Kỹ năng giao tiếp


Định nghĩa

Kỹ năng giao tiếp là khả năng sử dụng phương tiện ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt suy nghĩ, ý kiến, cảm nhận một cách rõ ràng và thuyết phục; đồng thời thúc đẩy được giao tiếp hai chiều.

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Mức độ 5 – Mức độ xuất sắc:

[external_link_head]

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kĩ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kĩ năng này cho người khác.

 • Tự tin trình bày các vấn đề phức tạp và nhạy cảm tới mọi đối tượng (từ các đối tượng lãnh đạo cấp cao, người ngang hàng hoặc các đối tượng yếu thế hơn)
 • Luôn tạo được ấn tượng là một người biết lắng nghe và sẵn sàng chấp nhận phản hồi mà người khác dành cho mình
 • Ngôn ngữ và giọng điệu linh hoạt, có sức thuyết phục và gây được ảnh hưởng lên người khác
 • Có chiến lược rõ ràng trong giao tiếp

Mức độ 4 – Mức độ tốt:

[external_link offset=1]

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.

 • Có khả năng thuyết trình rành mạch các khái niệm phức tạp tới nhiều đối tượng khác nhau
 • Xử lí khéo léo được các tình huống phát sinh trong giao tiếp, linh hoạt trong cách sử dụng ngôn ngữ và giọng điệu
 • Nắm rõ những gì mình cần truyền đạt đến người nghe
 • Biết lắng nghe và thường chấp nhận những phản hồi mà người khác dành cho mình
READ  [Đánh giá] Top 5 quạt phun sương giá rẻ tốt nhất 2021

Mức độ 3 – Mức độ khá

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.

 • Có khả năng diễn đạt rành mạch, rõ ràng các nội dung cơ bản tới nhiều đối tượng khác nhau
 • Thường vận dụng được đúng giọng điệu và ngôn ngữ trong các trường hợp giao tiếp
 • Thường xuyên lắng nghe, quan tâm tới đối phương và biết khơi gợi giao tiếp hai chiều một cách khéo léo

Mức độ 2 – Mức độ cơ bản

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình và vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác.

 • Có khả năng diễn đạt rành mạch tới nhiều đối tượng, tuy nhiên ngôn ngữ và giọng điệu trong nhiều trường hợp không chính xác
 • Có ý thức khơi gợi giao tiếp hai chiều, dù đôi khi không thực sự khéo léo
 • Chủ động lắng nghe, thể hiện được thái độ quan tâm tới đối phương

Mức độ 1 – Mức độ kém

[external_link offset=2]

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác

 • Có khả năng diễn đạt được ý kiến của mình, dù không phải lúc nào cũng mạch lạc và chính xác
 • Chủ động lắng nghe, nhưng không biết cách khơi gợi được phản hồi của đối phượng
READ  Cách tạo và bung file ghost bằng Onekey Ghost chi tiết, dễ hiểu – Blog chia sẻ kiến thức
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Bạn hãy thử trình bày một trường hợp mà bạn phải giúp khách hàng hiểu một khái niệm phức tạp theo cách đơn giản nhất?
 • Bạn sẽ làm thế nào nếu trong một buổi họp công ty, cấp trên của bạn không hiểu rõ những ý kiến mà bạn trình bày?
 • Hãy trình bày một trường hợp bạn phải làm việc với một khách hàng khó tính trong quá khứ.
 • Hãy trình bày một trường hợp bạn phải giải thích một vấn đề hoặc một quy trình với đồng nghiệp tại công ty cũ.
 • Bạn training một kỹ năng nào đó với nhân viên mới/ thực tập sinh như thế nào?
 • Khi bắt đầu làm việc trong một môi trường mới, bạn sẽ làm như thế nào để đồng nghiệp có thiện cảm đối với mình?
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.

[external_footer]

Viết một bình luận