Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Tiếng Anh Là Gì : Cách Viết, Ví Dụ

Phòng tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời cũng chịu sự điều chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

[external_link_head]

Chắc hẳn nhiều người biết tới hệ thống các cơ quan tư pháp ở nước ta bao gồm: Bộ tư pháp ở cấp trung ương, Sở tư pháp ở cấp Tỉnh, Phòng tư pháp ở cấp huyện và cấp xã thì không có cơ quan tư pháp mà chỉ có cán bộ tư pháp.Bạn đang xem: Trưởng phòng tư pháp Tiếng Anh là gì?

Đối với phòng tư pháp người đứng đầu sẽ được gọi là trưởng phòng tư pháp. Đây là người đại diện cho Phòng tư pháp cũng như chịu trách nhiệm về một số công việc quan trọng của Phòng.Bạn đang xem: Cán bộ tư pháp hộ tịch tiếng anh là gì

Tiếp nối những bài viết về khái niệm tiếng Anh, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ đề cập tới chủ đề trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?

Phòng tư pháp là gì? Vai trò của trưởng phòng tư pháp

Phòng tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời cũng chịu sự điều chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

Bạn đang xem: Công chức tư pháp hộ tịch tiếng anh là gì

Chức năng chính của Phòng tư pháp là là tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật cũng nhue phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý,…

READ  Cách uống tảo xoắn Spirulina mang lại hiệu quả cao nhất

Trưởng phòng Tư pháp có các quyền hạn như sau:

– Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn báo cáo, cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp.

– Hướng dẫn các ngành, đơn vị, xã, thị trấn về chuyên môn nghiệp vụ; phổ biến các quy định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách.

[external_link offset=1]

– Được kiểm tra các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp.

– Được quyền kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sửa đổi, đình chỉ hoặc bãi bỏ các văn bản áp dụng pháp luật của huyện, xã, thị trấn có nội dung, hình thức trái với quy định của pháp luật.

– Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện (bằng các quyết định cụ thể).

– Được tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức thuộc ngành quản lý.

Vậy trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì? Phần dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc này của Quý khách hàng.

Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Tiếng Anh Là Gì : Cách Viết, Ví Dụ

Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?

Trưởng phòng tư phápTiếng Anh là “Head of the Justice Department” là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa…

READ  Tu nghiệp sinh là gì và lợi ích sau 3 năm khi về nước – Japan.net.vn

Trong tiếng Anh trưởng phòng tư pháp được giải thích như sau: Head of the Justice is a specialized agency of the district People’s Committee, performing the function of advising and assisting the district People’s Committee in the state management on: construction and law enforcement; monitoring law enforcement; check and handle legal normative documents; control of administrative procedures; law dissemination and education

Những ví dụ mẫu sử dụng từ trưởng phòng Tư pháp trong tiếng Anh

– Head of the Justice Department is the head of the district-level judiciary, appointed, dismissed, transferred, transferred, or rewarded by the Chairman of the district-level People’s Committee when the prescribed conditions are met.

– Head of the Justice Department is a state employee who is entitled to salary from the state budget and performs duties and powers within the prescribed limits.

Xem thêm: Go Ahead Là Gì ? Go Ahead Trong Tiếng Tiếng Việt

– Manage all activities of the Division and Judicial civil servants – Civil status in the area of ​​management.

– In order to be appointed as Head of the Justice Department, it is necessary to initially ensure the main conditions such as: political quality, lifestyle, ethics, understanding, leadership capacity, management, good health, education level. create, …

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng phòng tư pháp là gì?- What are the functions, duties and powers of the Head of the Justice Department?

– Trưởng phòng tư pháp lương có cao không?- Is the Head of the Justice Department’s salary high?

– Điều kiện để được bổ nhiệm làm trưởng phòng tư pháp?- What are the conditions for being appointed as Head of the Justice Department?

READ  Chỉ số Ah trên ắc quy là gì? Ý nghĩa gì khi chọn ắc quy

[external_link offset=2]

– Có phải mỗi phòng tư pháp chỉ có một trưởng phòng tư pháp?– Does each judicial office have only one Head of the Justice Department?

– Trưởng phòng tư pháp có phải là công chức nhà nước không?- Is the head of the judicial department a government official?

– Những hình thức kỷ luật đối với trưởng phòng tư pháp là gì?- What are disciplinary actions against the Head of the Justice Department?

Ví dụ một số cụm từ liên quan đến trưởng phòng tư pháp tiếng Anh

– Phòng tư pháp có nghĩa tiếng Anh làJustice department.

– Sở tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Department of Justice.

– Bộ tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Judicial.

– Phó trưởng phòng tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Deputy Chief of Justice Department.

– Bộ phận tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Justice department.

– Tư pháp-hộ tịch có nghĩa tiếng Anh là Judicial-civil status.

– Phòng bổ trợ tư pháp có nghĩa tiếng Anh là Judicial Complementary Office.

– Chủ tịch ủy ban nhân dân có nghĩa tiếng Anh là Chairman of the People’s Committees.

Trên đây chúng tôi đã mang tới cho Quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan tới chủ đề trưởng phòng tư pháp Tiếng Anh là gì? Trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới vấn đề này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi đẻ được tư vấn và hỗ trợ.

[external_footer]

Viết một bình luận