Mẹo vặt công nghệ

Mẹo vặt công nghệ. Khi nghĩ về công nghệ, chúng ta có thể nghĩ đến những sản phẩm hiện đại nhất trên thị trường công nghiệp: máy tính ngày càng mạnh mẽ, linh hoạt và nhẹ; xe ô tô ngày càng thông minh hơn; công cụ để tái sản xuất âm thanh và hình ảnh với chất lượng cao. Trên thực tế, đây là những kết quả của sự phát triển của các công nghệ mới
Ngày nay với từ công nghệ, chúng ta có thể định nghĩa là nói chung việc sử dụng kết hợp các nguyên tắc khác nhau – từ trừu tượng nhất như toán học sang thực tiễn nhất – như tạo ra các sản phẩm và công cụ mới hiệu quả hơn và tiết kiệm sức người và của cải.