Giáo trình tự học Excel 2013 bản Tiếng Việt

* Các bạn tải Giáo trình miễn phí về tại đây: (25Mb)

http://congtuthich.blogspot.com/2014/02/giao-trinh-excel-2013-ban-tieng-viet.html

* NGOÀI RA CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI THÊM

[external_link_head]

– Cách cài Tiếng Việt cho Office 2013:

http://congtuthich.blogspot.com/2014/02/goi-ngon-ngu-tieng-viet-office-2013.html

– Giáo trình học MS Word 2013 bản Tiếng Việt:

http://congtuthich.blogspot.com/2014/02/giao-trinh-word-2013-ban-tieng-viet.html

[external_link offset=1]

– Giáo trình PowerPoint 2013 bản Tiếng Việt:

http://congtuthich.blogspot.com/2014/02/giao-trinh-powerpoint-2013-ban-tieng.html

NỘI DUNG CHI TIẾT GIÁO TRÌNH

Bài 1 – Khởi động làm quen giao diện.

1.1. Khởi động chương trình.

1.2. Tạo một bảng tính mới.

1.3. Thanh công cụ Ribbon.

1.4. Thanh công cụ nhanh.

1.5. Office Button.

1.6. Các thành phần khác trên giao diện.

Bài 2 – Thao tác với bảng tính.

2.1. Thành phần và các thao tác cơ bản.

2.2. Làm việc với ô (Cell).

2.3. Làm việc với cột.

2.4. Làm việc với hàng (dòng).

2.5. Một số thao tác khác.

Bài 3 – Làm việc với dữ liệu.

3.1. Kiểu dữ liệu và cách định dạng.

3.2. Định dạng dữ liệu.

3.3. Tìm kiếm dữ liệu.

3.4. Sắp xếp và lọc dữ liệu.

[external_link offset=2]

Bài 4 – Công thức và hàm.

4.1. Một số khái niệm.

4.2. Các phép toán.

4.3. Công thức, hàm.

4.4. Phân loại hàm.

Bài 5 – Tìm hiểu một số hàm cơ bản.

5.1. Nhóm hàm tài chính.

5.2. Nhóm hàm ngày tháng.

5.3. Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu.

5.4. Nhóm hàm thống kê.

5.5. Nhóm hàm xử lý chuỗi

5.6. Nhóm hàm luận lý.

5.7. Hàm toán học và lượng giác.

Bài 6 – In ấn.

6.1. Định dạng trang in.

6.2. Xem và thực hiện in ấn [external_footer]

READ  Review tủ sấy quần áo loại nào tốt? Nên mua tủ sấy quần áo hãng nào?

Viết một bình luận