Công việc của nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

Trong một công ty cơ sở dữ liệu dường như là điều tối mật. Vì vậy bất kỳ công ty nào cũng cần một nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu. Vậy cụ thể công việc của người nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu là gì. Sau đây cao đẳng Hùng Vương Hà Nội sẽ chia sẻ cho bạn những công việc của họ.

Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu – họ là ai?

Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu hay còn được gọi là DBA. DBA là người có nhiệm vụ cài đặt, sao lưu, kiểm soát, xử lý, duy trì hệ thống dữ liệu an toàn. Họ là những người thiết kế, “chăm sóc” hệ thống thông tin. Công việc của họ là tìm ra cách lưu trữ hiệu quả nhất, nhằm đưa thông tin tới người cần vào đúng thời điểm. Họ còn là người xác định nhu cầu của người sử dụng, thiết lập và đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt.

[external_link_head]

Công việc của nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

[external_link offset=1]

Công việc của nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

Giám sát mọi truy cập

Để đảm bảo cho sự an toàn của cơ sở dữ liệu, người quản trị có vai trò tìm hiểu và giám sát truy cập của người dùng. Tức là họ sẽ đảm bảo sự thông suốt, chính xác và nhanh chóng trong quá trình người dùng tìm kiếm kết nối đến cơ sở dữ liệu.

READ  Cách tạo Hyperlink trong Excel đơn giản, chi tiết, có ví dụ

Người quản trị cơ sở dữ liệu là những người có toàn quyền và phải chịu trách nhiệm với hệ thống. Vì thế nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) phải kiểm soát quyền truy cập và các quyền ưu tiên.

Thiết kế, thay đổi CSDL cho hợp lý

Người quản trị cơ sở dữ liệu còn có vai trò lên ý tương thiết kế cơ sở dữ liệu. Có thể là thay đổi khi cần để đảm bảo phù hợp. Đảm bảo việc sử dụng trong thời gian lâu dài phù hợp với các phiên bản mới.

Công việc của nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

[external_link offset=2]

Tổ chức, hướng dẫn

Người quản trị cơ sở dữ liệu là người hiểu rõ nhất về cơ sở dữ liệu. Vì vậy trong công việc học là người  viết tài liệu về cơ sở dữ liệu.  Bao gồm các dữ liệu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, định nghĩa,…

Phát triển, quản lý đảm bảo sự chính xác, toàn vẹn cho CSDL

Trong môi trường kỹ thuật công nghệ luôn thay đổi, người quản trị CSDL cũng luôn phải phát triển, cập nhật hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Công việc của họ là quản lý, kiểm tra các kế hoạch sao lưu, phục hồi. Nhằm mục đích đảm bảo quy trình lưu trữ hoạt động thông suốt, chính xác. Kết hợp cùng các nhân viên kỹ thuật, vận hành, ứng dụng đảm bảo cơ sở dữ liệu toàn vẹn, bảo mật.

Bạn đã hiểu về công việc của nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu là gì rồi chứ. Trong một công ty không thể thiếu nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu. Họ đóng vai trò như “quả tim” cung cấp “máu” cho cả công ty hoạt động. Một công việc đòi hỏi sự chính xác rất cao. [external_footer]

READ  Ẩn nội dung thông báo tại màn hình khoá trên iPhone – Thegioididong.com

Viết một bình luận