Đơn giản hóa việc tuyển dụng.

[external_link_head]

Quá trình tìm đúng nhân tài có thể là cả một thử thách. Hãy tiếp cận những người đáp ứng tiêu chí ngay tại nơi họ vẫn thường xuyên lui tới – trên Facebook. Bạn sẽ không phải trả phí khi đăng cơ hội việc làm lên Trang kinh doanh trên Facebook.

Lan truyền thông tin về cơ hội việc làm.

Tin tuyển dụng sẽ hiển thị ở Trang kinh doanh trên Facebook của bạn và cũng liên kết với Trang này. Nhân viên tiềm năng có thể tìm hiểu thêm về doanh nghiệp và cơ hội việc làm trước khi ứng tuyển. Điều này góp phần đảm bảo bạn sẽ có được ứng viên hiểu rõ về công việc.

Tận dụng nguồn ứng viên rộng lớn.

Xem xét và trả lời đơn ứng tuyển mọi lúc, mọi nơi.

Mọi người có thể ứng tuyển trên máy tính hoặc thiết bị di động. Sau khi đăng tin tuyển dụng, bạn có thể theo dõi và xem xét đơn ứng tuyển, liên hệ với ứng viên và lên lịch phỏng vấn thông qua Messenger.

Tiếp cận những người đáp ứng tiêu chí bằng cách quảng cáo tin tuyển dụng.

Giống như với các bài viết khác, bạn có thể quảng cáo tin tuyển dụng từ Trang kinh doanh trên Facebook để tiếp cận đối tượng rộng hơn hoặc nhắm mục tiêu cụ thể hơn.

[external_link offset=1]

Tham khảo Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách tạo tin tuyển dụng cho vị trí còn trống và đăng lên Trang của công ty.

Mô tả kỹ về công việc.

Bắt đầu với bản mô tả công việc rõ ràng, chính xác và dễ hiểu.

Cung cấp chi tiết quan trọng.

Cung cấp chức danh và vị trí chính xác để tăng mức độ phù hợp, đồng thời giúp nhân viên tiềm năng khám phá cơ hội việc làm.

Điền thông tin cụ thể.

Nêu rõ mức lương, phúc lợi và giờ làm việc của vị trí đang tuyển. Sử dụng câu từ đơn giản.

Sử dụng câu hỏi bổ sung.

Tìm hiểu nhanh về ứng viên bằng cách đặt thêm câu hỏi để thu thập thông tin.

Sắp xếp hợp lý.

Luôn theo dõi các ứng viên bằng công cụ quản lý việc làm để dễ dàng tổ chức các cuộc phỏng vấn và quản lý trạng thái đơn ứng tuyển.

Trả lời nhanh chóng.

Đừng để ứng viên phải chờ quá lâu. Trả lời kịp thời để ứng viên biết được tình hình ứng tuyển của mình.

Bạn có thể làm gì khác với Trang Facebook?

[external_link offset=2]

Đăng tin tuyển dụng lên Facebook bằng Trang kinh doanh trên Facebook

Xem tất cả các cách quản lý hoạt động kinh doanh bằng Trang Facebook.

Xem các doanh nghiệp như bạn tuyển dụng trên Facebook như thế nào.

Kỹ năng và chương trình đào tạo

Hướng dẫn, thông tin & nguồn lực

Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp