Hàng hóa sức lao động là gì? Phải biết gì về hàng hóa sức lao động?

28 tháng mười, 2019 22282 lượt xem tin tức

thị trường công sức là thị trường đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. các dịch vụ công phu được mua bán trao đổi dựa trên số lượng công huân, thời gian và mức tiền công/tiền lương. Để từ đó tạo đà và thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách trọn vẹn. trong đó, hàng hóa sức công tích là hàng hóa đặc biệt. chúng có những đặc thù riêng và gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế. 

Bạn đang xem: Hàng hóa sức lao động là gì? Phải biết gì về hàng hóa sức lao động?

thế nào hàng hóa sức công huân?

Để hiểu thế nào là hàng hóa sức công phu, chúng ta sẽ đi phân tích sức lao động là gì và những điều kiện nào khiến sức công sức trở thành một loại hàng hóa. 

cụ thể:

sức công trạng là khả năng công phu, sản xuất bao gồm cả thể lực và trí lực. nó đóng góp một phần không nhỏ, thậm chí là đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành, sản xuất ra các loại sản phẩm, hàng hóa khác. 

Xem thêm: Danh sách đồ dùng cần chuẩn bị cho mẹ và bé sơ sinh – Cẩm nang Bibomart

hàng hóa sức công trạng là gì? phải biết gì về hàng hóa sức công huân?

vậy điều kiện nào khiến sức công sức trở thành một loại hàng hoá?

có thể thấy, mọi hoạt động sản xuất không thể thiếu sức
công lao, nhưng sức công tích sẽ trở thành hàng hoá khi có những điều kiện sau:

  • thứ nhất, người công sức được tự do và có thể chi phối sức công sức của mình. từ đó, họ dùng sức lao động của mình để bán, để trao đổi lấy một giá trị khác, có thể là tiền hoặc một loại hàng hoá khác. do đó, phải đảm bảo không tồn tại mối quan hệ chiếm hữu nô lệ hay phong kiến để sức công sức có thể trở thành một loại hàng hoá.
  • thứ hai, bản thân người
    công lao không thể tự công huân sản xuất, nên phải bán sức
    công lao để phục vụ mục đích tồn tại và sinh sống.

khi hai điều kiện trên tồn tại song hành, sức công huân sẽ trở thành hàng hoá như một điều tất yếu.

trên thực tế, hàng hoá sức
công lao đã xuất hiện từ trước thời chủ nghĩa tư bản. nhưng chỉ đến khi chủ nghĩa tư bản hình thành, mối quan hệ làm thuê mới trở nên phổ biến và hoàn thiện bộ máy sản xuất cho nền kinh tế. 

lúc này, sự cưỡng bức công tích đã biến mất, thay vào đó là các thoả thuận giữa người thuê và người bán sức công phu. Đây chính là tiền đề khiến chủ nghĩa tự do cá nhân phát triển, đánh dấu một sự tiến bộ vượt bậc của văn minh nhân loại. 

tại sao nói hàng hóa sức
công lao là hàng hóa đặc biệt?

hàng hóa sức 
        công lao là gì? phải biết gì về hàng hóa sức công trạng?

Xem thêm: bà in English – Vietnamese-English Dictionary

không giống với những loại hàng hoá thông thường, hàng hoá sức công sức là loại hàng hoá đặc biệt. vì nó được hình thành bởi con người với những nhu cầu phức tạp và đa dạng, về cả vật chất lẫn tinh thần theo quá trình phát triển của xã hội. 

theo đó, công nhân không chỉ có nhu cầu đáp ứng về vật chất mà còn cần đáp ứng những nhu cầu về tinh thần như: giải trí, được khuyến khích, được tôn trọng,… và như một lẽ dĩ nhiên, những nhu cầu này luôn thay đổi và phát triển theo thời gian và sự phát triển của xã hội.

cũng chính vì con người là chủ thể của sức công tích, nên việc cung cấp hàng hoá đặc biệt này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của cá nhân với những đặc điểm riêng biệt về: tâm lý, nhận thức, văn hoá, khu vực địa lý, môi trường sinh hoạt,…

bên cạnh đó, hàng hoá sức lao động là một loại hàng hoá tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội. Điều này thể hiện ở chỗ người công trạng luôn tạo ra những hàng hoá khác có giá trị lớn hơn giá trị của sức công tích để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của người sử dụng
công lao.

tóm lại, hàng hoá sức công phu là hàng hoá đặc biệt khi tồn tại đủ hai điều kiện về sự tự do và nhu cầu bán sức công trạng. Để duy trì điều kiện cho hàng hoá sức công trạng tạo ra những giá trị thặng dư, người sử dụng công tích phải đáp ứng những nhu cầu đặc biệt về tâm lý, văn hoá và khu vực địa lý,…

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận