Khuếch đại vi sai – Wikipedia tiếng Việt

Biểu diễn một Khuếch đại vi sai. Các ngõ vào thuận “+” và đảo “-“. Các đường cấp nguồn là Vs+ và Vs−, thường bỏ qua trong sơ đồ mạch điện để sơ đồ sáng sủa.

Khuếch đại vi sai (tiếng Anh: differential amplifier) là bộ khuếch đại điện tử thực hiện khuếch đại tín hiệu điện theo sự khác biệt giữa hai điện áp ngõ vào, và ngăn chặn bất kỳ điện áp chung nào tồn tại ở cả hai ngõ đó. Nó có sự kết hợp của hai phần tử gồm khuếch đại không đảo (hoặc thuận) với tín hiệu ngõ vào khuếch đại đảo với tín hiệu ngõ vào , và cho ra tín hiệu ngõ ra là chỉ phụ thuộc vào độ chênh của hai tín hiệu ngõ vào nói trên [1][2].

[external_link_head]

trong đó là độ khuếch đại của bộ khuếch.

[external_link offset=1]

Trong thực tế hầu hết các khuếch đại thuật toán được chế tạo ở dạng khuếch đại vi sai. Khi đó chúng được biểu diễn chung bởi ký hiệu điện tử như hình vẽ [1]. Sự phổ biến của IC khuếch đại thuật toán kiểu vi sai dẫn đến trong ứng dụng thực tế người ta dùng IC này để lập ra mạch khuếch đại một ngõ vào bằng cách nối đất ngõ vào không dùng đến: nối đất ngõ vào “-” cho ra khuếch đại thuận, và nối đất ngõ vào “+” cho ra khuếch đại đảo.

READ  Trẻ tròn 6 tháng: Thời điểm tối ưu để bắt đầu ăn dặm

Hoạt động[sửa | sửa mã nguồn]

Những khuếch đại vi sai lập được trong thực tế thường không đạt được mức lý tưởng, rằng chỉ phụ thuộc hiệu số tín hiệu vào nói trên, mà tín hiệu ra vẫn có phần lệ thuộc mức các tín hiệu vào [1][3]. Công thức chung cho tín hiệu lối ra thực tế là:

trong đó là độ khuếch vi phân và là độ khuếch chế độ chung (common-mode gain). Để đạt được triệt giảm nhiễu và ảnh hưởng của độ dịch thiên (bias) thì độ khuếch chế độ chung phải nhỏ. Nó dẫn đến khái niệm về đại lượng đặc trưng cho chất lượng khuếc đại vi sai, gọi là “tỷ số loại trừ phông chung (tạm dịch, CMRR, common-mode rejection ratio), là logarit của tỷ số giữa độ khuếch vi phân với độ khuếch chế độ chung.

[external_link offset=2]

Khuếch đại vi sai lý tưởng có ngõ vào đối xứng hoàn hảo, với bằng 0 và CMRR vô tận [3].

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bộ suy hao (điện tử) (Attenuator (electronics))
 • Khuếch đại nhạc cụ (Instrument amplifier)
 • Khuếch đại âm thanh (Audio power amplifier)
 • Khuếch đại đo lường (Instrumentation amplifier)
 • Khuếch đại vi sai hoàn toàn (Fully differential amplifier)
 • Khuếch đại độ ồn thấp (Low noise amplifier)
 • Khuếch đại phân bố (Distributed amplifier)
 • Tiền khuếch đại (Preamplifier)

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • BJT Differential Amplifier – Circuit and explanation
 • A testbench for differential circuits
 • Application Note: Analog Devices – AN-0990 : Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications
READ  Đất công cộng đơn vị ở là gì? Quy chuẩn xây dựng ra sao?

[external_footer]

Viết một bình luận