Chuyển tệp giữa iPhone và máy tính của bạn

Sửa đổi điều khiển này sẽ tải lại trang này

Giới hạn tối đa là 250 ký tự.

Cảm ơn phản hồi của bạn.

[external_footer]

READ  Cách sửa lỗi “Problem With This Windows Installer Package”

Viết một bình luận