DÂN SỐ VÀNG LÀ GÌ?MỘT SỐ TÊN GỌI KHÁC?

Giới thiệu

[external_link_head]

[external_link offset=1]

 DÂN SỐ “VÀNG”

[external_link offset=2]

Một nước được coi là có cơ hội dân số ‘vàng’ khi tỷ số phụ thuộc dân số của nước đó nhỏ hơn 50. Theo cách khác, trong Báo cáo kết quả của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009, Tổng cục Thống kê định nghĩa cơ hội dân số ‘vàng’ xảy ra khi tỷ lệ trẻ em (0-14) thấp hơn 30% và tỷ lệ người cao tuổi (65 trở lên) thấp hơn 15%. Trong nhiều nghiên cứu, Andrew Mason, Ronald Lee và cộng sự tiếp cận bằng tỷ số hỗ trợ – đo bằng tỷ số giữa dân số hoạt động kinh tế với dân số không hoạt động kinh tế – và khi nào tốc độ tăng của tỷ số lớn hơn 0 thì dân số được coi là bước vào thời kỳ cơ hội dân số ‘vàng’. Một số tên gọi khác của cơ hội dân số ‘vàng’ như ‘lợi tức dân số’; ‘cửa sổ cơ hội nhân khẩu học’; ‘quà tặng dân số’…

[external_footer]

READ  [Đánh giá] Máy làm mát Symphony có tốt không? Có nên mua không?

Viết một bình luận