KHÔNG ĐÁNG KỂ – Translation in English

VI

“không đáng kể” in English

[external_link_head]

không đáng kể {adj.}

EN

 • frivolous
 • futile
 • insignificant
 • paltry
 • inconsiderable

More information

 • Translations
 • Similar translations

Translations

VI

không đáng kể {adjective}

không đáng kể (also: phù phiếm, nhẹ dạ)

volume_up

frivolous {adj.}

không đáng kể (also: tiểu tiết, phù phiếm)

volume_up

futile {adj.}

không đáng kể (also: không quan trọng, tầm thường)

volume_up

insignificant {adj.}

[external_link offset=1]

không đáng kể (also: tầm thường, nhỏ mọn)

volume_up

paltry {adj.}

không đáng kể

volume_up

inconsiderable {adj.}

Similar translations

Similar translations for “không đáng kể” in English

kể verb

English

 • tell

đáng adjective

English

 • worth

đáng verb

English

 • merit

không adjective

English

 • bare
 • imprescriptible

không adverb

English

 • no

không pronoun

English

 • nothing

không đáng tin adjective

English

[external_link offset=2]

 • dubious
 • unreliable
 • shifty

không đáng giá adjective

English

 • worthless

không đáng tin cậy adjective

English

 • unreliable

More

Other dictionary words

Vietnamese

 • không xương
 • không xương sống
 • không yên
 • không yên lòng
 • không ám chỉ riêng ai
 • không ăn khách
 • không đoan chính
 • không đoán trước được
 • không đáng
 • không đáng giá
 • không đáng kể
 • không đáng tin
 • không đáng tin cậy
 • không đáy
 • không đính thực
 • không đúng
 • không đúng chỗ
 • không đúng cách
 • không đúng lúc
 • không đúng lễ giáo
 • không đúng mực


Even more translations in the English-Tok Pisin dictionary by bab.la.

READ  [Đánh giá] Nên mua loa vi tính nào tốt nhất và giá rẻ 2017

Living abroad Tips and Hacks for Living Abroad Everything you need to know about life in a foreign country. Read more

Phrases Speak like a native Useful phrases translated from English into 28 languages. See phrases

Hangman Hangman Fancy a game? Or learning new words is more your thing? Why not have a go at them together! Play now

[external_footer]

Viết một bình luận