Cách sử dụng hàm INT lấy ra phần nguyên trong Excel nhanh, đơn giản


Hàm INT là hàm lấy phần nguyên phổ biến trong Excel. Hôm nay hãy cùng Thế giới Di Động tìm hiểu và sử dụng nó nhé!

Cách sử dụng hàm INT lấy ra phần nguyên trong Excel nhanh, đơn giản

I. Hàm INT là gì?

Trong Excel, hàm Inthàm lấy ra phần nguyên của số và làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất, thường dùng để xử lý kết quả của phép chia trong Excel.

[external_link_head]

II. Cách sử dụng hàm INT

1. Công thức hàm INT

Công thức hàm INT: =INT(Number)

Trong đó, Number có thể là:

  • Một giá trị cụ thể. Ví dụ: 4.2; -4.2
  • Một ô Excel. Ví dụ: A3, C1
  • Một phép chia. Ví dụ: 7/5, C1/C5

2. Cách sử dụng hàm INT lấy phần nguyên

  • Lấy phần nguyên của một giá trị cụ thể. Ví dụ: =INT(5.2)

Cách sử dụng hàm INT lấy ra phần nguyên trong Excel nhanh, đơn giản

[external_link offset=1]

  • Lấy phần nguyên của giá trị trong một ô Excel. Ví dụ =INT(B1)

Cách sử dụng hàm INT lấy ra phần nguyên trong Excel nhanh, đơn giản

  • Lấy phần nguyên kết quả của một phép chia. Ví dụ: =INT(B1/C1)

Cách sử dụng hàm INT lấy ra phần nguyên trong Excel nhanh, đơn giản

Cách làm tròn số của hàm INT:

  • Với số thập phân dương, hàm INT sẽ lấy ra phần nguyên của số đó. Ví dụ: =INT(5.2) bằng 5, =INT(5.9) bằng 5.
  • Với số thập phân âm, hàm INT sẽ làm tròn phần nguyên của số thập phân đó. Ví dụ: =INT(-5.2) bằng -6, =INT(-5.9) bằng -6. 

3. Cách tính số ngày ở khách sạn trong Excel bằng hàm INT

Ví dụ: Nếu bạn muốn xác định số tuần lưu trú của khách trọ, dựa vào bảng thời gian Check-in và Check-out như sau:

READ  Chuyên gia hướng dẫn làm nước gội đầu sạch gàu, mượt tóc từ thảo dược

Cách sử dụng hàm INT lấy ra phần nguyên trong Excel nhanh, đơn giản

Như ta đã biết 1 tuần có 7 ngày, do đó số tuần sẽ được tính bằng tổng số ngày chia cho 7. Tức là lấy số ngày Check-out trừ đi số ngày Check-in, sau đó đem kết quả chia cho 7lấy phần nguyên:

[external_link offset=2]

C2=INT((B2-A2)/7)

Áp dụng công thức ở C2 xuống các ô C3, C4, ta được kết quả như bảng sau:

Cách sử dụng hàm INT lấy ra phần nguyên trong Excel nhanh, đơn giản

Bài viết vừa giới thiệu, hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm INT trong Excel, giúp bạn có thể dễ dàng lấy phần nguyên một giá trị, một ô Excel, một phép chia. Nếu vẫn còn vấn đề thắc mắc, hãy để lại bình luận để được hỗ trợ nhiều hơn nhé! Chúc các bạn thành công! [external_footer]

Viết một bình luận