Chế độ chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp kinh tế – Dân Kinh Tế

1. Khái niệm.

Chế độ chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp kinh tế là tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chi dùng cho các hoạt động nhằm phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế và xã hội được tiến hành thuận lợi.

[external_link_head]

Đặc điểm chung của chế độ chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp kinh tế là không nhằm mục đích trực tiếp kinh doanh lấy lãi.

2. Nội dung chế độ chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp kinh tế.

Nguyên tắc chung của việc chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp kinh tế là theo công việc, nhiệm vụ đã được bố trí trong kế hoạch. Đối với chi cho duy trì bộ máy quản lý hành chính của đơn vị thực hiện hoạt động sự nghiệp kinh tế tính được chủ yếu trong nguồn chi về quản lý hành chính của ngân sách Nhà nước.

Do có nhiều loại hình đơn vị như có loại vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính vừa thực hiện luôn các nghiệp vụ chuyên môn, có loại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao phải đi thuê các đơn vị chuyên môn hạch toán riêng thực hiện công vệc… Nên việc cấp phát vốn sự nghiệp kinh tế trong ngân sách Nhà nước thường căn cứ vào loại hình đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này. Hiện nay, có hai loại chủ yếu là:

READ  Tác dụng của lá tía tô đối với sức khỏe và làn da

Thứ nhất: Loại hình đơn vị được cấp phát vốn ngân sách Nhà nước theo phương thức gán thu bù chi.

[external_link offset=1]

Thứ hai: Loại hình đơn vị được cấp vốn ngân sách Nhà nước theo công việc.

Hiện nay theo chế độ phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước thì nguồn vốn cấp cho các hoạt động sự nghiệp kinh tế được phân làm hai loại: Nguồn vốn của ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách của địa phương.

Các hoạt động sự nghiệp kinh tế thuộc đối tượng cấp phát của ngân sách Trung ương là các hoạt động sự nghiệp kinh tế do các đơn vị Trung ương quản lý thực hiện gồm:

– Công tác định canh, định cư các làng, bản người dân tộc tiểu số;

– Hỗ trợ đưa dân đi và đón dân đến vùng kinh tế mới;

– Công tác đo đạc, xây dựng lưới tọa độ địa chính các cấp và đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ, công tác đo vẽ bản đồ quốc gia.

– Công tác điều tra cơ bản tài nguyên thiên nhiên.

– Hoạt động thường xuyên của các đơn vị không hạch toán kinh doanh thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi do các Bộ, ngành, Trung ương quản lý như: giống cây, con, nghiên cứu và bảo vệ động thực vật, vườn ươm, trạm tưới, tiêu, bảo vệ đê điều; kiểm lâm nhân dân, tu bổ rừng do Trung ương quản lý, các khoản chi cho phục vụ mục tiêu khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm,…

READ  5.000+ Mã giảm giá Shopee tháng 9/2021 | Mới cập nhật

– Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, cầu cống, nạo vét kênh rạch, sông biển,… do các đơn vị Trung ương thực hiện.

– Bảo quản dự trữ hàng hóa quốc gia.

Ngân sách địa phương đảm nhiệm chi cho các hoạt động sự nghiệp kinh tế do các đơn vị địa phương quản lý thực hiện gồm:

[external_link offset=2]

– Hoạt động của các trạm trại nông nghiệp địa phương (không phải là hạch toán kinh tế) về giống cây, con bảo vệ thực vật, thú y…

– Hoạt động của các trạm, đơn vị thủy nông, thủy loại (cả đào đắp kênh mương dẫn phụ, trạm tưới tiêu nước không phải là hạch toán kinh doanh).

– Hoạt động về lâm nghiệp như: vườn ươm cây để trồng rừng, kiểm lâm và bảo vệ rừng do địa phương quản lý.

– Hoạt động về đảm bảo quản lý, hướng dẫn, trợ giúp theo chế độ đối với dân mới đến vùng kinh tế mới…

– Hoạt động về quản lý đất đai địa chính ở địa phương.

– Hoạt động về tu bổ, sửa chữa thường xuyên đường giao thông, quản lý đô thị, nhà ở, ánh sáng công cộng ở địa phương.Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:

 • chi sự nghiệp kinh tế là gì
 • chi nsnn về hoạt động chi cho sự nghiệp kinh tế
 • chi su nghiep
 • nguyen tac fhan bo von sun nghieb kinh te
 • the nao la su nghiep kinh te
 • vốn sự nghiệp
 • READ  An sinh xã hội là gì? Công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội là gì?

  , [external_footer]

  Viết một bình luận