Giám đốc đối ngoại tiếng Anh là gì


Giám đốc đối ngoại tiếng Anh là PR officer, viết đầy đủ là Public Relations Officer.

Phiên âm: /ˈpʌb.lɪk rɪˈleɪʃənz ˈɒf.ɪ.sər/.

[external_link_head]

Giám đốc đối ngoại là người có quan hệ đối tác với khách hàng, các nhà đầu tư.

Họ thay mặt công ty trong các quan hệ kinh doanh và giải quyết công việc. Do vậy, giám đốc đối ngoại là người có văn hoá giao tiếp, kiến thức xã hội rộng và là người ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh công ty.

Giám đốc đối ngoại tiếng Anh là gì Một số chức danh giám đốc bằng tiếng Anh:

[external_link offset=1]

Giám đốc điều hành: Chief Executive Officer (CEO).

Giám đốc thông tin: Chief Information Officer (CIO).

Giám đốc tài chính: Chief Financial Officer (CFO).

Trưởng phòng hoạt động: Chief Operating Officer (COO).

Examples:

Public relations officers are responsible for managing the reputation of a company.

[external_link offset=2]

(Giám đốc đối ngoại chịu trách nhiệm về danh tiếng của một công ty).

Public relations officers are responsible for developing and implementing PR plans for companies, products or individuals.

(Giám đốc đối ngoại chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các kế hoạch quảng bá cho các công ty, sản phẩm hoặc cá nhân).

Bài viết giám đốc đối ngoại tiếng Anh là gì được soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Anh SGV.

[external_footer]

READ  Tea Tree Oil trị mụn có tốt không? Hiệu quả trị mụn từ A đến Z

Viết một bình luận