công tác phí in English – Vietnamese-English Dictionary

Cậu không thể đủ công tác phí để trả-

The clothing allowance cut off halfway through the last-

[external_link_head]

OpenSubtitles2018.v3

Những người tham gia trong chuyến nghỉ dưỡng đã ở trong các khách sạn khác nhau và dùng công tác phí của tòa.

Participants on the tour were housed in various hotels as the expense of the court.

WikiMatrix

Mọi người trong cộng đồng của bạn có biết về công tác miễn phí này không?

Does everyone in your community know that we offer this free service?

jw2019

Pan American World Airways ước tính từ lúc 16 cho đến 18 tuổi, Abagnale đã bay trên updating dặm (updating km), trên 250 chuyến bay của nhiều hãng hàng không khác nhau và bay đến 26 quốc gia bằng công tác phí của hãng PanAm.

Pan Am estimated that between the ages of 16–18, Abagnale flew (as a passenger) more than 1,000,000 miles (1,600,000 km) on more than 250 flights and flew to 26 countries by deadheading.

WikiMatrix

Bạn có thể dành ra 100 nghìn đôla cho nhiên liệu, sao chép và công tác phí, và sau đó vì một vài lý do, động lực bị mất đi hoặc không còn đủ tài chính, và tất cả những điều đã làm chẳng là gì nữa bởi vì không ai thực sự nhập thông tin vào máy tính

You probably spent hundreds of thousands of dollars on fuel and photocopying and per diem. And then for some reason, momentum is lost or there’s no money left, and all of that comes to nothing, because no one actually types it into the computer at all.

QED

Anh Jurandir, làm việc tại một cơ quan của chính phủ, đã trung thực khi báo cáo về chi phí công tác.

(Titus 2:9, 10) Jurandir, who works at a government agency, was honest when reporting his travel expenses.

jw2019

Công tác này sẽ phát sinh những chi phí và đòi hỏi phải huy động nguồn lực.

This has a cost and requires resources mobilization.

[external_link offset=1]

worldbank.org

Tổng kinh phí sau khi tính thêm phần lãi suất, công tác sản xuất và phân phối băng đĩa và các chi phí liên quan khác được ước tính lên tới 423 triệu USD.

Total costs, after accounting for profit participations, production and distribution of home videos, as well as other ancillary mediums, is expected to run $423 million.

WikiMatrix

Ngày 02 tháng 4 năm 2014, người ta thông báo rằng công tác khảo sát với chi phí 100.000 € gọi là TalsinkiFix sẽ đánh giá liệu người ta có cần phải tính toán có cân lợi nhuận toàn diện nhiều hơn không.

READ  Top vòng đeo tay theo dõi sức khỏe đáng mua nhất hiện nay

On 2 April 2014, it was announced that a €100,000 preparatory survey named TalsinkiFix will assess whether a more comprehensive profitability calculation should be done.

WikiMatrix

Thông qua việc kết hợp các công cụ tài chính khác nhau nhằm đảm bảo kinh phí cho công tác ứng phó và tái thiết, chiến lược bảo vệ tài chính có thể là một bộ phận trong chương trình tổng thể về quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bringing together different financial instruments to fund response and reconstruction, such a strategy should be one component of a broader disaster risk management and climate change plan.

worldbank.org

Thị thực được cấp cho công tác, du lịch, y tế và hội họp, có hiệu lực 30 ngày. Phí là 2.000 Rs.

The visa is issued for business, tourist, medical and conference categories, and has a validity of 60 days.

WikiMatrix

Đầu tư vào các phương thức vận chuyển thay thế – như sử dụng kênh rạch và khí cầu – có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các công ty giảm chi phítác động môi trường của việc giao hàng.

Investment in alternative modes of transportation — such as use of canals and airships — can play an important role in helping companies reduce the cost and environmental impact of their deliveries.

WikiMatrix

Kết quả có thể dẫn đến các quyết định phản ứng, có thể có tác động tiêu cực về khối lượng công việc, chi phí và sự hài lòng của khách hàng.

The result can lead to reactive decisions, which can have a negative impact of workloads, costs, and customer satisfaction.

WikiMatrix

Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho công tác bảo vệ khu vực đồng bằng không hề nhỏ và đòi hỏi chúng ta cần tìm kiếm các giải pháp “mềm”, chi phí thấp và hiệu quả, ví dụ khôi phục rừng ngập mặn.

The infrastructure costs of defending the delta are high, and there is a need to look for “soft” solutions, such as mangrove rehabilitation, that are cost-effective.

worldbank.org

NCCD đồng chủ trì và là thành viên của Nhóm công tác về mất lương thực và lãng phí thực phẩm tại Hội nghị thượng đỉnh hành động quốc tế được tổ chức tại The Hague năm 2015 NCCD đã được trao Giải thưởng Lãnh đạo Kinh doanh tại Ấn Độ vào năm 2014.

READ  Cách sử dụng la bàn khi đi rừng

NCCD co-chaired and was a part of Working Group on Food Loss and Food Waste at the International Action Summit held in The Hague in 2015 NCCD was awarded the Agribusiness Leadership Award in India in 2014.

WikiMatrix

Các khoản thu từ ba cửa hàng Habitat ở đây được dùng để chi trả các loại chi phí điều hành, và đóng góp thêm cho công tác xây dựng những ngôi nhà mới.

The remainder of the bond proceeds were used for other improvements, including the addition of seven new branch buildings.

WikiMatrix

Đây là một công cụ phân tích trang web miễn phí, giúp bạn tìm hiểu cách khách hàng tương tác với trang web của bạn.

It’s a free web analytics tool that helps you learn how your customers interact with your website.

support.google

[external_link offset=2]

Tình trạng vi phạm bản quyền vẫn tiếp tục tồn tại ở Trung Quốc nhưng Google đã công bố một thoả thuận hợp tác cung cấp nghe nhạc miễn phí và các bản sao chép nhạc chính thống.

Piracy continues to exist in China but Google have since announced a cooperation deal offering free listening and genuine music copies.

WikiMatrix

Tăng lợi nhuận – Nếu một trong những trung tâm chi phí bị loại bỏ khỏi một công ty thì nó có tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận của công ty đó.

Increasing profit – If one of the cost centres is removed from a firm then it has a negative impact on the profit margin of that firm.

WikiMatrix

Ông rất tự hào về công việc này, nhưng do kinh phí được cung cấp bởi một cơ quan tình báo giấu tên mà không cho phép công khai, rất ít tác phẩm đã được xuất bản.

He was proud of this work, but because the funding was provided by an unnamed intelligence agency that did not allow much publicity, little of the work was published.

WikiMatrix

Các công tác Bolivar lên kế hoạch xây dựng hàng ngàn phòng khám y tế miễn phí cho người nghèo, cũng như phân phát thực phẩm và trợ cấp nhà ở cho họ.

The Missions entailed the construction of thousands of free medical clinics for the poor, and the enactment of food and housing subsidies.

READ  Ngữ pháp – Đại từ quan hệ & Mệnh đề quan hệ

WikiMatrix

Điều quan trọng đầu tiên của ông, “Bản chất Công ty” (1937), lập luận rằng lý do cho sự tồn tại của các công ty (công ty, quan hệ đối tác,.v.v) là sự tồn tại của chi phí giao dịch.

His first major article, “The Nature of the Firm” (1937), argued that the reason for the existence of firms (companies, partnerships, etc.) is the existence of transaction costs.

WikiMatrix

Các khoản tiền đóng góp của họ cũng giúp trang trải chi phí cho các hội nghị lớn của đạo Đấng Christ, công tác của các giám thị lưu động, giáo sĩ, và những người truyền giáo trọn thời gian khác.

Their contributions also help to defray the costs of large Christian conventions and of sending out traveling overseers, missionaries, and other full-time evangelizers.

jw2019

Phần thứ hai của hội thảo sẽ được dành cho các vấn đề: quy hoạch chiến lược, phân tích lựa chọn thay thế, cải tổ và đấu thầu vận tải công cộng, các đặc tính của thị trường vận tải công cộng và dự báo nhu cầu, thu thập số liệu, đo lường hoạt động vận hành, các tiêu chuẩn dịch vụ, phân tích, kế hoạch tài chính, ước tính chi phí vận hành, bảo dưỡng và chi phí vốn, hợp tác công-tư về đầu tư cho vận tải công cộng, chính sách giá cước và thu cước.

It includes sessions devoted to strategic planning, alternatives analysis, public transport reform and contracting, institutional arrangements for urban transport, public transport market characteristics and demand forecasting, data collection, performance measurement, service standards, analysis, financial planning, operating, maintenance and capital cost estimation, PPP’s for public transport investment and fare policy development and fare collection.

worldbank.org

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa nhận định , bên cạnh những nỗ lực của các Bộ , ngành , các doanh nghiệp phải nhanh chóng đổi mới công tác quản lý , nâng cao chất lượng , giảm chi phí sản xuất cũng như xây dựng và phát triển hệ thống phân phối tại địa phương , đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng .

Besides the efforts of ministries and departments , enterprises had to quickly innovate management , improve quality and reduce production costs , as well as build and develop local distribution systems and maximise consumer satisfaction , said Deputy Minister of Industry and Trade Ho Thi Kim Thoa .

EVBNews [external_footer]

Viết một bình luận