cứ tự nhiên in English – Vietnamese-English Dictionary

translations cứ tự nhiên

add

sao, cậu muốn đánh à, cứ tự nhiên đi, sao đâu.

you wanna beat them up, go ahead.

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

Được rồi, anh cứ tự nhiên.

opensubtitles2018.v3

( dina ) anh cứ tự nhiên.

opensubtitles2018.v3

cô muốn đẩy ông ta đi thì cứ tự nhiên.

Xem thêm: Sự phát triển của thai nhi 37 tuần tuổi – HUGGIES® Việt Nam

you want to push him out, be my guest.

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

anh cứ tự nhiên cưa cẩm cô ta.

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

thôi, các anh, cứ tự nhiên như ở nhà.

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2

cứ tự nhiên như ở nhà đi.

opensubtitles2018.v3

và nếu ả là gu gái của anh, cứ tự nhiên mà lả lướt ả!

and if she’s your kind of lady, you can bloody well enjoy her!

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

Xem thêm: 8 kỹ thuật sử dụng màu nước cho người mới bắt đầu

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi con.

make yourself comfortable and get some rest.

qed

opensubtitles2018.v3

nào, cứ tự nhiên mở nó ra.

now go ahead and open it up.

ted2019

xin Đức cha cứ tự nhiên.

at your holiness’pleasure.

opensubtitles2018.v3

the most popular queries list: 1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~5-10k, ~10-20k, ~20-50k, ~50-100k, ~100k-200k, ~200-500k, ~1m

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận