Học kế toán thực hành tổng hợp thực tế tại TP HCM

Cách dùng hàm chuyển đổi số thành chữ trong excel – Hàm excel kế toán chuyển đổi số thành chữ vnđ. Sử dụng phần mềm để chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel. Hướng dẫn các bước chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel. Kế toán đã biết cách chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel chưa? 

Học kế toán thực hành tổng hợp thực tế tại TP HCM

[external_link_head]

Chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để nhận link tải phần mềm vnTools nhé!

I. Cách 1: Sử dụng MARCO trong excel để chuyển đổi số thành chữ vnđ (cách này hơi khó, thích hợp cho các bạn kế toán thích lập trình)

– Bước 1: Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor.

– Bước 2: Chọn Insert => Module rồi gõ nội dung hàm vào (Nội dung hàm có sẵn bên dưới). Sau khi gõ xong thì bạn chọnClose And Return bảng tính. Trong bảng tính ta có thể dùng hàm này như các hàm khác của excel.

Trường hợp bạn muốn tất cả mọi file trong excel đều dùng được hàm này thì bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong đường dẫn Program File > MicroSoft Office > OFFICE11 > XLSTAR (Có thể ghi File có Macro vừa viết thành File *.XLA trong thư mục nói trên)

Dưới đây là là nội dung hàm đổi số thành chữ vnđ:

Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15)

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ”

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso Mod 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx Mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” End If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” End If If (hgchuc = 0) And (hgdonvi > 0) And (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” End If End If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) And (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) And (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) End If End If End If Doi3so = Tam End Function

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” Do While Len(Chuoi12$) < 12 Chuoi12$ = ” ” + Chuoi12$ Loop

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 To 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) End If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” End Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) End Function

READ  trường mẫu giáo in English – Vietnamese-English Dictionary

Lưu ý: Bạn phải gõ các chữ tiếng Việt có dấu lại dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện chữ Việt đâu. Để chắc ăn thì bạn chỉ dùng Font chữ 1 byte (ví dụ như .Vntime của bảng mã TCVN3 thì sẽ không bị lỗi font) .Trong bảng tính ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() hay =DSTC() rồi Enter

Bạn đang xem : “Cách chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel”

II. Cách 2: Sử dụng phần mềm AccHelper để chuyển đổi số thành chữ vnđ: 

Bước 1: Tải phần mềm đổi số thành chữ AccHelper về máy.

[external_link offset=1]

Bước 2: Tiến hành cài đặt công cụ vào Exel như sau:

– Nếu bạn sử dụng Excel 2013:

+ Mở 1 file Exel bất kì, chọn Tools => Add-ins…

+ Xuất hiện hộp thoại Add-in, chọn Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

– Nếu bạn sử dụng Excel 2010, excel 2013:

+ Mở 1 file exel bất kì, sau đó chọn File => Options => Exel Options => Add-ins =>Go

+ Trên hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

Bước 3: Đổi số thành chữ vnđ trong Excel

Di chuyển chuột đến vị trí cần chuyển và gõ cú pháp: =VND(ô muốn chuyển số thành chữ) => Enter.

Lưu ý:

– Với font Vntimes, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô muốn chuyển,1)

– Với font VNI, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô muốn chuyển,2)

– Trường hợp có số lẻ, sử dụng câu lệnh như sau =VND(ô muốn chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

READ  Top 10 thức ăn cho chó nhiều dinh dưỡng được yêu thích 2021

III. Cách 3: Sử dụng vnTools để chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel:

Công cụ rất hữu ích cho các bạn để đổi số thành chữ trong excel và tương thích với nhiều bảng mã khác nhau, cách cài đặt cũng tương đối đơn giản.

Bước 1: Các bạn download Tools đổi số thành chữ (Bạn chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy link nhé)

[external_link offset=2]

Bước 2: Thêm công cụ này vào Excel. Để thêm công cụ này, các bạn làm như sau:

– Nếu bạn sử dụng Excel 2007 thì bấm vào nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái màn hình; nếu bạn sử dụng Excel 2010, 2013 thì chọn File.

– Chọn “Options”

– Chọn “Add-Ins” chọn “Excel Add-Ins” và chọn “Go”

Bước 3: Tại hộp thoại “Add-Ins” bấm chọn “Browse” và chọn file Ufunctions.xla trong C:\Program Files\vnTools

vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, có hộp thoại thao tác tương tự như các hàm của Excel – trong đó bạn có thể chọn ô chứa chuỗi kết quả, ô chứa số cần chuyển đổi,…

Lưu ý: Trường hợp bạn muốn chuyển đổi số thành chữ theo tiếng anh, các bạn thực hiện tương tự như chuyển đổi thành chữ theo Tiếng Việt nhưng thay vì chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

Những ưu điểm của vnTools đó là hỗ trợ chuyển đổi tiền VND (đồng) và USD (đô la), hỗ trợ bảng mã tiếng Việt Unicode, VNI và TCVN3 và có khả năng xử lý tới 15 chữ số.

READ  Những lưu ý khi dùng cao hổ cốt – Hướng dẫn sử dụng thuốc – Benh.vn

Bạn chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy link tải phần mềm vnTool nha!

Học kế toán thực hành tổng hợp thực tế tại TP HCM

Bài viết: Cách dùng hàm chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel

*** Có thể bạn quan tâm: Hàm nối các chuỗi ký tự (CONCATENATE) trong excel:

– Công dụng: Hàm CONCATENATE giúp kết hợp nội dung của các ô với nhau. Ví dụ, bạn muốn kết hợp các ô tên, tên đệm, họ thành một ô thể hiện tên gọi hoàn chỉnh, bạn sử dụng hàm CONCATENATE và di chuyển đếm các ô cần kết hợp là có kết quả như mong muốn. Để tạo khoảng cách hoặc dấu chấm, dấu phẩy,… giữa các ô kết hợp, bạn chỉ việc đưa dấu chấm, dấu phẩy, để trống,… vào dấu ngoặc kép.

– Chức Năng: Dùng để ghép nối các chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. Các chuỗi được nối có thể là số, văn bản, ô tham chiếu.

– Cú Pháp: CONCATENATE (text 1, text 2, …). Trong đó:

+ Text 1: là chuỗi thứ 1. Bắt buộc.

+ Text 2 …: tùy chọn. Có thể lên đến tối đa 255 chuỗi. Các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

*** Từ khóa liên quan: Các dùng hàm chuyển đổi số thành chữ trong excel, hàm excel kế toán chuyển đổi số thành chữ vnđ, hướng dẫn các bước chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel, các phần mềm chuyển đổi số thành chữ vnđ trong excel [external_footer]

Viết một bình luận