Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key

Giả sử bạn đang có ý định cài lại Windows, tuy nhiên bạn lại không biết hoặc không nhớ Product key để kích hoạt Windows sau khi cài đặt xong và bạn không thể kích hoạt được hệ điều hành vừa mới cài.

Dưới đây là 3 cách đơn giản giúp bạn tìm lại Product key của mình.

[external_link_head]

1. Sử dụng Powershell để tìm Product key của bạn

1. Mở Notepad trên máy tính của bạn.

2. Sao chép và dán đoạn text dưới đây vào file Notepad:

function Get-WindowsKey {

## function to retrieve the Windows Product Key from any PC

## by Jakob Bindslet ([email protected])

param ($targets = “.”)

$hklm = updating

$regPath = “Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion”

$regValue = “DigitalProductId”

Foreach ($target in $targets) {

$productKey = $null

$win32os = $null

$wmi = [WMIClass]”\\$target\root\default:stdRegProv”

$data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue)

$binArray = ($data.uValue)[52..66]

$charsArray = “B”,”C”,”D”,”F”,”G”,”H”,”J”,”K”,”M”,”P”,”Q”,”R”,”T”,”V”,”W”,”X”,”Y”,”2″,”3″,”4″,”6″,”7″,”8″,”9″

## decrypt base24 encoded binary data

For ($i = 24; $i -ge 0; $i–) {

$k = 0

For ($j = 14; $j -ge 0; $j–) {

$k = $k * 256 -bxor $binArray[$j]

$binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24)

[external_link offset=1]

$k = $k % 24

}

$productKey = $charsArray[$k] + $productKey

If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) {

$productKey = “-” + $productKey

}

}

$win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target

$obj = New-Object Object

$obj | Add-Member Noteproperty Computer -value $target

$obj | Add-Member Noteproperty Caption -value $win32os.Caption

$obj | Add-Member Noteproperty CSDVersion -value $win32os.CSDVersion

$obj | Add-Member Noteproperty OSArch -value $win32os.OSArchitecture

$obj | Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber

$obj | Add-Member Noteproperty RegisteredTo -value $win32os.RegisteredUser

$obj | Add-Member Noteproperty ProductID -value $win32os.SerialNumber

$obj | Add-Member Noteproperty ProductKey -value $productkey

$obj

}

}

3. Lưu file Notepad lại thành 1 tên bất lý có phần đuôi mở rộng là “.ps1” trên màn hình Desktop của bạn để dễ dàng tìm kiếm.

READ  [Review] Top 8 Cây lau nhà 360 tốt bền nên mua nhất hiện nay

Chẳng hạn như bạn có thể đặt tên là GetProductKey.ps1.

Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key

4. Mở Powershell dưới quyền Admin bằng cách nhập “powershell” vào khung Search trên Start Menu hoặc Start Screen rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để mở Powershell dưới quyền Admin.

5. Kích hoạt thực thi các tập tin Local mà không cần digitally signed bằng cách nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Powershell:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Nhấn Enter để thực thi câu lệnh.

Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key

6. Tiếp theo bạn nhập tiếp câu lệnh dưới đây:

Import-Module C:\Users\Winaero\Desktop\GetProductKey.ps1; Get-WindowsKey

Lưu ý:

Trong câu lệnh trên, thay đổi đường dẫn file GetProductKey.ps1 mà bạn đã lưu.

7. Lúc này Product key của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key

Ngoài ra bạn có thể tham khảo chi tiết hơn các bước thực hiện tìm Product key bằng Powershell trong video dưới đây:

2. Tìm Product key bằng cách sử dụng Command Prompt

Đầu tiên bạn nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở Menu Power User hoặc kích chuột phải vào nút Start ở góc dưới cùng bên trái Windows 10/8, sau đó chọn tùy chọn Command Prompt (Admin) để mở Command Prompt dưới quyền Admin.

Tiếp theo nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter:

[external_link offset=2]

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị Product key của bạn.

Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key

3. Sử dụng Windows Registry để tìm Product key

Để xác định product key trong registry, đây là các bước bạn cần thực hiện.

READ  Thủ thuật sử dụng hết chức năng của Touchpad chuột cảm ứng của laptop

1. Nhấp chuột phải vào menu Start.

2. Chọn tùy chọn Search.

3. Tìm kiếm và mở Registry Editor.

4. Trong registry, sao chép và dán đường dẫn bên dưới vào thanh địa chỉ, rồi nhấn Enter.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

5. Trên bảng điều khiển bên phải, tìm giá trị DigitalProductId.

Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key
Giá trị DigitalProductId lưu trữ product key Windows 10

Giá trị DigitalProductId lưu trữ product key Windows 10 của bạn. Nhấp đúp vào giá trị này và bạn sẽ thấy key giấy phép được mã hóa.

Giải mã giá trị HEX DigitalProductId thành key giấy phép

DigitalProductId là một giá trị nhị phân. Mọi thứ trong giá trị nhị phân sẽ tự động được chuyển đổi thành giá trị HEX. Vì ta cần product key chứ không phải giá trị HEX, nên bước tiếp theo sẽ là giải mã giá trị DigitalProductId. Để làm điều đó, bạn sẽ sử dụng một công cụ portable miễn phí, mã nguồn mở có tên WinProdKeyFinder.

Để giải mã giá trị DigitalProductId, hãy làm theo các bước bên dưới.

1. Đầu tiên, mở Registry Editor.

2. Chuyển đến thư mục sau.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\

3. Nhấp chuột phải vào thư mục CurrentVersion và chọn Export.

Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key
Nhấp chuột phải vào thư mục CurrentVersion và chọn Export

4. Đặt tên cho file thành bất cứ thứ gì bạn muốn và lưu nó trên desktop.

5. Đóng Registry Editor.

6. Trên desktop, nhấp chuột phải vào file .reg và chọn Edit.

7. Trong file, tìm giá trị DigitalProductId.

Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key
Tìm giá trị DigitalProductId

8. Sao chép code HEX đầy đủ cùng với tên giá trị của nó như trong hình bên dưới.

READ  Nhận biết giới tính thai nhi theo mẹo dân gian và theo khoa học
Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key
Sao chép code HEX đầy đủ cùng với tên giá trị của nó

9. Tiếp theo, tải WinProdKeyFinder từ Github.

10. Mở file ZIP và giải nén file EXE vào desktop.

11. Nhấp đúp vào “WinProdKeyFind.exe” để mở.

12. Trong ứng dụng, nhấp vào nút Decode DigitalProductID.

13. Nhấn phím tắt Ctrl+V để dán code HEX đã sao chép.

Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key
Nhấn phím tắt Ctrl+V để dán code HEX đã sao chép

14. Nhấp vào nút Parse DigitalProductId.

15. Ngay khi bạn nhấn nút, ứng dụng sẽ giải mã code HEX và hiển thị product key Windows 10.

Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào, đây là cách tìm Windows Product Key
Ứng dụng sẽ giải mã code HEX và hiển thị product key

Để sao chép product key, nhấp vào nút Copy key to clipboard. Bạn có thể dán key đã sao chép vào file văn bản hoặc tài liệu khác để giữ an toàn.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

  • Làm thế nào để kiểm tra và phát hiện các sự cố RAM và phần cứng trên máy tính Windows của bạn?
  • Cách chia sẻ một thư mục (folder) qua mạng LAN trên Windows 10
  • Đây là cách gỡ bỏ cài đặt Windows 10 để trở về sử dụng Windows 7 hoặc 8.1

Chúc các bạn thành công![external_footer]

Viết một bình luận