em giận anh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

OpenSubtitles2018.v3

Anh cảm thấy như em giận anh và anh không biết mình đã làm gì.

[external_link_head]

I feel like you’re mad at me, and I don’t know what I did.

OpenSubtitles2018.v3

WikiMatrix

Em giận anh vì điều gì đó à?

Are you pissed at me for something, baby?

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Anh nghĩ em sẽ giận anh chứ?

I think you’re supposed to be mad at me.

OpenSubtitles2018.v3

Anh cứ tưởng là em còn giận anh chuyện ẩu đả với Reggie chứ.

I thought you were still mad at me about that little dust-up I had with Reggie.

OpenSubtitles2018.v3

[external_link offset=1]

Em giậnanh hôn lên má em sao?

You’re angry at me that I kissed your cheek?

QED

Anh biết đấy, chỉ vì em tức giận với anh, nhưng không có nghĩa là em muốn anh chết.

You know, just because I’m furious with you, that doesn’t mean I want you dead.

OpenSubtitles2018.v3

Em vẫn giận anh lắm.

I’m still really mad at you.

OpenSubtitles2018.v3

Sao em lại giận anh ta?

Why would I get mad at him?

OpenSubtitles2018.v3

Em đang tức giận, anh không trách em.

Well, I don’t blame you for getting upset.

OpenSubtitles2018.v3

Tại sao em lại giận anh, Marty?

Why would I be pissed at you, Marty?

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Em không giận anh à?

You’re not upset with me?

OpenSubtitles2018.v3

Anh biết em giận và em không muốn ở bên anh nữa, nhưng anh…

I understand if you’re angry and you don’t wanna be with me anymore, but I…

READ  Sinh năm 2008 mệnh gì, năm con gì, hợp màu gì, hợp hướng nào nhất?

[external_link offset=2]

OpenSubtitles2018.v3

Em nghĩ là anh đã giận… nhưng anh sẽ không còn giận khi gặp em.

I thought you’d be sulking… but you couldn’t get angry about seeing me.

OpenSubtitles2018.v3

Anh giận em lắm, người anh em.

I’m pretty pissed at you, bro-heem.

OpenSubtitles2018.v3

Anh chắc chắn là em đã căm giận anh nhiều lần…

I am sure that there are times when you’ve hated me

OpenSubtitles2018.v3

“Anh quá mệt mỏi với việc giận em,” anh nói như thể anh thật lòng nghĩ vậy.

“””I’m tired of being mad at you,”” he said as if he meant it.”

Literature

Anh cứ nghĩ là em sẽ rất giận anh vì tất cả những hành động và lời nói dối.

I always just thought that you be so furious at me for all the lies and deceipts.

OpenSubtitles2018.v3

Em không giậnanh đột nhập vào văn phòng bác sĩ tâm lý của em.

You’re not mad because I broke into your psychiatrist’s office.

OpenSubtitles2018.v3

Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Viết một bình luận