Học tiếng Anh: Từ vựng về ngày Quốc khánh 2/9

Học tiếng Anh: Từ vựng về ngày Quốc khánh 2/9

Ngày Quốc khánh 2/9 tiếng Anh là gì?

[external_link_head]

Ngày Quốc khánh là ngày gì?

Ngày Quốc khánh là ngày lễ quan trọng của một quốc gia. Nó đánh dấu một sự kiện lịch sử, chính trị hoặc văn hóa gắn liền với lịch sử Nhà nước hiện tại của quốc gia đó.

Tại hầu hết các nước, ngày Quốc khánh đánh dấu sự khai sinh của quốc gia: ngày giành được độc lập như ở Mỹ, lật đổ chế độ cũ như tại Pháp, ngày thông qua hiến pháp như ở Thổ Nhĩ Kỳ… 

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một trong các tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày Quốc khánh 2/9 tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, ngày Quốc khánh của tất cả các nước gọi chung là National Day. Ngoài ra mỗi nước có cách gọi riêng về ngày Quốc khánh.

Ví dụ nước Mỹ gọi ngày Quốc khánh 4/7 là Independence Day (Ngày độc lập).

[external_link offset=1]

Nước Anh không có ngày độc lập, nhưng có St George’s Day (ngày lễ Thánh George) 23/4 được chọn làm ngày Quốc khánh. 

Ngày Quốc khánh của Trung Quốc là ngày 1/10. Trong tiếng Anh, ngày này được tờ Xinhua của Trung Quốc dịch là Chinese National Day

READ  Nơi bán Áo Ngực Bon Bon Bv giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

Vậy ngày Quốc khánh 2/9 của nước Việt Nam tiếng Anh là gì?

Báo Nhan Dan Online tiếng Anh sử dụng cụm Vietnam’s National Day

Tờ VnExpress tiếng Anh dịch ngày Quốc khánh nước Việt Nam là Vietnam’s Independence Day.

Ngoài ra một số tài liệu trong và ngoài nước cũng sử dụng Vietnamese National Day hoặc Vietnamese Independence Day.

Từ vựng về ngày Quốc khánh

– Holiday: kỳ nghỉ , ngày nghỉ

– August Revolution: Cách mạng tháng 8

– Socialist Republic of Vietnam: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

– Ceremony : nghi thức, nghi lễ

[external_link offset=2]

– Celebration: lễ kỉ niệm

– Declaration of Independence: Tuyên ngôn độc lập

– “Independence – Freedom – Happiness”: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

– Patriotic: yêu nước

– President Ho Chi Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Ba Dinh Square: Quảng trường Ba Đình

– day off: ngày nghỉ [external_footer]

Viết một bình luận