“Dusk till dawn” nghĩa là gì?

Deep quá deep! Photo courtesy: umut aksoy

[external_link_head]

“Dusk till dawn” có dusk là hoàng hôn, lúc trời bắt đầu tối và dawn là bình minh -> cụm từ này nghĩa là “từ tinh mơ đến sẩm tối”.

Ví dụ

[external_link offset=1]

No one is to be out on the street from dusk till dawn.

For example, if you want to arrange a city tour in our lovely city and its surrounding, you will be able to visit our most admirable museums and monuments (đài tưởng niệm), enjoy a nice walk through the most genuine places in Madrid, do some shopping, and of course taste our gastronomy (nghệ thuật ăn ngon, kết hợp giữa khoa học và nấu ăn) (previously thoroughly checked). When midnight comes everything changes, please let us suggest you some choices, because during night you have two options: sleep, alone or accompanied, or have fun dancing from dusk till dawn!

But you’ll never be alone

I’ll be with you from dusk till dawn

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

[external_link offset=2]

(Bài hát “Dusk till dawn” của ZAYN ft. Sia)

Ngân NguyễnBài trước: “Easy money” nghĩa là gì?

[external_footer]

READ  Hướng dẫn sử dụng máy may công nghiệp 1 kim chi tiết

Viết một bình luận