

 • Chỉ Số: +10% Tỉ lệ Chí mạng, +10% Tỉ lệ Né
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thây Ma (Abomination).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Hắc Ám + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Hắc Ám = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Bóng Tối

 • Công Dụng: Đội của chủ sở hữu có thêm 2 giới hạn thành viên tối đa nhưng Linh Thú sẽ nhận thêm 100% sát thương.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Hắc Ám + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Hắc Ám = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Tiên Hắc Ám

 • Chỉ Số: +15 Năng lượng
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Tiên Hắc Ám (Coven).

Cách ghép đồ DTCL Mùa 5

Kiếm BF

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

[external_link offset=1]

Cách ghép Kiếm BF DTCL Mùa 5

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Lưỡi Kiếm Tử Thần

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Tham gia hạ gục giúp tăng +10 Sát thương Đòn đánh cho đến hết lượt giao chiến. Hiệu ứng cộng dồn vô hạn (khởi đầu ở 3).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Thiên Thần

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh, +20 Giáp
 • Công Dụng: Ngăn chủ sở hữu bị hạ gục, đưa họ vào trạng thái hồi sinh. Sau 2 giây, hồi sinh trở lại với 400 Máu và loại bỏ các hiệu ứng bất lợi.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Tụ Bão Zeke

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh, +150 Máu
 • Công Dụng: Khi bắt đầu giao chiến, chủ sở hữu và tất cả đồng minh trong 1 ô cùng hàng được tăng 25% Tốc độ Đánh cho đến khi kết thúc giao chiến.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm Súng Hextech

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh, +10 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Kỹ năng của chủ sở hữu sẽ giúp hồi lại máu bằng 33% sát thương gây ra. Lượng máu hồi dư ra sẽ tạo thành lá chắn giúp chặn tối đa 300 sát thương.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Huyết Kiếm

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh, +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Đòn đánh thường hồi máu cho chủ sở hữu bằng 40% sát thương gây ra. Khi máu của chủ sở hữu tụt xuống mức 40% đầu tiên, chủ sở hữu nhận một lớp lá chắn tương đương 30% máu tối đa trong 5 giây.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Diệt Khổng Lồ

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh, +10% Tốc Độ Đánh
 • Công Dụng: Kỹ năng và đòn đánh của chủ sở hữu gây thêm 10% sát thương. Nếu mục tiêu có nhiều hơn 1750 máu tối đa, lượng sát thương tăng lên 80%.
READ  Cách xuống dòng khi bình luận Facebook trên điện thoại, máy tính

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Vô Cực Kiếm

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Cho 75% Tỉ lệ Chí mạng (bao gồm các trang bị thành phần). Mỗi điểm Tỉ lệ Chí mạng trên 100% sẽ trở thành 1% Sát thương Chí mạng.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Chiến Binh

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Chiến Binh (Skirmisher).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ngọn Giáo Shojin

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh, +15 Năng lượng
 • Công Dụng: Đòn đánh cơ bản của tướng sở hữu sẽ hồi lại 8 Năng lượng ở mỗi đòn đánh.

Gậy Quá Khổ

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Cách ghép Gậy Quá Khổ DTCL Mùa 5

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm Súng Hextech

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Kỹ năng, +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Kỹ năng của chủ sở hữu sẽ giúp hồi lại máu bằng 33% sát thương gây ra. Lượng máu hồi dư ra sẽ tạo thành lá chắn giúp chặn tối đa 300 sát thương.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Dây Chuyền Iron Solari

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Kỹ năng, +20 Giáp
 • Công Dụng: Khi bắt đầu giao chiến, chủ sở hữu và tất cả đồng minh trong phạm vi 2 ô cùng hàng nhận được một lá chắn chặn 300/350/450 sát thương trong 8 giây.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Quỷ Thư Morello

 • Chỉ Số: +150 Máu, +10 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Kỹ năng của tướng sở hữu thiêu đốt kẻ địch, gây sát thương chuẩn tương đương 25% Máu tối đa của mục tiêu trong 10 giây, và giảm khả năng hồi phục của chúng đi 50% trong thời gian thiêu đốt.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Chỉ Số: +20 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Cho 70 Sát thương Kỹ năng (bao gồm các trang bị thành phần).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nỏ Sét

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Kỹ năng, +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Kẻ địch trong phạm vi 2 ô bị trừ đi 40% Kháng Phép (không cộng dồn). Khi sử dụng kỹ năng, chúng bị giật điện, chịu sát thương băng 200% Năng lượng Tối đa của bản thân.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cuồng Đao Guinsoo

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh, +10% Tốc Độ Đánh
 • Công Dụng: Đòn đánh +6% Tốc độ Đánh cho đến khi kết thúc giao chiến. Hiệu ứng cộng dồn vô hạn.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Bảo Thạch

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Kỹ năng, +15% Tỉ lệ Chí mạng
 • Công Dụng: Kỹ năng có thể gây chí mạng và chủ sở hữu nhận thêm +40% sát thương chí mạng.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Ma Pháp Sư

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Ma Pháp Sư (Spellweaver).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Quyền Trượng Thiên Thần

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Kỹ năng, +15 Năng lượng
 • Công Dụng: Mỗi khi sử dụng kỹ năng, chủ sở hữu nhận thêm Sát thương Kỹ năng tương đương 35% Năng Lượng Tối đa.

Cung Gỗ

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Cách ghép Cung Gỗ DTCL Mùa 5

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Diệt Khổng Lồ

 • Chỉ Số: +10% Tốc Độ Đánh, +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Kỹ năng và đòn đánh của chủ sở hữu gây thêm 10% sát thương. Nếu mục tiêu có nhiều hơn 1750 máu tối đa, lượng sát thương tăng lên 80%.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Quyền Năng Khổng Lồ

 • Chỉ Số: +10% Tốc Độ Đánh, +20 Giáp
 • Công Dụng: Khi chủ sở hữu chịu sát thương hoặc gây sát thương chí mạng, họ nhận thêm 2 Sát thương Đòn đánh và Sát thương Kỹ năng. Cộng dồn tối đa 25 lần, khi đạt cộng dồn tối đa chủ sở hữu nhận thêm 25 Giáp và Kháng Phép, và kích thước bản thân.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Thông Đạo Zz’Rot

 • Chỉ Số: +10% Tốc Độ Đánh, +150 Máu
 • Công Dụng: Đầu giao tranh, chủ sở hữu khiêu khích tướng địch trong phạm vi 2 ô. Khi tướng sở hữu bị hạ gục, một Bọ Khủng với 1500/2250/3000 Máu được triệu hồi lên, khiêu khích kẻ địch xung quanh và tiếp tục chiến đấu.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cuồng Đao Guinsoo

 • Chỉ Số: +10% Tốc Độ Đánh, +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Đòn đánh +6% Tốc độ Đánh cho đến khi kết thúc giao chiến. Hiệu ứng cộng dồn vô hạn.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cuồng Cung Runaan

 • Chỉ Số: +10% Tốc Độ Đánh, +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Các đòn đánh bắn thêm tia chớp vào một kẻ địch khác gần đó, gây 75% Sát thương Đòn đánh của tướng sở hữu và đặt hiệu ứng đòn đánh lên mục tiêu. Những tia chớp này có thể chí mạng.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đại Bác Liên Thanh

Chỉ Số: +40% Tốc Độ Đánh

Công Dụng: Chủ sở hữu nhận thêm 1 ô Tầm Đánh và 20% Tốc độ Đánh cộng thêm. Đòn đánh không thể trượt.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Xanh

 • Chỉ Số: +10% Tốc Độ Đánh, +15% Tỉ lệ Chí mạng
 • Công Dụng: Khi chủ sở hữu gây sát thương chí mạng, giáp của mục tiêu bị giảm đi 70% trong 5 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung GỗCách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Quân Đoàn

 • Chỉ Số: +10% Tốc Độ Đánh
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Quân Đoàn (Legionaire).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Dao Điện Statikk

 • Chỉ Số: +10% Tốc Độ Đánh, +15 Năng lượng
 • Công Dụng: Mỗi đòn đánh thứ ba của chủ sở hữu gây 70 sát thương phép lên 4 kẻ địch. Đòn đánh chí mạng từ hiệu ứng này giảm 70% kháng phép trong 5 giây.

Giáp Lưới

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Cách ghép Giáp Lưới DTCL Mùa 5

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Thiên Thần

 • Chỉ Số: +20 Giáp, +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Ngăn chủ sở hữu bị hạ gục, đưa họ vào trạng thái hồi sinh. Sau 2 giây, hồi sinh trở lại với 400 Máu và loại bỏ các hiệu ứng bất lợi.
READ  Hướng dẫn sửa lỗi màn hình xanh PAGE FAULT IN NONPAGED AREA hay STOP 0x00000050

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Gai

 • Chỉ Số: +40 Giáp
 • Công Dụng: Chặn sát thương cộng thêm từ đòn đánh chí mạng. Khi bị trúng đòn đánh thường, gây 80/100/150 sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh (mỗi 2.5 giây một lần).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Lửa 

 • Chỉ Số: +20 Giáp, +150 Máu
 • Công Dụng: Khi bắt đầu trận chiến, và mỗi 2.5 giây sau đó, một kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi 2 ô sẽ bị thiêu đốt, chịu sát thương tương đương 25% máu tối đa trong 10 giây. Hiệu ứng hồi phục của kẻ địch bị thiêu đốt giảm đi 50%.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Dây Chuyền Iron Solari

 • Chỉ Số: +20 Giáp, +10 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Khi bắt đầu giao chiến, chủ sở hữu và tất cả đồng minh trong phạm vi 2 ô cùng hàng nhận được một lá chắn chặn 300/350/450 sát thương trong 8 giây.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Thú Tượng Thạch Giáp

 • Chỉ Số: +20 Giáp, +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Tướng sở hữu nhận 18 Giáp và 18 Kháng Phép với mỗi kẻ địch hướng mục tiêu về mình.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Quyền Năng Khổng Lồ

 • Chỉ Số: +20 Giáp, +10% Tốc Độ Đánh
 • Công Dụng: Khi chủ sở hữu chịu sát thương hoặc gây sát thương chí mạng, họ nhận thêm 1% sát thương. Cộng dồn tối đa 25 lần, khi đạt cộng dồn tối đa chủ sở hữu nhận thêm 25 Giáp và Kháng Phép, và kích thước bản thân.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Tĩnh Lặng

 • Chỉ Số: +20 Giáp, +15% Tỉ lệ Né
 • Công Dụng: Khi giao tranh bắt đầu, bắn ra một tia năng lượng thẳng về phía trước, trì hoãn lần dùng kỹ năng của mục tiêu trúng phải, tăng lượng Năng lượng Tối đa của chúng lên 35% cho đến khi chúng sử dụng kỹ năng.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Thiết Giáp

 • Chỉ Số: +20 Giáp
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thiết Giáp (Ironclad).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Tim Băng

 • Chỉ Số: +20 Giáp, +15 Năng lượng
 • Công Dụng: Giảm 35% Tốc độ Đánh của các kẻ địch trong phạm vi 2 ô. Mỗi Tim Băng mang thêm trên một tướng sẽ tăng bán kính tác dụng.

Áo Choàng Bạc

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Cách ghép Áo Choàng Bạc DTCL Mùa 5

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Huyết Kiếm

 • Chỉ Số: +20 Kháng Phép, +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Đòn đánh thường hồi máu cho chủ sở hữu bằng 40% sát thương gây ra. Khi máu của chủ sở hữu tụt xuống mức 40% đầu tiên, chủ sở hữu nhận một lớp lá chắn tương đương 30% máu tối đa trong 5 giây.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Thú Tượng Thạch Giáp

 • Chỉ Số: +20 Kháng Phép, +20 Giáp
 • Công Dụng: Tướng sở hữu nhận 18 Giáp và 18 Kháng Phép với mỗi kẻ địch hướng mục tiêu về mình.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Phong Kiếm

 • Chỉ Số: +20 Kháng Phép, +150 Máu
 • Công Dụng: Khi bắt đầu giao chiến, chủ sở hữu triệu hồi lốc xoáy ở phía bên kia sân đấu, loại bỏ kẻ địch gần nhất khỏi sân đấu trong 5 giây.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nỏ Sét

 • Chỉ Số: +20 Kháng Phép, +10 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Kẻ địch trong phạm vi 2 ô bị trừ đi 40% Kháng Phép (không cộng dồn). Khi sử dụng kỹ năng, chúng bị giật điện, chịu sát thương băng 200% Năng lượng Tối đa của bản thân.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Vuốt Rồng

 • Chỉ Số: +40 Kháng Phép
 • Công Dụng: Tăng 200 kháng phép (bao gồm các trang bị thành phần).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cuồng Cung Runaan

[external_link offset=2]

 • Chỉ Số: +20 Kháng Phép, +10% Tốc Độ Đánh
 • Công Dụng: Các đòn đánh bắn thêm tia chớp vào một kẻ địch khác gần đó, gây 75% Sát thương Đòn đánh của tướng sở hữu và đặt hiệu ứng đòn đánh lên mục tiêu. Những tia chớp này có thể chí mạng.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Thủy Ngân

 • Chỉ Số: +20 Kháng Phép, +15% Tỉ lệ Né
 • Công Dụng: Tướng sở hữu được miễn nhiễm khống chế trong 12 giây đầu giao tranh.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Thiên Thần

 • Chỉ Số: +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thiên Thần (Redeemed).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Chén Sức Mạnh

 • Chỉ Số: +20 Kháng Phép, +15 Năng lượng
 • Công Dụng: Khi bắt đầu giao tranh, chủ sở hữu và tất cả đồng minh trong phạm vi 1 ô cùng hàng nhận thêm 30 sát thương kỹ năng trong cả vòng đấu.

Nước Mắt Nữ Thần

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Cách ghép Nước Mắt Nữ Thần DTCL Mùa 5

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ngọn Giáo Shojin

 • Chỉ Số: +15 Năng lượng, +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Đòn đánh cơ bản của tướng sở hữu sẽ hồi lại 8 Năng lượng ở mỗi đòn đánh.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Tim Băng

 • Chỉ Số: +15 Năng lượng, +20 Giáp
 • Công Dụng: Giảm 35% Tốc độ Đánh của các kẻ địch trong phạm vi 2 ô. Mỗi Tim Băng mang thêm trên một tướng sẽ tăng bán kính tác dụng.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần+ Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Dây Chuyền Chuộc Tội

 • Chỉ Số: +15 Năng lượng, +150 Máu
 • Công Dụng: Chủ sở hữu lan tỏa đến những đồng minh xung quanh trong phạm vi 1 ô, hồi lại 30% máu đã mất trong 5 giây. Các đồng minh nhận được hiệu ứng này có khả năng giảm 40% sát thương.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Quyền Trượng Thiên Thần

 • Chỉ Số: +15 Năng lượng, +10 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Mỗi khi sử dụng kỹ năng, chủ sở hữu nhận thêm Sát thương Kỹ năng tương đương 35% Năng lượng Tối đa.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Chén Sức Mạnh

 • Chỉ Số: +15 Năng lượng, +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Khi bắt đầu giao tranh, chủ sở hữu và tất cả đồng minh trong phạm vi 1 ô cùng hàng nhận thêm 30 sát thương kỹ năng trong cả vòng đấu.
READ  Tư Vấn Mua Bình Thủy Điện Loại Nào Tốt Nhất Hiện Nay?

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Dao Điện Statikk

 • Chỉ Số: +15 Năng lượng, +10% Tốc Độ Đánh
 • Công Dụng: Mỗi đòn đánh thứ ba của chủ sở hữu gây 70 sát thương phép lên 4 kẻ địch. Đòn đánh chí mạng từ hiệu ứng này giảm 70% kháng phép trong 5 giây.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Bàn Tay Công Lý

Chỉ Số: +10 Năng lượng, +15 Tỉ lệ Chí mạng.

Công Dụng: 

Khi giai đoạn dàn trận bắt đầu, chủ sở hữu nhận được một trong những thứ sau:

 • Đòn đánh và kỹ năng gây thêm 40% sát thương 
 • Đòn đánh và kỹ năng sẽ hồi máu dựa trên 40% sát thương gây ra

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Bùa Xanh

 • Chỉ Số: +30 Năng lượng
 • Công Dụng: Sau khi dùng kỹ năng, năng lượng của chủ sở hữu được đặt lại thành 20.

Đai Khổng Lồ

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Cách ghép Đai Khổng Lồ DTCL Mùa 5

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Tụ Bão Zeke

 • Chỉ Số: +150 Máu, +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Khi bắt đầu giao chiến, chủ sở hữu và tất cả đồng minh trong 1 ô cùng hàng được tăng 25% Tốc độ Đánh cho đến khi kết thúc giao chiến.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Lửa 

 • Chỉ Số: +150 Máu, +20 Giáp
 • Công Dụng: Khi bắt đầu trận chiến, và mỗi 2.5 giây sau đó, một kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi 2 ô sẽ bị thiêu đốt, chịu sát thương tương đương 25% máu tối đa trong 10 giây. Hiệu ứng hồi phục của kẻ địch bị thiêu đốt giảm đi 50%.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Máu Warmog

 • Chỉ Số: +300 Máu
 • Công Dụng: Cho 1000 Máu (bao gồm các trang bị thành phần).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Quỷ Thư Morello

 • Chỉ Số: +150 Máu, +10 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Kỹ năng của tướng sở hữu thiêu đốt kẻ địch, gây sát thương chuẩn tương đương 25% Máu tối đa của mục tiêu trong 10 giây, và giảm khả năng hồi phục của chúng đi 50% trong thời gian thiêu đốt.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Phong Kiếm

 • Chỉ Số: +150 Máu, +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Khi bắt đầu giao chiến, chủ sở hữu triệu hồi lốc xoáy ở phía bên kia sân đấu, loại bỏ kẻ địch gần nhất khỏi sân đấu trong 5 giây.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Thông Đạo Zz’Rot

 • Chỉ Số: +150 Máu, +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Khi tướng sở hữu bị hạ gục, một Bọ Khủng với 1500/2250/3000 Máu được triệu hồi lên để tiếp tục chiến đấu.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Vuốt Bẫy

 • Chỉ Số: +150 Máu, +20% Tỉ lệ Né
 • Công Dụng: Chặn kỹ năng đầu tiên của địch trúng chủ sở hữu, và làm choáng kẻ dùng kỹ năng đó trong 4 giây.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Thần Sứ

 • Chỉ Số: +150 Máu
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thần Sứ (Dawnbringer).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Dây Chuyền Chuộc Tội

 • Chỉ Số: +150 Máu, +15 Năng lượng
 • Công Dụng: Chủ sở hữu lan tỏa đến những đồng minh xung quanh trong phạm vi 1 ô, hồi lại 25% máu đã mất trong 5 giây. Các đồng minh nhận được hiệu ứng này có khả năng giảm 30% sát thương.

Găng Đấu Tập

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất

Cách ghép Găng Đấu Tập DTCL Mùa 5

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập +  Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Kiếm B.F. = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Vô Cực Kiếm

 • Chỉ Số: +10 Sát thương Đòn đánh
 • Công Dụng: Cho 75% Tỉ lệ Chí mạng (bao gồm các trang bị thành phần). Mỗi điểm Tỉ lệ Chí mạng trên 100% sẽ trở thành 1% Sát thương Chí mạng.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Giáp Lưới = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Tĩnh Lặng

 • Chỉ Số: +15% Tỉ lệ Né, +20 Giáp
 • Công Dụng: Khi giao tranh bắt đầu, bắn ra một tia năng lượng thẳng về phía trước, trì hoãn lần dùng kỹ năng của mục tiêu trúng phải, tăng lượng Năng lượng Tối đa của chúng lên 35% cho đến khi chúng sử dụng kỹ năng.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Đai Khổng Lồ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Vuốt Bẫy

 • Chỉ Số: +15% Tỉ lệ Né, +150 Máu
 • Công Dụng: Chặn kỹ năng đầu tiên của địch trúng chủ sở hữu, và làm choáng kẻ dùng kỹ năng đó trong 4 giây.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Gậy Quá Khổ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Bảo Thạch

 • Chỉ Số: +15% Tỉ lệ Chí mạng, +10 Sát thương Kỹ năng
 • Công Dụng: Kỹ năng có thể gây chí mạng và chủ sở hữu nhận thêm +40% sát thương chí mạng.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Bạc = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Áo Choàng Thủy Ngân

 • Chỉ Số: +20% Tỉ lệ Né, +20 Kháng Phép
 • Công Dụng: Tướng sở hữu được miễn nhiễm khống chế trong 12 giây đầu giao tranh.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Gỗ = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Cung Xanh

 • Chỉ Số: +15% Tỉ lệ Chí mạng, +10% Tốc Độ Đánh
 • Công Dụng: Khi chủ sở hữu gây sát thương chí mạng, giáp của mục tiêu bị giảm đi 70% trong 5 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập  = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Bao Tay Đạo Tặc

 • Chỉ Số: +15% Tỉ lệ Chí mạng, +15% Tỉ lệ Né
 • Công Dụng: Khi giai đoạn dàn trận bắt đầu, chủ sở hữu được mang hai trang bị tạm thời. Đẳng cấp của hai trang bị tạm thời tăng theo cấp của người chơi.

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Xẻng Vàng = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Ấn Sát Thủ

 • Chỉ Số: +10% Tỉ lệ Chí mạng, +10% Tỉ lệ Né
 • Công Dụng: Tướng đeo trang bị được tính là tướng Sát Thủ (Assassin).

Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Găng Đấu Tập + Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Nước Mắt Nữ Thần = Cách ghép đồ DTCL 5.5, trang bị Ánh Sáng DTCL Mùa 5.5 chi tiết nhất Bàn Tay Công Lý

Chỉ Số: +15 Tỉ lệ Chí mạng., +10 Năng lượng

Công Dụng: Khi giai đoạn dàn trận bắt đầu, chủ sở hữu nhận được một trong những thứ sau:

 • Đòn đánh và kỹ năng gây thêm 40% sát thương 
 • Đòn đánh và kỹ năng sẽ hồi máu dựa trên 40% sát thương gây ra

Trên đây là thông tin trang bị trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 với những chức năng và hiệu quả riêng biệt. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu thấy hay, nhớ chia sẻ bài viết đến bạn bè để biết thêm nhiều thông tin hơn nhé![external_footer]

Viết một bình luận