cửa hàng bách hóa in English – Vietnamese-English Dictionary

Sáu cửa hàng bách hóa trong số họ tập trung tại trung tâm thành phố.

The six department stores among them gather at the downtown.

[external_link_head]

WikiMatrix

Al Qusais có một số siêu thị lớn và cửa hàng bách hóa lớn.

Al Qusais houses several small and large supermarkets and department stores.

WikiMatrix

Tôi chỉ vào cửa hàng bách hóa khoảng hai phút..

I just went in the general store for two minutes.

OpenSubtitles2018.v3

Đây là nơi có cửa hàng bách hóa lớn nhất thế giới, Shinsegae Centum City.

It is home to the world’s largest department store, the Shinsegae Centum City.

WikiMatrix

Herald Square của Macy là một trong những cửa hàng bách hóa lớn nhất thế giới. ^ “Store Listing”.

Macy’s Herald Square is one of the largest department stores in the world.

WikiMatrix

Mọi người ở đây, từ những thợ mỏ,… đến người thu ngân tại cửa hàng bách hóa.

Everyone here, everyone from the miners to the cashiers at the grocery store.

OpenSubtitles2018.v3

[external_link offset=1]

Đây ko phải là đi tìm trẻ lạc ở 1 cửa hàng bách hóa nhá.

This is not a toddler wandering around a department store.

OpenSubtitles2018.v3

Lần này họ đi hơn 160 kilômét (99 mi) đến một cửa hàng bách hóa ở Leipzig.

This time they traveled over 160 kilometres (99 mi) to a department store in Leipzig.

WikiMatrix

Không như nhiều như trong các cửa hàng bách hóa thường xuyên.

Not as many as in those regular department stores.

READ  Nhân Viên Giáo Vụ Tiếng Anh Là Gì, Nhân Viên Giáo Vụ

QED

Nhiều cửa hàng bách hóa cũng có bán đồ chơi.

Multiple variations of the toys were sold as well.

WikiMatrix

Trên mặt đất, có rất nhiều nhà hàng, cửa hàng bách hóa và Lotte Mart.

Above ground, there are many restaurants, additional shops, and a Lotte Mart.

WikiMatrix

Neiman Marcus, một cửa hàng bách hóa khác của Mỹ, đã có chúng với Armani và Gucci.

Neiman Marcus, another American department store, has had them with Armani and Gucci.

WikiMatrix

Nhìn xem tôi tìm được zì ở cửa hàng bách hóa này.

Look what I found down at the store.

OpenSubtitles2018.v3

Ngân hàng, khách sạn, cửa hàng bách hóa và nhà hàng được xây cất.

Banks, hotels, department stores, and restaurants were built.

jw2019

Đây cũng là nơi xảy ra vụ sập cửa hàng bách hóa Sampoong năm 1995.

It is also the location of the infamous Sampoong Department Store collapse of 1995.

WikiMatrix

Parkson vào Indonesia bằng cách mua lại chuỗi cửa hàng bách hóa Centro với 6 cửa hàng vào năm 2011.

Parkson entered the country by acquiring Centro department store network of 6 stores in 2011 under PT.

[external_link offset=2]

WikiMatrix

Thay vào đó, ông bắt tay xây dựng một đế chế rực rỡ các cửa hàng bách hóa.

Instead, he went on to build a glittering empire of department stores.

QED

Khánh thành cửa hàng bách hóa Fortnum & Mason ở London.

Establishment of the Fortnum & Mason department store in London.

READ  Trình bày các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

WikiMatrix

Trên tầng hai của cửa hàng bách hóa, ông bảo tôi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ với ông.

On the second floor of the department store, he invited me to look out the window with him.

LDS

Trong thương mại, có Qiulin Group, công ty sở hữu cửa hàng bách hóa lớn nhất Cáp Nhĩ Tân.

In commerce, there is Qiulin Group, which owns Harbin’s largest department store.

WikiMatrix

Cuối cùng, tôi tìm được việc làm trong cửa hàng bách hóa lớn ở trung tâm thành phố Geneva.

Finally I got a job in a big department store in the center of Geneva.

jw2019

CHÂU Á: Tại Seoul, Hàn Quốc, 502 người thiệt mạng khi một cửa hàng bách hóa tổng hợp đổ sập năm 1995.

ASIA: In Seoul, South Korea, 502 people died in a departmentstore collapse in 1995.

jw2019

Một cửa hàng bách hóa chiếm các cấp độ đường phố và the Rows (và tầng trên) của Crypt Chambers.

A department store occupies the street and Row levels (and the storey above) of Crypt Chambers.

WikiMatrix [external_footer]

Viết một bình luận