Cá Trắm Đen

Cá Trắm Đen – Cá Trắm Ốc (Bán 24/24h, gọi lúc nào là có lúc đó) 098 484 5225 – 0981206222 . – Giá bán buôn cá trắm đen tại …

Đọc tiếp→

Cá Chép Nuôi Sông

Cá Chép Nuôi Sông (Bán 24/24h, gọi lúc nào là có lúc đó) 098 484 5225 – Giá bán buôn cá chép tại chợ cá: loại từ 1-2 kg/con giá …

Đọc tiếp→

Trắm Cỏ (Trắm Trắng)

Cá Trắm Cỏ – Cá Trắm Trắng (Bán 24/24h, gọi lúc nào là có lúc đó) 098 484 5225 – Giá bán buôn cá trắm cỏ tại chợ cá: loại …

Đọc tiếp→