Cách phân biệt “MUST” và “HAVE TO” đơn giản | Testuru.com

NHỮNG CÁCH PHÂN BIỆT MUST VÀ HAVE TO CẦN LƯU Ý

Chúng ta dùng MUST HAVE TO để diễn tả sự cần thiết/bắt buộc/quy định phải làm một việc gì đó. Xét về ý nghĩa, chúng có thể giống nhau. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, giữa MUSTHAVE TO cần được sử dụng trong từng ngữ cảnh phù hợp để việc giao tiếp bằng tiếng Anh được hiệu quả hơn.

Cách phân biệt "MUST" và "HAVE TO" đơn giản | Testuru.com

1. MUST

+ MUST được dịch là “phải”,  diễn tả một sự bắt buộc hoặc một mệnh lệnh (thường do bên ngoài tác động).

[external_link_head]

Ví dụ: You must go to school at 7.00 am.

+ MUST được sử dụng để kết luận một điều đương nhiên, chủ quan theo ý nghĩ của người nói cho rằng nó phải như vậy.

Ví dụ:  She looks so sad. She must be punished by her teacher.

[external_link offset=1]

2. HAVE TO

+ HAVE TO diễn tả nghĩa “phải” do xuất phát từ chủ quan người nói.

Ví dụ: I have to brush my teeth twice a day.

+ MUST chỉ dùng được cho thì hiện tại hoặc tương lai,  nhưng nếu muốn diễn tả ý nghĩa “phải” trong quá khứ, ta phải sử dụng HAVE TO.

Ví dụ:  I had to go to the dentist yesterday.

Tuy vậy, đối với câu phủ định, MUST và HAVE TO mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau:

+ “MUSTN’T” một điều cấm, lệnh cấm không được làm gì đó.

Ví dụ: You mustn’t drive. You are prohibited to drive. You are not allowed to drive.

READ  Vì sao nên sử dụng son dưỡng Dior 001?

+ “DON’T HAVE TO” diễn tả một việc không cần thiết/không bắt buộc.

[external_link offset=2]

Ví dụ: You don’t have to drive. You are not obliged to drive (but you can if you want to).

🔰 Testuru – ứng dụng học tiếng anh online  Tiết kiệm – Hiệu quả – Mọi lúc mọi nơi.

➡️ Website: https://testuru.com/

➡️ Android App: https://bit.ly/2lRvEEk

➡️ IOS App: https://apple.co/2kdgJEh

➡️ Facebook: https://www.facebook.com/testuru/

➡️ Youtube: https://www.youtube.com/testuru

Bài viết liên quan

[external_footer]

Viết một bình luận