Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Drafting là gì?

Drafting có nghĩa là (n) Thiết kế rập

[external_link_head]

[external_link offset=1]

  • Drafting có nghĩa là (n) Thiết kế rập
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Thiết kế rập Tiếng Anh là gì?

(n) Thiết kế rập Tiếng Anh có nghĩa là Drafting.

Ý nghĩa – Giải thích

Drafting nghĩa là (n) Thiết kế rập.

Đây là cách dùng Drafting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

[external_link offset=2]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Drafting là gì? (hay giải thích (n) Thiết kế rập nghĩa là gì?) . Định nghĩa Drafting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Drafting / (n) Thiết kế rập. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.