Đẩy nhanh tiến độ tiếng Anh

Đẩy nhanh tiến độ tiếng anh là speeding, là việc rút ngắn thời gian thực hiện các hoạt động nhưng không làm thay đổi phạm vi hoạt động đó.

Đẩy nhanh tiến độ trong tiếng anh là speeding. Đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng yêu cầu phải hoàn thành các dự án vào một thời điểm nhất định.

Bạn đang xem: Đẩy nhanh tiến độ tiếng Anh

thông báo: tổng khai giảng khoá học online tiếng anh, hàn, hoa, nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: updating cô mai >> chi tiết

phiên âm: /ˈspiː.dɪŋ/

một số lí do đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ:Đẩy nhanh tiến độ tiếng anh

Xem thêm: Apple iPhone Xs Max – Giá Tháng 9/2021

khách hàng yêu cầu phải hoàn tất và bàn giao tại một thời điểm đã ấn định.

do sức ép cạnh tranh khi một đối thủ cạnh tranh cũng chuẩn bị tung sản phẩm mới tương tự ra thị trường.

sức ép hoàn thành dự án sớm hơn để chuyển nguồn lực sang thực hiện các dự án mới.

một số từ vựng tiếng anh liên quan đến đẩy nhanh tiến độ:

behind schedule: chậm tiến độ.

on schedule: đúng tiến độ.

ahead of schedule: vượt tiến độ.

catch up the schedule: bắt kịp tiến độ.

quality control: kiểm soát chất lượng.

Xem thêm: Thế nào là bút pháp ước lệ tượng trưng hãy lấy dẫn chứng minh họa làm sáng tỏ nghệ thuật này qua đoạn trích chị em thúy kiều của Nguyê

time control: kiểm soát tiến độ.

completion date: ngày hoàn thành.

changes in activity schedule: thay đổi lịch trình tiến độ.

risk management: quản lý rủi ro.

tests: kiểm tra, thử nghiệm.

bài viết đẩy nhanh tiến độ tiếng anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng anh sgv .

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận