KHÔNG ĐÁNG KỂ – Translation in English

VI

“không đáng kể” in English

[external_link_head]

không đáng kể {adj.}

EN

 • frivolous
 • futile
 • insignificant
 • paltry
 • inconsiderable

More information

 • Translations
 • Similar translations

Translations

VI

không đáng kể {adjective}

không đáng kể (also: phù phiếm, nhẹ dạ)

volume_up

frivolous {adj.}

không đáng kể (also: tiểu tiết, phù phiếm)

volume_up

futile {adj.}

không đáng kể (also: không quan trọng, tầm thường)

volume_up

insignificant {adj.}

[external_link offset=1]

không đáng kể (also: tầm thường, nhỏ mọn)

volume_up

paltry {adj.}

không đáng kể

volume_up

inconsiderable {adj.}

Similar translations

Similar translations for “không đáng kể” in English

kể verb

English

 • tell

đáng adjective

English

 • worth

đáng verb

English

 • merit

không adjective

English

 • bare
 • imprescriptible

không adverb

English

 • no

không pronoun

English

 • nothing

không đáng tin adjective

English

[external_link offset=2]

 • dubious
 • unreliable
 • shifty

không đáng giá adjective

English

 • worthless

không đáng tin cậy adjective

English

 • unreliable

More

Other dictionary words

Vietnamese

 • không xương
 • không xương sống
 • không yên
 • không yên lòng
 • không ám chỉ riêng ai
 • không ăn khách
 • không đoan chính
 • không đoán trước được
 • không đáng
 • không đáng giá
 • không đáng kể
 • không đáng tin
 • không đáng tin cậy
 • không đáy
 • không đính thực
 • không đúng
 • không đúng chỗ
 • không đúng cách
 • không đúng lúc
 • không đúng lễ giáo
 • không đúng mực


Even more translations in the English-Tok Pisin dictionary by bab.la.

READ  Cách Sử Dụng Dầu Oliu Trong Nấu Ăn Tốt Nhất Cho Sức Khỏe

Living abroad Tips and Hacks for Living Abroad Everything you need to know about life in a foreign country. Read more

Phrases Speak like a native Useful phrases translated from English into 28 languages. See phrases

Hangman Hangman Fancy a game? Or learning new words is more your thing? Why not have a go at them together! Play now

[external_footer]

Viết một bình luận