Cách thiết lập trang chủ

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tự động mở bất kỳ trang web nào bạn muốn khi bạn khởi chạy Firefox hoặc nhấp vào nút trang chủ Cách thiết lập trang chủ.

 1. Mở một thẻ với trang web bạn muốn sử dụng làm trang chủ của bạn.
 2. Kéo và thả thẻ đó vào nút trang chủ Cách thiết lập trang chủ thanh công cụ của bạn (nó ở bên trái theo mặc định).
  Cách thiết lập trang chủCách thiết lập trang chủCách thiết lập trang chủ
 3. Nhấp vào để đặt trang này làm trang chủ của bạn.
 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, hãy nhấp vào và chọn . Nhấp vào nút menu Cách thiết lập trang chủ và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Cách thiết lập trang chủ và chọn Cài đặt.

  [external_link_head]

 2. Nhấp vào bảng .

Cách thiết lập trang chủ

[external_link offset=1]

 • Cài đặt Khởi động mặc định cho Khi Firefox khởi động là để hiển thị trang chủ của bạn. Bạn cũng có thể chọn để Firefox hiển thị một trang trống hoặc để hiển thị các cửa sổ và thẻ của bạn từ phiên cuối cùng của bạn.
 • Bạn có thể đặt nhiều trang làm trang chủ của mình. Mở từng trang trong một thẻ riêng biệt và nhấp vào Dùng các trang hiện tại dưới Trang chủ.
 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, hãy nhấp vào và chọn . Nhấp vào nút menu Cách thiết lập trang chủ và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Cách thiết lập trang chủ và chọn Cài đặt.

 2. Nhấp vào bảng .

  Cách thiết lập trang chủ
 3. Nhấp vào menu bên cạnh Trang chủ và cửa sổ mới và chọn hiển thị trang chủ Firefox mặc định, URL tùy chỉnh hoặc một trang trống.

Đặt nhiều trang làm trang chủ của bạn

Bạn có thể đặt một nhóm các trang làm trang chủ của bạn. Mở từng trang trong một thẻ riêng biệt, chọn trong menu xổ xuống Trang chủ và cửa sổ mới và nhấp vào Dùng các trang hiện tại.

Cách thiết lập trang chủ

Nếu bạn muốn xóa các tùy chỉnh trang chủ của mình, đây là cách thực hiện:

Danh mục: Công nghệ

Nguồn: https://meovataz.com

[external_link offset=2]

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, hãy nhấp vào và chọn . Nhấp vào nút menu Cách thiết lập trang chủ và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Cách thiết lập trang chủ và chọn Cài đặt.

 2. Nhấp vào bảng .
 3. Dưới Trang chủ, nhấp Khôi phục về mặc định.
 4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Chúng tôi có một vài giải pháp:

 • Nếu bạn tiếp tục nhận được thẻ “Firefox vừa cập nhật” mỗi khi Firefox khởi động, hãy xem bài viết Firefox says it’s just updated every time it starts – how to fix.
 • Nếu cài đặt trang chủ của bạn không được lưu, hãy xem How to fix preferences that won’t save.
 • Nếu bạn không thấy nút trang chủ, hãy xem Tùy chỉnh các điều khiển, nút và thanh công cụ của Firefox.
 • Nếu trang chủ của bạn bị tấn công hoặc tự động thay đổi, hãy xem Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page.
 • Một tiện ích mở rộng có thể đang kiểm soát trang chủ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Một tiện ích mở rộng đã thay đổi trang chủ của tôi.

[external_footer]

READ  Trên tay hub chuyển USB-C ra nhiều cổng của Ugreen: có VGA, USB-C, HDMI, SD, USB 3.0, RJ-45 | Tinh tế

Viết một bình luận