INC, CORP, JSC, CO.,LTD LÀ GÌ? SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN CỦA CHÚNG

Inc (Incorporated)

   Inc là chữ viết tắt của Incorporated, mang nghĩa là: tập đoàn, liên hợp, liên hiệp, hội đồng.. “Inc” mang ý nghĩa nói về tập hợp các hiệp hội, tổ chức xã hội, công ty.. cùng chung sức làm việc với nhau, hay một nhóm cá thể các công ty con góp lại thành một tập đoàn lớn mạnh hơn. Nó có quyền phát hành cổ phiếu (nếu muốn), niêm yết trên thị trường chứng khoán và có thể hoạt động như một công ty cổ phần. Sức mạnh uy tín, kinh tế, kỹ thuật.. của nó là lớn hơn nhiều một công ty hay hiệp hội hoạt động đơn lẻ. Inc có thể hỗ trợ các thành viên về năng lực tài chính, kỹ thuật..hay nâng cao uy tín như kí hợp đồng lớn thay thành viên nó khi thành viên nó không đủ năng lực về tài chính, kỹ thuật.. Inc có thể là một tổ chức kinh tế thuần túy (lợi nhuận được phân chia) hay một tổ chức phi lợi nhuận (lợi nhuận không được chia cho ai, mà sẽ bổ sung làm kinh phí của năm tài chính kế tiếp). Nói đến Inc là ta có thể hình dung một mô hình tổ chức rất lớn ( lớn hơn một tổ chức thuần túy, công ty.. rất nhiều). Inc có ý nghĩa giống Corp, chỉ khác ở Inc có thể là tổ chức phi lợi nhuận, còn Corp là một tổ chức kinh tế thuần túy. Cơ bản, là tên pháp nhân thể hiện trong giấy tờ nó khác nhau (một bên là Inc còn một bên là Corp). Các công ty Ví dụ như Abet., Inc ( đây là Liên hiệp hội đồng kiểm định kỹ thuật và công nghệ của Mỹ nó là tổ chức phi lợi nhuận, gồm 35 hiệp hội thành viên tính đến năm 12/2018); Apple Inc., (là một tập đoàn công nghệ của Mỹ, là một tổ chức kinh tế)..

READ  Nồi bếp từ loại nào tốt nhất? Cập nhật mới nhất 2021

Corp (Corporation)

   Corp là chữ viết tắt của Corporation là một tổ chức lớn, tập đoàn, tổng công ty.. mang ý nghĩa nói về tập hợp các tổ chức , công ty.. cùng chung sức làm việc với nhau, hay một nhóm cá thể các công ty con góp lại thành một tập đoàn lớn mạnh hơn và được công nhận như vậy trong pháp luật. Hầu hết các quốc gia hiện nay cho phép thành lập các tập đoàn mới thông qua đăng ký. Corp có quyền phát hành cổ phiếu (nếu muốn), niêm yết trên thị trường chứng khoán và có thể hoạt động như một công ty cổ phần. Sức mạnh uy tín, kinh tế, kỹ thuật.. của nó là lớn hơn nhiều một công ty hay hiệp hội hoạt động đơn lẻ. Inc có thể hỗ trợ các thành viên về năng lực tài chính, kỹ thuật..hay nâng cao uy tín như kí hợp đồng lớn thay thành viên nó khi thành viên nó không đủ năng lực về tài chính, kỹ thuật..Corp chỉ có thể là một tập đoàn kinh tế thuần túy, đó là điều khác biệt với Inc ( có thể là một tổ chức phi lợi nhuận). Ví dụ, Microsoft Corp (một công ty khổng lồ về công nghệ của Mỹ), Petro Corp (tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam)..

[external_link_head]

[external_link offset=1]

JSC ( Joint Stock Company)

   JSC viết tắt của Joint Stock Company có nghĩa là Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

   
JSC là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Khi công ty chia lợi nhuận cho mỗi cổ phần thì gọi là cổ tức. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thì không có điều này (Chỉ có công ty cổ phần mới được giao dịch trên sàn chứng khoán, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thì không có điều này). Như vậy, cổ phiếu chính là một bằng chứng xác nhận quyền sở hữu của một cổ đông đối với một Công ty Cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Công ty cổ phần là một trong loại hình công ty căn bản tồn tại trên thị trường và nhất là để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

   Bộ máy các công ty cổ phần được cơ cấu theo luật pháp và điều lệ công ty với nguyên tắc cơ cấu nhằm đảm bảo tính chuẩn mực, minh bạch và hoạt động có hiệu quả.

   Công ty Cổ phần phải có Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban Kiểm soát.

READ  Giám Đốc Bán Hàng Tiếng Anh Là Gì, Chức Danh Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh

 INC, CORP, JSC, CO.,LTD LÀ GÌ? SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN CỦA CHÚNG

Ảnh: Đại hội cổ đông (Internet)

CO.,LTD (COMPANY LIMITED)

   CO.,LTD viết tắt của COMPANY LIMITED có nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Trong một công ty TNHH , trách nhiệm của các thành viên của công ty chỉ giới hạn ở những gì họ đã đầu tư hoặc đảm bảo cho công ty. Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Trên phương diện pháp luật công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các nghĩa vụ và quyền tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có không nhiều hơn 50 thành viên cùng góp vốn thành lập.

– Có 2 loại công ty TNHH : Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Công ty TNHH 1 thành viên là : 1 hình thức đặc biệt của công ty tnhh do một tổ chức hay một cá nhân là chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Công ty TNHH 2 thành viên là: có 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên chịu toàn bộ trách nghiệm trước pháp luật

– Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn (Trái ngược với công ty cổ phần)

>>> Về cơ cấu tổ chức: Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên phải có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc. Nếu Công ty TNHH có nhiều hơn mười một thành viên phải có Ban kiểm soát
.

Nguồn: fujihatsu.com – Cân điện tử Fujihatsu 

(
theo techtarget, abet.org và WIkipedia international news

Bài viết liên quan: 

1/ ABET là gì? chứng nhận ABET liên quan đến lĩnh vực nào? – Cân điện tử Fujihatsu

http://fujihatsu.com/abet-la-gi-chung-nhan-abet-lien-quan-den-linh-vuc-nao-can-dien-tu-fujihatsu-updating.html

2/ SAE là hiệp hội gì? tiêu chuẩn của SAE dùng trong lĩnh vực nào? – Cân điện tử Fujihatsu


http://fujihatsu.com/sae-la-hiep-hoi-gi-tieu-chuan-cua-sae-dung-trong-linh-vuc-nao-can-dien-tu-fujihatsu-updating.html

[external_link offset=2][external_footer]

READ  [Tổng hợp] TOP 4 bình sữa Nhật Bản tốt nhất hiện nay

Viết một bình luận