chuyên gia dinh dưỡng in English – Vietnamese-English Dictionary

Tôi biết bà đã gặp nhiều chuyên gia dinh dưỡng

I know you’ve already seen several nutritionists

[external_link_head]

OpenSubtitles2018.v3

Ba năm sau, cả hai gặp lại nhau khi Yoo-mi trở thành chuyên gia dinh dưỡng tại công ty của Jin-wook.

Three years later, the two meet again when Yoo-mi becomes a nutritionist at the company cafeteria where Jin-wook works.

WikiMatrix

Các chuyên gia dinh dưỡng ngày càng khuyên ăn gạo lức vì đây là một nguồn dưỡng chất tuyệt vời về mọi mặt .

dieticians are now increasingly recommending brown rice as an excellent source of all-round nutrition .

EVBNews

Nếu bạn muốn ăn chay thì hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về kế hoạch ăn uống khoẻ mạnh và cân đối .

If you ‘re thinking about becoming a vegetarian , talk to your doctor or a dietitian about how to plan a healthy , balanced diet .

EVBNews

Các chuyên gia dinh dưỡng không khuyến khích phải nghiêm ngặt cho trẻ ăn kiêng vì điều này có thể khiến chúng chậm phát triển và sức khỏe yếu.

Nutritionists do not recommend putting children on a restrictive diet, as this may compromise their growth and health.

jw2019

Nếu nghĩ rằng chế độ dinh dưỡng của mình có vấn đề thì bạn nên thu xếp lịch hẹn với một chuyên gia dinh dưỡng nào đó để xem lại khẩu phần của mình .

If you think that your diet may be a problem , schedule an appointment with a dietitian and review your food choices .

EVBNews

Các chuyên gia dinh dưỡng và giảng viên của cô, Christopher Rios, Daniel Rios và Xavier Rios, đã thành công với lời khuyên của anh về việc cô giành được giải “Thân hình tốt nhất”.

[external_link offset=1]

Her nutritionists and trainers, Christopher Rios, Daniel Rios and Xavier Rios, succeeded with his advisement towards her winning of the “Best Body” Award.

WikiMatrix

Thực ra, các chuyên gia dinh dưỡng cho chúng tôi biết đó là một trong số các thức ăn bao gồm tất cả các chất—enzim, sinh tố, khoáng chất, và nước—cần thiết để duy trì sự sống.

In fact, nutritionists tell us it is one of the foods that includes all the substances—enzymes, vitamins, minerals, and water—necessary to sustain life.

LDS

Cha cô là một chuyên gia dinh dưỡng cho động vật và công việc đầu tiên của cô là phụ giúp cha mình, cung cấp thực phẩm cho các khách hàng trong và xung quanh thành phố quê hương của cô.

READ  PayPal là gì? Cách tạo và thiết lập tài khoản PayPal nhanh chóng

Her father, Robert VanCamp, is an animal nutritionist and her first job was working for him, delivering food to clients in and around her hometown.

WikiMatrix

Nhưng bạn cũng có thể làm mất tác dụng của những hợp chất tốt , chuyên gia dinh dưỡng Ryan gợi ý rằng bạn có thể kết hợp nấu chín và trụng tái để có thể có được mặt lợi mà không phải bị rắc rối gì .

But on the chance that you ‘re also deactivating some of the good compound , dietician Mary Ryan , suggests using mix of cooked and raw so that you can reap the benefits without suffering the consequences .

EVBNews

Nên chúng tôi gặp chuyên gia dinh dưỡng, và chúng tôi thỏa hiệp với nhau không ăn từ sáng đến chiều mỗi ngày cho đến khi thống đốc của Bali đồng ý gặp chúng tôi để nói về biện pháp ngăn chặn túi nilon ở Bali.

So we met with a nutritionist, and we came up with a compromise of not eating from sunrise to sunset every day until the governor of Bali would agree to meet with us to talk about how to stop plastic bags on Bali.

ted2019

Nhưng nếu bạn bỏ bữa , ăn kiêng , hoặc nếu bạn lo rằng bạn không ăn đầy đủ thực phẩm trong các loại đặc biệt như rau hoặc các sản phẩm từ sữa thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng .

But if you ‘re skipping meals , dieting , or if you ‘re concerned that you ‘re not eating enough items from a particular category , such as vegetables or dairy products , then talk to your doctor or to a dietitian .

EVBNews

Nhưng tác giả nghiên cứu Kristine Funk , chuyên gia dinh dưỡng và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe Kaiser Permanente cho biết những chỉ số trung bình đó che đậy những khác biệt đáng kể trong nhóm người dùng mạng thông tin .

But study author Kristine Funk , a dietitian and researcher at the Kaiser Permanente Center for Health Research says those averages mask significant differences within the group of website users .

EVBNews

Nghĩa là tôi phải cải thiện tất cả từ bàn chải được cắt bớt đi dưới 2 gram. đến việc nghiên cứu với một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới trong việc phát triển lại từ đầu 1 chế độ dinh dưỡng hoàn toàn mới: 6000 calorie 1 ngày.

This meant everything from perfecting the sawn-off, sub-two-gram toothbrush, to working with one of the world’s leading nutritionists in developing a completely new, revolutionary nutritional strategy from scratch: 6,000 calories a day.

READ  Cách đăng ký tài khoản Gmail không cần số điện thoại nhanh nhất

ted2019

Anh chơi ở học viện Auxerre và đại diện cho tuyển Pháp ở lứa U-15 và U-17, bên cạnh những cầu thủ như Thierry Henry, David Trezeguet và Nicolas Anelka, nhưng cuối cùng bỏ dở sự nghiệp chuyên nghiệp có tiềm năng để nghiên cứu và trở thành một chuyên gia dinh dưỡng.

He played at the Auxerre academy and represented France at under-15 and under-17 level, alongside players such as Thierry Henry, David Trezeguet and Nicolas Anelka, but ended up dropping a potential professional career to study and become a nutritionist.

WikiMatrix

Một chuyên gia dinh dưỡng động vật là một người chuyên về dinh dưỡng động vật, đặc biệt quan tâm đến nhu cầu ăn của động vật trong điều kiện nuôi nhốt: vật nuôi, gia súc và động vật trong các cơ sở phục hồi và bảo tồn động vật hoang dã.

An animal nutritionist is a person who specializes in animal nutrition, which is especially concerned with the dietary needs of animals in captivity: livestock, pets, and animals in wildlife rehabilitation facilities.

WikiMatrix

Allison, người giúp quản lý danh sách cấy ghép, và cả chục người khác, những người không có trong hình, một dược sỹ, một nhà tâm lý học, một chuyên gia dinh dưỡng, thậm chí cả một nhân viên tư vấn tài chính, Lisa, những người đã giúp chúng tôi đối phó với tất cả những phức tạp về bảo hiểm.

[external_link offset=2]

Allison, who helped manage the transplant list, and a dozen other people who aren’t pictured, a pharmacist, a psychologist, a nutritionist, even a financial counselor, Lisa, who helped us deal with all the insurance hassles.

QED

Đây là Jenny, một trong các y tá, Allison, người giúp quản lý danh sách cấy ghép, và cả chục người khác, những người không có trong hình, một dược sỹ, một nhà tâm lý học, một chuyên gia dinh dưỡng, thậm chí cả một nhân viên tư vấn tài chính, Lisa, những người đã giúp chúng tôi đối phó với tất cả những phức tạp về bảo hiểm.

Here’s Jenny, one of the nurses, Allison, who helped manage the transplant list, and a dozen other people who aren’t pictured, a pharmacist, a psychologist, a nutritionist, even a financial counselor, Lisa, who helped us deal with all the insurance hassles.

ted2019

Vào ngày 30 tháng 6, Cherilyn Lee, một y tá làm chuyên gia về dinh dưỡng của Jackson, nói rằng vào tháng 5 Jackson đã yêu cầu cung cấp propofol giúp anh ngủ, nhưng cô từ chối.

READ  con hổ in English – Vietnamese-English Dictionary

On June 30, Cherilyn Lee, a nurse who had worked as Jackson’s nutritionist, said that he had asked her in May to provide propofol to help him sleep, but she refused.

WikiMatrix

Sandrina Bencomo là người sáng lập của tổ chức OrganycLove, một tổ chức người mẫu quốc tế cùng với Elite Models NY, và là một chuyên gia dinh dưỡng (INHC) chuyên về giảm cân, tăng năng lượng, cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng, tiêu hóa, tăng cường làn da (bao gồm loại bỏ mụn trứng cá, eczema, rosacea, da khô và nhạy cảm, giải quyết dị ứng, và nguyên nhân cơ bản của viêm và lão hóa sớm.

Sandrina Bencomo is the founder of OrganycLove, an international model with Elite Models NY, and a Certified Integrative Nutrition Health Coach (INHC) specializing in weight loss, increasing energy, improving sleep, reducing stress, healing digestion, enhancing skin (including skin conditions like acne, eczema, rosacea, dry and sensitive skin), solving allergies, and the underlying causes of inflammation and premature aging.

WikiMatrix

Tuy nhiên , thông điệp thực sự mà các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng đang cố truyền đạt là chúng ta cần có thêm các chất dinh dưỡng tạo xương và cơ trong cơ thể của chúng ta , và ít ca-lo rỗng .

Of course , the real message health and nutrition experts are trying to convey is that we need more calcium and other bone – and muscle – building nutrients in our bodies , and fewer empty calories .

EVBNews

Chỉ đơn giản là lục trong các bài viết tìm chuyên gia hàng đầu lĩnh vực ô nhiễm dinh dưỡng trên sông, và bắt đầu gửi email đặt câu hỏi.

I just simply looked through journals, and I found who was the leading experts in nutrient pollution in major rivers, and I started firing off emails with questions.

QED

Bà ấy cũng khoe rằng mình là chuyên gia được chứng nhận của Hội cố vấn dinh dưỡng Hoa Kỳ, nghe có vẻ thú vị và hấp dẫn.

She also boasts that she’s a certified professional member of the American Association of Nutritional Consultants, which sounds very glamorous and exciting.

QED

Các chuyên gia này có thể giúp bạn có kế hoạch ăn uống đủ chất dinh dưỡng mà cơ thể cần .

These professionals can help you create an eating plan that includes the nutrients your body needs .

EVBNews [external_footer]

Viết một bình luận