Giá Cá lóc nuôi tại chợ

Cá lóc nuôi tại chợ giá 39.000 đồng/kg cập nhật ngày 0981206222 , tăng 2.000 đồng so với lần trước. Cá lóc hôm nay giá 40.000 đồng/kg loại Cá lóc …

Đọc tiếp→

Giá Cá lóc nuôi tại ao

Cá lóc nuôi tại ao giá 28.000 đồng/kg cập nhật ngày 17-01-2022, giảm 2.000 đồng so với lần trước. Cá lóc hôm nay giá 29.000 đồng/kg loại Cá lóc nuôi …

Đọc tiếp→