lịch sử hình thành in English – Vietnamese-English Dictionary

nó cũng mô tả về lịch sử hình thành và các nguyên lý của vật lý hiện đại.

he tells the history and principles of modern physics.

Bạn đang xem: lịch sử hình thành in English – Vietnamese-English Dictionary

wikimatrix

thành phố có lịch sử hình thành lâu đời, tới thế kỷ 12, venice đã là một thành quốc hùng mạnh.

the islands have a long history of settlement; by the 12th century, venice was a powerful city state.

wikimatrix

kể từ khi thành lập cho đến nay, viện đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 25 năm.

at the time of publication the women’s movement had already been working and organizing for over 50 years.

wikimatrix

sách công-vụ tường thuật toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của hội thánh đạo Đấng christ.

the bible book of acts provides a comprehensive history of the establishment of the christian congregation and its subsequent expansion.

jw2019

vào năm 2005, một bộ phim phóng sự tên là just for kicks đã nói về hiện tượng sneaker và lịch sử hình thành của chúng..

in 2005, a documentary, just for kicks, about the sneaker phenomenon and history was released..

wikimatrix

quy luật của những hạt này là đúng cho toàn vũ trụ và chúng liên kết chặt chẽ với lịch sử hình thành của vũ trụ

and the laws of these particles are valid throughout the universe, and they’re very much connected with the history of the universe.

ted2019

vì thế, nó có một lịch sử hình thành khá là kì quái, và nó được cất giữ ở một nơi mà ánh trăng không bao giờ chiếu đến được.

Xem thêm: Cách điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 1

thus, it would have to be a relatively large one with a bizarre history, and always stored in a place that never receives moonlight.

wikimatrix

nhưng tất cả đều mờ nhạt khi so sánh với những gì cả vương quốc thực vật đã làm được trong suốt lịch sử hình thành hành tinh của chúng ta.

yet, even that pales into insignificance when compared to what the whole of the plant kingdom’s done throughout the history of our planet.

opensubtitles2018.v3

năm tấm khiên nhỏ hơn đại diện cho năm vùng lịch sử đã hình thành nên croatia.

the five smaller shields represent five different historical regions that comprise croatia.

wikimatrix

nhật báo nga vokrug sveta (vòng quanh thế giới) viết: “có thể tìm lại được lịch sử hình thành của một xã hội vô thần qua những vật trang trí cây năm mới trong những năm thời xô viết.

the russian journal vokrug sveta (around the world) explains: “it is possible to retrace the history of the establishing of a communist society by the new year’s tree decorations of various years of the soviet era.

jw2019

Điều này gợi ra lịch sử hình thành sao khác nhau giữa đĩa bên trong, đĩa bên ngoài và vùng hào quang thiên hà, và có thể được giải thích bởi một kịch bản sự hình thành thiên hà “trong – ngoài”.

this suggests a different star formation history between the inner disk and the outer disk and halo, and may be explained by a scenario of “inside-out” galaxy formation.

wikimatrix

trái ngược với lịch sử hình thành một sức mạnh quân sự mạnh mẽ, nhật bản đi theo
đoạn đường tự thiết lập thành một sức mạnh quyền lực mềm, điều mà nhật bản tin rằng sẽ thay đổi nhận thức về hình ảnh quốc gia.

as opposed to their history of being a fierce military power, they were taking the route of establishing themselves as being a soft power, which they believed would change the perception of their nation.

wikimatrix

mặc dù quân đội Úc đã tham gia vào một số cuộc xung đột nhỏ và lớn trong suốt lịch sử hình thành, chỉ có trong chiến tranh thế giới thứ hai lãnh thổ Úc bị tấn công trực diện bởi quân đội Đế quốc nhật bản.

although australian soldiers have been involved in a number of minor and major conflicts throughout its history, only in world war ii has australian territory come under direct attack.

wikimatrix

hành tinh của chúng ta đã tiêu tốn hầu hết 4. 56 tỉ năm lịch sử để hình thành nên sự sống, dù cho nó không hề dự đoán trước sự phát triển đó.

so, our planet has spent the vast majority of its 4. 56 billion year history developing life, not anticipating its emergence.

qed

hành tinh của chúng ta đã tiêu tốn hầu hết 4.56 tỉ năm lịch sử để hình thành nên sự sống, dù cho nó không hề dự đoán trước sự phát triển đó.

so, our planet has spent the vast majority of its 4.56 billion year history developing life, not anticipating its emergence.

ted2019

năm năm đầu sau ngày độc lập là giai đoạn quyết định cuộc chiến giữ nền độc lập, là một phần của lịch sử đã hình thành nên tính cách hay bản chất của nền ngoại giao indonesia.

the first five-year period of indonesia’s independence was a period which decided the struggle to maintain the independence which was a part of the history to decide the character or the nature of indonesia’s foreign policy.

wikimatrix

cải cách mới nhất được thực hiện vào năm 1972, hầu hết vẫn còn hiện hữu đến ngày nay: roma được chia thành 20 quận (gọi là circoscrizione, số nhiều: circoscrizioni) (sau đổi tên thành municipio – số nhiều: municipi, một trong số chúng trở thành một huyện độc lập tên là fiumicino) và 20 phường (cùng tạo thành centro storico tức trung tâm lịch sử) hình thành nên quận đầu tiên, quận i. hai phường còn lại là borgo và prati thuộc về lãnh thổ quận 17 cho đến năm 2013 quận bị bãi bỏ và sáp nhập.

Xem thêm: Nên mua máy chạy bộ điện hãng nào tốt nhất hiện nay?

the latest reform, which is still mostly valid, was made in 1972: rome was divided in 20 circoscrizioni (later renamed municipi, one of which became later the independent municipality of fiumicino) and 20 rioni (which together form the centro storico) constituted the first one, municipio i. the two remaining, borgo and prati, belonged to municipio xvii until 2013.

wikimatrix

Ở phía bắc của đất nước (kano và katsina) hình thành lịch sử từ khoảng năm 999.

further north, the cities kano and katsina have a recorded history dating to around 999 ad.

wikimatrix

thậm chí có thể nói rằng lịch sử loài người hình thành từ những câu hỏi và lời giải đáp mà họ đưa ra”.—octavio paz, nhà thơ người mexico.

it might even be said that mankind’s history is the history of questions and answers that we men have formulated.” —octavio paz, mexican poet.

jw2019

chính thương mại đã hình thành nên lịch sử indonesia.

trade has since fundamentally shaped indonesian history.

wikimatrix

cha của cha đã dùng kiếm này và ông của cha trước đó… ngược dòng lịch sử từ lúc troy mới hình thành.

my father carried this sword, and his father before him all the way back to the founding of troy.

opensubtitles2018.v3

là một thành phố nổi tiếng với bề dày lịch sử, tên tiếng anh của nó là hình thành dần dần theo thời gian.

as a prominent city with a long history, its english name was subject to gradual evolution.

wikimatrix

chủ nghĩa biểu tượng alpes đóng vai trò thiết yếu trong hình thành lịch sử quốc gia và bản sắc dân tộc thụy sĩ.

alpine symbolism has played an essential role in shaping the history of the country and the swiss national identity.

wikimatrix

về mặt lịch sử, temari là tác phẩm được hình thành lại từ các nguyên liệu để may kimono cũ.

historically, temari were constructed from the remnants of old kimonos.

wikimatrix

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận