Địa Trung Hải in English – Vietnamese-English Dictionary

Dê Malta là một giống dê nội địa từ phía đông và trung tâm Địa Trung Hải.

The Maltese is a breed of domestic goat from the east and central Mediterranean area.

[external_link_head]

WikiMatrix

Malta có màn ra mắt quốc tế tại Đại hội thể thao bãi biển Địa Trung Hải 2015.

Malta made their international competitive debut at the 2015 Mediterranean Beach Games.

WikiMatrix

Bắc Algerie nằm trong vùng ôn đới và có khí hậu Địa Trung Hải ôn hòa.

Northern Algeria is in the temperate zone and enjoys a mild, Mediterranean climate.

WikiMatrix

Nó trải qua nữa đầu năm 1962 tại Địa Trung Hải và quay trở về Anh vào tháng 6 năm 1962.

She spent the first half of 1962 in the Mediterranean, returning to the UK in June 1962.

WikiMatrix

Nó có mặt khắp và phổ biến ở phía tây vùng Địa Trung Hải, thường không xa biển.

It is widespread and common in the western Mediterranean region, usually not far from the sea.

WikiMatrix

Đó là địa trung hải phải không?

That’s the Mediterranean there, right?

OpenSubtitles2018.v3

Ở khu vực Địa Trung Hải, Tansania cantans bị hạn chế ở độ cao của các ngọn núi.

In the Mediterranean region, Tettigonia cantans is restricted to the higher elevations of the mountains.

[external_link offset=1]

WikiMatrix

“Biển đông” nói đến Biển Chết và “biển tây” ám chỉ Địa Trung Hải.

“The eastern sea” refers to the Dead Sea, and “the western sea” to the Mediterranean Sea.

READ  So sánh sữa dưỡng thể Vaseline và Nivea, loại nào dưỡng trắng tốt nhất

jw2019

Bay qua Địa Trung Hải?

You know, crossing the Mediterranean?

OpenSubtitles2018.v3

Khí hậu Địa Trung Hải nhưng trong nắng nóng nên không thoải mái.

Mediterranean climate, but in the sun it was not comfortable.

ted2019

Khi đến Địa Trung Hải, anh cần đáp tàu đến châu Âu.

Then, upon reaching the Mediterranean, he would board a boat to sail to Europe.

jw2019

Quần đảo Toscana nằm giữa biển Ligure (phía bắc) và Tyrrhenus (phía nam), trong biển Địa Trung Hải.

The Tuscan archipelago (chain of islands) is located between the Ligurian Sea (north) and Tyrrhenian Sea (south), in the Mediterranean Sea.

WikiMatrix

Vùng Hạ Ai cập (tính từ Memphis đến bờ Địa Trung Hải) bao gồm 20 nomes.

Lower Egypt (Egyptian “Ā-meḥty”), from the Old Kingdom capital Memphis to the Mediterranean Sea, comprised 20 nomes.

WikiMatrix

Đây cũng là một cảng Địa Trung Hải lịch sử.

It is also a historic Mediterranean port.

WikiMatrix

12 Quả thật, Ty-rơ tạo được danh tiếng trong toàn vùng Địa Trung Hải.

12 Indeed, Tyre makes her mark on the Mediterranean world.

jw2019

Nó không hiện diện ở các đảo Địa Trung Hải.

It is absent from the Mediterranean islands.

WikiMatrix

Các con tàu này sau đó gia nhập Hạm đội Địa Trung Hải.

The ships subsequently joined the Mediterranean Fleet.

WikiMatrix

[external_link offset=2]

Từ năm 1924, nó là soái hạm của Hạm đội Địa Trung Hải.

From 1924 she was the flagship of the Mediterranean Fleet.

READ  Những đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh bố mẹ cần chuẩn bị nếu không muốn con gặp nguy hiểm

WikiMatrix

Bằng chứng cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải có thể cải thiện kết quả tim mạch.

Evidence suggests that the Mediterranean diet may improve cardiovascular outcomes.

WikiMatrix

Tôi sẽ giong buồm đến Địa Trung Hải trước khi chết.

I’m gonna sail the Mediterranean before I die.

OpenSubtitles2018.v3

Hạm đội Pháp tại Địa Trung Hải đánh bại quân Anh ở Minorca năm 1756, và chiếm được đảo.

A French fleet in the Mediterranean defeated the British at the Battle of Minorca of 1756, and captured that island.

WikiMatrix

Còn cử chỉ, điệu bộ thì giống Địa Trung Hải

Your posture, your poise, military. [ Chuckles ]

OpenSubtitles2018.v3

Tháng 5 năm 2010, một con cá voi xám được nhìn thấy ngoài khơi Địa Trung Hải thuộc Israel.

In May 2010, a gray whale was sighted off the Mediterranean shore of Israel.

WikiMatrix

Có một thời, cảng này là một trong những cảng lớn nhất Địa Trung Hải.

At one time, this was one of the largest ports in the Mediterranean.

jw2019

Chúng phục vụ cùng Hạm đội Nhà cho đến năm 1944 rồi được chuyển sang Địa Trung Hải.

They served in the Home Fleet until 1944 and then went to the Mediterranean.

WikiMatrix [external_footer]

Viết một bình luận