Hướng dẫn gạch ngang chữ trong Word, Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn gạch ngang chữ trong Word, Excel hay chỉnh font chữ để có dòng kẻ gạch ngang thân.

Bài hướng dẫn này sử dụng trên MS Word, MS Excel 2013, các phiên bản khác bạn thao tác tương tự.

[external_link_head]

1. Gạch ngang chữ trong Word.

Ví dụ muốn tạo gạch ngang dòng chữ hướng dẫn gạch ngang chữ trong Word, Excel.

Hướng dẫn gạch ngang chữ trong Word, Excel

– Bôi đen dòng chữ cần tạo gạch ngang -> vào thẻ Home kích chọn biểu tượng Strikethrough để tạo 1 gạch ngang chữ:

Hướng dẫn gạch ngang chữ trong Word, Excel

– Ngoài ra để tạo gạch ngang vào thẻ Home -> kích chọn mũi tên trong Font -> hộp thoại Font xuất hiện có 2 lựa chọn gạch ngang chữ:

[external_link offset=1]

+ Strikethrough: Tạo 1 gạch ngang chữ.

+ Double Strikethrough: Tạo 2 gạch ngang chữ.

Ví dụ ở đây lựa chọn 2 gạch ngang chữ, bạn có thể xem trước trong mục Preview. Cuối cùng kích chọn OK:

Hướng dẫn gạch ngang chữ trong Word, Excel

– Kết quả sau khi tạo gạch ngang chữ:

Hướng dẫn gạch ngang chữ trong Word, Excel

Để bỏ gạch ngang bạn chỉ cần bỏ tích chọn trong mục Strickethrough hoặc Double Strickethrough.

2. Tạo gạch ngang trong Excel.

Để tạo gạch ngang chữ trong Excel tương tự như trong Word, chỉ khác biệt trong Excel không có gạch ngang 2 lần.

Ví dụ cần tạo gạch ngang dòng chữ Tổng hợp báo cáo.

– Kích chọn vào ô cần tạo gạch ngang -> Home -> Font -> kích chuột mũi tên trong mục Font:

[external_link offset=2]

Hướng dẫn gạch ngang chữ trong Word, Excel

– Hộp thoại Format Cells xuất hiện trong mục Effects tích chọn vào Strickethrough, bạn có thể xem trước trong mục Preview -> cuối cùng kích chọn OK.

READ  Chuyển tệp giữa iPad và máy tính của bạn

Hướng dẫn gạch ngang chữ trong Word, Excel

– Kết quả đã tạo được gạch ngang trong Excel:

Hướng dẫn gạch ngang chữ trong Word, Excel

– Để loại bỏ gạch ngang bạn chỉ cần bỏ dấu tích trong mục Strikethrough.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách gạch ngang chữ trong Word, Excel. Chúc các bạn tạo các note thành công với Strikethrough. [external_footer]

Viết một bình luận