Cá 7 Màu Koi Gen Red Ear

Ngoài dòng cá bảy màu Abino Red thì giống guppy Koi Red còn có thêm dòng cá 7 màu Abino Koi Red Ear. Đây là giống cá có màu sắc …

Đọc tiếp→

Karasu size 10 – 75cm

Mô tả Giới thiệu về chép koi Karasu Kích thước hồ cá tối thiểu: 1000 gallon Mức độ chăm sóc: Dễ dàng Tính cách: Hòa Bình Điều kiện nước: 36-90◦F, …

Đọc tiếp→