Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Wondershare Filmora là công cụ hỗ trợ người dùng chỉnh sửa video, nhạc nhanh chóng trên máy tính, giúp bạn sáng tạo và có được những video hoàn hảo để chia sẻ với bạn và người thân. Cùng theo dõi bài viết để biết cách sử dụng Wondershare Filmora nhé.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

[external_link_head]

I. Lợi ích khi sử dụng Filmora

 • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng. 
 • Chỉnh sửa video bằng Wondershare Filmora nhanh chóng với đa dạng hiệu ứng, chỉnh sửa cắt ghép,… 
 • Lưu video về máy với hình ảnh chất lượng cao.

II. Cách sử dụng Filmora chỉnh sửa, cắt video, nhạc

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở Filmora trên máy tính > Chọn mục Media > Nhấn vào biểu tượng Media + > Chọn video cần chỉnh sửa > Nhấn Open > Nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video > Chọn Keep Project setting.
 • Nhấn vào biểu tượng dấu +/- để tăng giảm độ chi tiết hình ảnh trong video.
 • Để cắt video, nhạc: Nhấn chuột tại thời gian bạn muốn cắt > Nhấn vào biểu tượng cái kéo để tách video thành hai phần > Nhấn chuột trái vào phần video bạn muốn cắt và bấm phím tắt Ctrl + X.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Filmora trên máy tính, nhấn Media > Nhấn vào biểu tượng Media + để tải video cần chỉnh sửa.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media

Bước 2: Chọn video cần chỉnh sửa > Nhấn Open.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chọn video cần chỉnh sửa

Bước 3: Sau khi video được tải lên Filmora, bạn hãy nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Nhấn vào biểu tượng dấu + sau video

Bước 4: Chọn Keep Project setting.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chọn Keep Project setting

Bước 5: Bạn hãy nhấn vào biểu tượng dấu +/- để tăng giảm độ chi tiết hình ảnh trong video.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Tăng giảm độ chi tiết hình ảnh

Bước 6: Để cắt video, nhạc, bạn hãy nhấn chuột tại thời gian bạn muốn cắt trên thanh hiển thị thời gian như ảnh.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chọn thời điểm muốn cắt

Bước 7: Nhấn vào biểu tượng cái kéo để tách video thành hai phần.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Tách video làm hai phần

Bước 8: Sau đó, bạn hãy nhấn chuột trái vào phần video bạn muốn cắt và bấm phím tắt Ctrl + X.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Cắt video

Như vậy, bạn đã cắt video thành công.

READ  Nên mua loa vi tính loại nào tốt, nghe nhạc hay nhất hiện nay

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

[external_link offset=1]

Bạn đã cắt video thành công

II. Ghép, nối nhiều video, nhạc

1. Hướng dẫn nhanh

Mở Filmora trên máy tính > Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media > Chọn các video cần chỉnh sửa > Nhấn Open > Nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video thứ nhất > Bạn nhấn vào vị trí thời gian của video thứ nhất muốn chèn video thứ hai >  Nhấn vào biểu tượng dấu + ở video thứ hai để chèn

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Filmora trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media để tải video cần chỉnh sửa.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media

Bước 2: Chọn các video cần chỉnh sửa > Nhấn Open.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chọn video cần ghép

Bước 3: Sau khi video được tải lên Filmora, bạn hãy nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video thứ nhất.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video thứ nhất.

Bước 4: Bạn nhấn vào vị trí thời gian của video thứ nhất muốn chèn video thứ hai vào để xuất hiện biểu tượng cái kéo.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Xác định vị trí cần chèn trong video thứ nhất

Bước 5: Nhấn vào biểu tượng dấu + ở video thứ hai.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chèn video thứ hai

Như vậy, bạn đã chèn, ghép, nối được các video với nhau.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chèn video thành công

III. Thêm hình ảnh vào video, nhạc

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở Filmora trên máy tính > Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media > Chọn các video, hình ảnh > Nhấn Open > Nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video > Xác định vị trí chèn ảnh trên video > Nhấn vào biểu tượng dấu + ở góc phải bức ảnh bạn muốn chèn.
 • Chỉnh thời gian xuất hiện của bức ảnh: đặt con chuột vào cuối cùng bức ảnh và bắt đầu kéo.
 • Ở góc phải phía trên phần mềm Wondershare Filmora sẽ có khung để bạn xem trước video > Nhấn chuột vào bức ảnh > Nhấn vào góc bất kì vào kéo thả chuột để điều chỉnh kích thước bức ảnh > Nhấn chuột vào bức ảnh và di chuyển theo ý muốn của bạn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Filmora trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media để tải video cần chỉnh sửa.

READ  Cách dùng tỏi đen hiệu quả

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media

Bước 2: Chọn các video, hình ảnh của bạn > Nhấn Open.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chọn ảnh, video

Bước 3: Sau khi video được tải lên Filmora, bạn hãy nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video

Bước 4: Bạn nhấn vào vị trí thời gian của video bạn muốn chèn hình ảnh để xuất hiện biểu tượng cái kéo.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Xác định vị trí chèn ảnh

Bước 5: Nhấn vào biểu tượng dấu + ở góc phải bức ảnh bạn muốn chèn.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chèn ảnh vào video

Bước 7: Để kéo dài thời gian xuất hiện của bức ảnh, bạn hãy đặt con chuột vào cuối cùng bức ảnh và bắt đầu kéo.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Điều chỉnh thời gian xuất hiện ảnh trong video

Bước 8: Ở góc phải phía trên phần mềm Wondershare Filmora sẽ có khung để bạn xem trước video, bạn cũng có thể điều chỉnh vị trí, kích thước hình ảnh trong video tại đây. 

Bạn hãy nhấn chuột vào bức ảnh > Nhấn vào góc bất kì vào kéo thả chuột để điều chỉnh kích thước bức ảnh.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Điều chỉnh kích thước ảnh

Nhấn chuột vào bức ảnh và di chuyển theo ý muốn của bạn.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Điều chỉnh vị trí ảnh

IV. Chèn, sử dụng hiệu ứng 

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở Filmora trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media để tải video cần chỉnh sửa >Chọn video cần chỉnh sửa > Nhấn Open.
 • Sau khi video được tải lên Filmora, bạn hãy nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video > Để chèn hiệu ứng vào video, bạn hãy nhấn vào mục Transition > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc phải hiệu ứng bạn muốn thêm
 • Để tăng thời gian xuất hiện của hiệu ứng, bạn hãy nhấn chuột vào cuối hiệu ứng và kéo dài ra như ảnh.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Filmora trên máy tính, nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media để tải video cần chỉnh sửa.

[external_link offset=2]

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Nhấn vào biểu tượng dấu + trong mục Media

Bước 2: Chọn video cần chỉnh sửa > Nhấn Open.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chọn video cần chỉnh sửa

Bước 3: Sau khi video được tải lên Filmora, bạn hãy nhấn biểu tượng dấu + ở góc phải video.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Nhấn vào biểu tượng dấu + sau video

READ  Hướng dẫn sử dụng máy tập cơ bụng hiệu quả

Bước 4: Để chèn hiệu ứng vào video, bạn hãy nhấn vào mục Transition > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc phải hiệu ứng bạn muốn thêm.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chọn hiệu ứng

Bước 5: Để tăng thời gian xuất hiện của hiệu ứng, bạn hãy nhấn chuột vào cuối hiệu ứng và kéo dài ra như ảnh.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Điều chỉnh thời gian xuất hiện hiệu ứng

V. Cách chèn chữ, văn bản

1. Hướng dẫn nhanh

 • Nhấn vào vị trí thời gian của video bạn muốn chèn chữ, văn bản > Nhấn vào mục Titles > Nhấn vào biểu tượng dấu + tại kiểu chữ > Tăng dài thời gian xuất hiện của chữ, văn bản trong video.
 • Nhập text, điều chỉnh kích thước chữ vào vị trí trong video theo ý muốn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn hãy nhấn vào vị trí thời gian của video bạn muốn chèn chữ, văn bản sao cho xuất hiện biểu tượng cái kéo.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Xác định thời điểm cần chèn chữ, văn bản trong video

Bước 2: Để chèn chữ, văn bản vào video, bạn hãy nhấn vào mục Titles > Nhấn vào biểu tượng dấu + tại kiểu chữ bạn muốn sử dụng.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Chọn kiểu chữ, hiệu ứng chữ

Bước 3: Bạn hãy kéo dài thời gian xuất hiện của chữ, văn bản trong video theo ý muốn. 

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Điều chỉnh thời gian chữ xuất hiện trong video

Bước 4: Tại mục xem trước ở góc phải phía trên phần mềm Wondershare Filmora, bạn hãy nhập text, điều chỉnh kích thước chữ vào vị trí trong video theo ý muốn.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Nhập text, điều chỉnh vị trí trong video

VI. Lưu video, nhạc về máy sau khi chỉnh sửa

Bước 1: Sau khi chỉnh video xong, bạn hãy nhấn vào nút Play để xem lại video trước khi xuất.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Kiểm tra video trước khi xuất

Sau đó, nhấn vào Export để xuất video.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Nhấn vào Export

Bước 2: Bạn hãy chọn định dạng video, nhạc muốn lưu ở danh sách bên trái > Đặt tên và chọn thư mục lưu file > Nhấn Export để xuất video.

Cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí

Xuất video về thiết bị

Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng Wondershare Filmora chỉnh sửa video, nhạc miễn phí trên máy tính Windows. Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn. Chúc các bạn thành công![external_footer]

Viết một bình luận