Chức vụ đoàn thể là gì?

Đoàn thể là một trong những khái niệm rất dễ gây nên những nhầm lẫn trong cuộc sống. Vì vậy, không có nhiều người định nghĩa đúng được các khái niệm hay những nội dung liên quan đến đoàn thể.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung để giải đáp câu hỏi: Chức vụ đoàn thể là gì?

[external_link_head]

Chức vụ đoàn thể là gì?

Chức vụ là sự đảm nhiệm một vai trò, địa vị nào đó trong một tổ chức, một tập thể. Ví như: chủ tịch, thủ tướng, … đối với một tập thể là đất nước. Giám đốc, phó giám đốc … với một tổ chức kinh doanh.

Chức vụ chính quyền là tên gọi dành cho cá nhân được giữ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do được bổ nhiệm hoặc được tập thể bầu để giữ chức vụ đó, thường thì người giữ chức danh nào thì cũng gắn liền với chức vụ đó hoặc một chức danh gắn liền với nhiều chức vụ.

Ngoài việc giải đáp chức vụ đoàn thể là gì? chúng tôi còn chia sẻ thêm các thông tin hữu ích, do đó, Quý độc giả đừng bỏ qua nội dung tiếp theo của bài viết.

Chức vụ đoàn thể là gì?

Hình thức hình thành chức vụ chính quyền địa phương

Thứ nhất: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã

– Căn cứ quy định tại khoản 3 – Điều 33 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân xã có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

[external_link offset=1]

– Căn cứ tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân  lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Bên cạnh đó, khoản 7 – Điều 82 Luật này cũng quy định kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn.

READ  Quy Định Hủy Vé Máy Bay Vietnam Airlines Chi Tiết Từ A – Z

Thứ hai: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Bên cạnh đó, quy định tại điểm d – khoản 1 – Điều 26 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Căn cứ quy định tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– Quy định tại khoản 7 – Điều 83 – Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Thứ ba: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Theo quy định tại điểm a – khoản 2 – Điều 19 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Theo quy định tại khoản – Điều 93 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, kết quả bầu Chủ tịch Ủy bản nhân dân cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

– Căn cứ quy định tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Thứ tư: Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã

– Quy định tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

READ  Top 8 xe đạp thể thao tốt nhất hiện nay 2021

– Theo khoản 3 điều 33 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Hội đồng nhân dân xã có quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Thứ năm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện

– Quy định tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– Theo quy định tại khoản 2 – Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Hội đồng nhân dân cấp huyện có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện.

[external_link offset=2]

Thứ sáu: Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

– Theo quy định tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– Bên cạnh đó, quy định tại điểm a – khoản 2 – Điều 19 – Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu ra.

Quyền và nghĩa vụ của một số Đoàn thể hiện nay

Thứ nhất: Quyền và nghĩa vụ của công đồng dân cư

– Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với cơ sở.

READ  Top 10 Sữa Rửa Mặt Cho Da Dầu Nam Được Tin Dùng

– Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện các yêu cầu của đại diện cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều này.

– Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức tìm hiểu thực tế về công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thu thập, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cấp.

Thứ hai: Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tư vấn, phản diện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý Nhà nước các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường.

Như vậy, Chức vụ đoàn thể là gì? Đã được chúng tôi trả lời chi tiết trong mục đầu tiên của bài viết hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã trình bày chi tiết về quyền và nghĩa vụ của một số đoàn thể. [external_footer]

Viết một bình luận