Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – máy biến áp ba pha

1.1. Khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha

1.1.1. Khái niệm

 • Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều 3 pha, làm việc theo nguyên tắc cảm ứng điện từ và lực điện từ.

  [external_link_head]

 • Các loại máy điện

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

1.1.2. Phân loại và công dụng

 • Chia làm hai loại:

  • Máy điện tỉnh: Khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động ,dùng để biến đổi các thông số: Điện áp, dòng điện… của hệ thống điện.

  • Máy điện quay:

   • Máy phát điện: Biến đổi cơ năng thành điện năng, dùng làm nguồn cấp điện cho các tải.

   • Động cơ điện: Biến đổi điện năng thành cơ năng, dùng làm nguồn động lực cho các máy.

1.2. Máy biến áp ba pha

1.2.1. Khái niệm và công dụng

 • Khái niệm: Máy biến áp ba pha là máy điện tĩnh, dùng để biến đổi điện áp của hệ thống nguồn điện xoay chiều ba pha nhưng giữ nguyên tần số.

 • Công dụng:

  • Hệ thống truyền tải và phân phối điện năng

   [external_link offset=1]

  • Mạng điện xí nghiệp công nghiệp

1.2.2. Cấu tạo

a. Lõi thép:

 • Lõi thép dùng làm mạch dẫn từ, gồm nhiều lá thép kỹ thuật điện mỏng ghép chặt lại với nhau, giữa các lá thép cách điện với nhau.

 • Lõi thép gồm:

  • Trụ: phần lõi thép đặt dây quấn.

  • Gông: phần lõi thép còn lại khép kín mạch từ cùng với trụ.

 • Lõi thép có dang:

  • Ba pha ba trụ.

  • Ba lõi thép MBA một pha cảm ứng ghép lại.

 • Lõi thép làm bằng các lá thép kĩ thuật điện để hạn chế dòng điện Fu-cô sinh ra khi từ trường biến đổi.

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

b. Dây quấn:

 • Có 6 dây quấn (bằng đồng) được bọc cách điện, quấn quanh trụ.

 • Ba dây quấn nhận điện vào (AX, BY,CZ) gọi là dây quấn sơ cấp.

 • Ba dây quấn đưa điện ra (ax, by, cz) gọi là dây quấn thứ cấp.

 • Dây quấn sơ cấp và thứ cấp phải khác nhau (tiết diện dây hoặc số vòng dây quấn).

 • Dây quấn sơ cấp và thứ cấp có thể đấu hình sao hoặc hình tam giác.

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

1.2.3. Sơ đồ đấu dây, kí hiệu cách đấu dây

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

 • Kí hiệu của máy biến áp 3 pha

  • Cuộn sơ cấp: Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

   [external_link offset=2]

  • Lõi thép: Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

  • Cuộn thứ cấp: Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

Sơ đồ đấu dây – kí hiệu cách đấu dây của máy biến áp ba pha

1.2.4. Nguyên lí làm việc

 • Nguyên tắc hoạt động của MBA 3 pha tương tự như MBA 1 pha, nhưng dòng điện chạy trong dây quấn mỗi pha lệch pha nhau 1/3 chu kỳ.

 • Dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ.

  • Dòng điện được tạo ra trong cuộn dây sơ cấp khi nối một hiệu điện thế sơ cấp và một từ trường biến thiên trong lõi thép.

  • Từ trường biến thiên này tạo ra trong mạch điện thứ cấp một hiệu điện thế thứ cấp.

  • Như vậy, hiệu điện thế sơ cấp có thể thay đổi được hiệu điện thế thứ cấp thông qua từ trường.

  • Sự biến đổi này có thể được điều chỉnh qua số vòng cuốn trên lõi sắt.

    

1.2.5. Hệ số biến áp

Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

 • Hệ số biến áp pha:

     \({K_P} = \frac{{{U_{P1}}}}{{{U_{P2}}}} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\)

 • Hệ số biến áp dây:

      \({K_d} = \frac{{{U_{P1}}}}{{{U_{P2}}}}\)

Quan hệ Kp và Kd phụ thuộc vào cách nối dây của máy biến áp. [external_footer]

READ  Kinh phí tầm trên dưới 7 triệu nên mua điện thoại gì 2021?

Viết một bình luận