Chứng chỉ hành nghề dược là gì? Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Chứng chỉ hành nghề là một trong những giấy tờ được cấp khi cá nhân có đầy đủ trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp nào đó, cơ quan cấp là cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp của ngành nghề đó.

Thực tế có rất nhiều loại chứng chỉ ví dụ như chứng chỉ hành nghề luật sư, chứng chỉ hành nghề kiểm toán, chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ định giá,…

[external_link_head]

Một trong những chứng chỉ được quan tâm nhất trong ngành dược hiện nay đó là chứng chỉ hành nghề dược. Dưới đây, Tổng đài updating sẽ giới thiệu tới các bạn một cách chi tiết nhất những vấn đề liên quan tới chứng chỉ hành nghề theo quy định hiện hành.

Chứng chỉ hành nghề dược là gì? Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Chứng chỉ hành nghề dược là gì?

Chứng chỉ hành nghề dược  là văn bản cấp cho cá nhân có trình độ chuyên môn liên quan đến ngành dược, đáp ứng đầy đủ những điều kiện nhất định theo quy định pháp luật, thẩm quyền cấp văn bản này do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Căn cứ theo điều 13, luật số 105/2016/QH13 Luật dược 2016 có quy định rõ các giấy tờ cần có và điều kiện sau đây:

– Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn đã được cấp, công nhận ở Việt Nam nhưng phải phù hợp với công việc, cơ sở kinh doanh dược:

+ Bằng dược sỹ (còn gọi là bằng tốt nghiệp đại học của ngành dược)

+ Bằng tốt nghiệp đại học của ngành y đa khoa

+ Bằng tốt nghiệp đại học của ngành y học cổ truyền hoặc của ngành dược cổ truyền

+ Bằng tốt nghiệp đại học của ngành sinh học

+ Bằng tốt nghiệp đại học của ngành hóa học

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng  của ngành dược

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp của ngành dược

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp của ngành y

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp của y học cổ truyền hoặc của dược học cổ truyền

+ Văn bằng và chứng chỉ sơ cấp dược

+ Giấy chứng nhận bao gồm lương y( do Bộ Y tế hoặc của Sở Y tế cấp), lương dược( do Bộ Y tế hoặc của Sở y tế cấp), bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận khác y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật dược 2016 có hiệu lực ( được hướng dẫn trong điều 2, Thông tư 47/2018/TT-BYT) (*)

– Có thời gian thực hành ở các cơ sở kinh doanh dược, làm việc tại một bộ phận nào đó của cơ sở khám và chữa bệnh, các trường đào tạo  của ngành dược đại hoặc nghiên cứu dược, kiểm nghiệm thuốc hay nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý dược, văn phòng đại diện thương nhân của nước ngoài; có cơ sở khám và chữa bệnh phù hợp  với chuyên môn người hành nghề đó , đảm bảo quy định dưới đây:

READ  34 món canh rau má ngon miệng dễ làm từ các đầu bếp tại gia

[external_link offset=1]

+ Cập nhật kiến thức  về chuyên môn dược với trường hợp cá nhân bị thu hồi giấy Chứng chỉ hành nghề dược khi cá nhân hành nghề dược không có các giấy xác nhận hoàn thành việc đào tạo, cập nhập kiến thức chuyên môn ngành dược trong vòng 3 năm thì không yêu cầu thời gian thực hành.

+ Tùy từng trường hợp sẽ được giảm thời gian thực hành với cá nhân có trình độ chuyên khoa sau đại họcvà  phù hợp với phạm vi hành nghề(Thời gian quy định rõ tại  điều 21 nghị định 54/2017/NĐ-CP.

+ Thời gian thực hành tuân theo quy định Bộ trưởng Bộ Y tế với trường hợp (*) thì thời gian thực hành áp dụng theoquy định Bộ trưởng Bộ Y Tế.

– Có giấy do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp về chứng nhận đủ sức khỏe để có thể hành nghề dược.

– Không thuộc trong trường hợp dưới sau đây:

+ Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án hoặc quyết định của Tòa án; bị cấm hành nghề , trong bản án hoặc quyết định có nội dung cấm làm việc liên quan hoạt động dược.

Lưu ý: Đối với trường hợp là người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài thì điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề ngoài phải đủ các điều kiện đã nêu trên thì cần phải có đủ đáp ứng về sử dụng ngôn ngữ hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ y tế quy định( chi tiết được hướng dẫn tại điều 3, chương II Thông tư số 07/2018/TT-BYT).

Chứng chỉ hành nghề dược là gì? Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược được quy định tại mẫu số 2, phụ luc I kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP rất cụ thể rõ ràng. Dưới đây, chúng tôi sẽ viết mẫu 1 đơn hoàn chỉnh cụ thể một trường hợp các bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

READ  TOP 16 Loại Sữa Tăng Cân Cho Bé Dưới 1 Tuổi – giá bán cập nhật

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

Tên tôi là: Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày tháng năm sinh: 16/1/1990

Nơi ĐKHKTT: Số nhà 80, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Số CMND: updating

Cấp ngày : 22/12/2013                                                Nơi cấp: Công an Hà Nội

SĐT: updating                                                      Email: updating

Văn bằng chuyên môn: y sỹ

Phạm vi chuyên môn : chuyên khoa điều chế thuốc

Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược

Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 1/1/2020

Nội dung thực hành: điều chế vac-xin

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược lần đầu tiên.

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo hình thức: xét hồ sơ

Đăng ký phạm vi hành nghề dược theo hình thức chuyên môn sau:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về nơi cơ sở sản xuất vacxin, sinh phẩm và nguyên liệu.

[external_link offset=2]

Sau khi nghiên cứu Luật dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của-Luật dược và các văn bản quy phạm pháp luật dực có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Qúy cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu theo quy định số……/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2022

Người làm đơn

Nguyễn Thị Lan Anh

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược: Căn cứ theo điều 24 Luật dược 2016 được hướng dẫn tại điều 3 nghị định 54/2017/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị cấp được hướng dẫn chi tiết như sau: bao gồm 1 bộ:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu số 2 phụ lục I Ban hành kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP; 2 ảnh 4 cm* 6 cm của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, phông trắng, thời gian chụp trong vòng 6 tháng gần đây.

+ Bản bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn

Nếu bằng này do cơ sở nước ngoài đào tao cấp thì phải kèm theo bản sao chứng thực công nhận tương đương của cơ quan có thẩm quyền

+ Bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy chứng nhận sức khỏe được cấp tại cơ sở khám, chữa bệnh

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận thời gian đã thực hành theo mẫu số 3 phụ lục I ban hành kèm nghị định 54/2017/NĐ-CP

READ  Môn kinh doanh quốc tế – Wikipedia tiếng Việt

Thời gian thực hành sẽ bằng tổng thời gian thực hành ở các cơ sở , có giấy xác nhận tại các cơ sở kèm theo.

+ Giấy xác nhận thời gian đã thực hành chuyên môn cùng nội dung thực hành của một hoặc nhiều cơ sở đủ yêu cầu phạm vi, vị trí phạm vi hoạt động khác nhau( nếu yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề ở các phạm vi khác nhau, cùng yêu cầu thời gian thực hành)

Nếu các cơ sở thực hành chuyên môn đề nghị cùng thời gian thực hành, cơ sở thực hành  thì không phải có giấy xác nhận riêng của từng phạm vi chuyên môn hoạt động.

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực về việc xác nhận kết quả thi nếu thuộc trường hợp cấp chứng chỉ theo hình thức thi(được cấp trong vòng 5 ngày có kết quả thi).

+ Các giấy tờ tài liệu chứng minh đủ điều kiện sử dụng ngôn ngữ nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tai nước ngoài yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: cần phải có bản dịch sang tiếng Việt kèm công chứng nếu giấy tờ  được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền phải hợp pháp hóa lãnh sự.

– Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên thì ta nộp hồ sơ ở Sở Y tế, lúc này Sở Y tế có trách nhiệm nhận hồ sơ đồng thời kiểm tra có đủ điều kiện hay không?

Nếu đã đáp ứng đủ điều kiện thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thì người yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dược nhận chứng chỉ đó.

Nếu không được cấp chứng chỉ hành nghề dược thì cơ quan phải có văn bản cụ thể trả lời kèm lý do.Lệ phí cấp được quy đinh tại mục 8 tại bảng biểu thu phí của thông tư số 277/2016/TT-BTC là 500.000 đ.

– Hiện tại có 2 hình thức gửi hồ sơ là qua bưu điện, qua trực tiếp nộp hồ sơ.

Trên đây chúng tôi đã nêu rõ toàn bộ phần nội dung cụ thể về chứng chỉ hành nghề dược, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược, thủ tục cũng như đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược mới nhất năm 2020. Mọi vấn đề thắc mắc bạn có thể liên hệ qua tổng đài tư vấn trực tuyến theo Hotline là updating để được giải đáp nhanh nhất. [external_footer]

Viết một bình luận