đồng hồ đo điện in English – Vietnamese-English Dictionary

translations đồng hồ đo điện

Add

Vui lòng đọc các con số trên đồng hồ đo điện.

[external_link_head]

Please read the numbers on the meter.

Tatoeba-2020.08

Các tính năng khác của đăng ký bao gồm Beacon, theo dõi vị trí trực tiếp của vận động viên cho gia đình và bạn bè đáng tin cậy, Dữ liệu hiệu suất trực tiếp và Phân đoạn trực tiếp, được sử dụng để kiểm tra thông tin theo thời gian thực và so sánh hồ sơ tốt nhất có sẵn của vận động viên ở Strava và Ban lãnh đạo chỉ có Strava Premium, Phân tích đồng hồ đo điện, phân tích chủng tộc, phân tích tập luyện, xuất GPX, sơ đồ nhiệt cá nhân và trường hợp cúp.

Other features of the subscription include Beacon, live location tracking of the athlete for family and trusted friends, Live Performance Data and Live Segments, used to check real time information and compare athlete’s best available record in Strava, and Strava Premium only Leader-board, Power Meter Analysis, Race Analysis, Workout Analysis, GPX Export, Personal Heatmap and Trophy Case.

WikiMatrix

[external_link offset=1]

Ví dụ như, hertz (Hz), được dùng để đo tốc độ xung đồng hồ của những linh kiện điện tử, và bit/s, dùng để đo tốc độ truyền bit.

Two examples are hertz (Hz), which is used to measure the clock rates of electronic components, and bit/s, used to measure data transmission speed.

WikiMatrix

Thiết lập này thường được sử dụng trong đồng hồ độ biến dạng và đo nhiệt kế điện trở, vì thường để đọc một mức điện áp của đồng hồ thì nhanh hơn là để điều chỉnh điện trở về điện áp zero.

READ  BỆNH TIỂU ĐƯỜNG – Translation in English

This setup is frequently used in strain gauge and resistance thermometer measurements, as it is usually faster to read a voltage level off a meter than to adjust a resistance to zero the voltage.

WikiMatrix

Nó mang theo một máy đo phổ ion và hai máy đo phổ khối trung tính, ba đồng hồ đo mật độ magnetron và hai đầu dò tĩnh điện.

It carried one ion and two neutral mass spectrometers, three magnetron density gauges, and two electrostatic probes.

WikiMatrix

Chủ đề Electronics Cầu Diode, máy trộn sản phẩm – cầu diode Mạch Phantom – một mạch sử dụng cầu cân bằng Hộp thư Vôn kế (dụng cụ đo lường) Bộ chia áp Ôm kế Nhiệt điện trở kế Đồng hồ đo sức căng ^ “Circuits in Practice: The Wheatstone Bridge, What It Does, and Why It Matters”, as discussed in this MIT ES.333 class video ^ “The Genesis of the Wheatstone Bridge” by Stig Ekelof discusses Christie’s and Wheatstone’s contributions, and why the bridge carries Wheatstone’s name.

Electronics portal Diode bridge, product mixer – diode bridges Phantom circuit – a circuit using a balanced bridge Post Office Box Potentiometer (measuring instrument) Potential divider Ohmmeter Resistance thermometer Strain gauge “Circuits in Practice: The Wheatstone Bridge, What It Does, and Why It Matters”, as discussed in this MIT ES.333 class video “The Genesis of the Wheatstone Bridge” by Stig Ekelof discusses Christie’s and Wheatstone’s contributions, and why the bridge carries Wheatstone’s name.

[external_link offset=2]

WikiMatrix

Tương tự như vậy, đồng hồ đo-cathode lạnh có thể được miễn cưỡng để bắt đầu ở áp suất rất thấp, trong đó sự vắng mặt gần như của một chất khí làm cho nó khó khăn để thiết lập một điện cực hiện tại – đặc biệt là trong đồng hồ đo Penning, sử dụng một lĩnh vực từ trục đối xứng để tạo ra con đường độ dài cho các ion có thứ tự của mét.

READ  Cốc nguyệt san – Wikipedia tiếng Việt

Likewise, cold-cathode gauges may be reluctant to start at very low pressures, in that the near-absence of a gas makes it difficult to establish an electrode current – in particular in Penning gauges, which use an axially symmetric magnetic field to create path lengths for electrons that are of the order of metres.

WikiMatrix

Để chẩn đoán chính xác chứng nghẹt thở , bác sĩ của NICU sẽ theo dõi nhịp thở của trẻ và có thể yêu cầu trẻ đo sóng não , điện tâm đồ tim và các hoạt động của cơ thể , bác sĩ sẽ quan sát bé bằng nhiều máy theo dõi trong khoảng thời gian từ 8-12 tiếng đồng hồ .

To accurately diagnose apnea , doctors monitor a baby ‘s breathing rate in the NICU and may order a polysomnogram , which involves attaching the baby to several monitors and observing the infant for about 8 to 12 hours .

EVBNews

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M [external_footer]

Viết một bình luận