Đa dạng thực vật là gì? Nguyên nhân và hậu quả của sự suy giảm tính đa dạng thực vật ở Việt Nam? Cần làm gì để bảo vệ sự đa dạng thực ở Việt Nam mình sẽ Vote 5

Đa dạng thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng. Được thể hiện bằng: 

– Số lượng các loài và số lượng các cá thể của loài.

[external_link_head]

 -Sự đa dạng môi trường sống: Trên cạn (cây xoài, cây vải…), dưới nước (cây sen, cây súng…), đới lạnh (cây lá kim,…), đới nóng (cây xương rồng,…)

Nguyên nhân suy giảm tính đa dạng thực vật ở Việt Nam:

-Sự tàn phá rừng bừa bãi phục vụ nhu cầu sống của con người

[external_link offset=1]

-Nhiều loài cây có giá trị kinh tế bị khai thác bừa bãi

Hậu quả:

-Nhiều loài cây bị suy giảm đáng kể về số lượng

-Môi trường sống của chúng bị thu hẹp hoặc bị mất đi

-Nhiều loài trở nên hiếm và có nguy cơ bị tiêu diệt.

Biện pháp:

[external_link offset=2]

Ngăn chặn phá rừng, bảo vệ môi trường sống của thực vật

.- Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm, bảo vệ số lượng cá thể của loài.

– Xây dựng các vườn Quốc gia, khu bảo tồn,…để bảo vệ các loài thực vật quý hiếm.

– Cấm buôn bán và  các loài thực vật đặc biệt quý hiếm . [external_footer]

READ  Tìm hiểu công việc của nhân viên xử lý dữ liệu là gì?

Viết một bình luận